Download
laiko matavimas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Laiko matavimas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Laiko matavimas

Laiko matavimas

1428 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Laiko matavimas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Laiko matavimas Sekundė Darbą atliko: Kauno “Atžalyno” vid. m-klos. 7 kl. mok. Jurgita Marčiulynaitė Mokytoja Vilma Balandaitė

 2. Darbe atskleista: • Tikslaus laiko matavimo prielaida; • laiko matavimas įvairiais laikotarpiais; • skirtingi laiko matavimo vienetai.

 3. Laiko matavimo prietaisai • Laikas matuojamas laikrodžiais. Laikrodžiai gali būti: • saulės, • smėlio, • mechaniniai, • elektroniniai • Nedideliems laiko tarpams matuoti naudojamas prietaisas – sekundmatis.

 4. "Praeitis, dabartis ir ateitis tėra iliuzijos...“( A. Einšteinas) • Dėl netolygaus Žemės skriejimo apie Saulę mūsų naudojami laikrodžiai rodo netiksliai. • Tiksliausiai laiką galima išmatuoti Saulės laikrodžiu. Jis rodo vietinį Saulės laiką.

 5. Tikrasis vietinis laikas gali būti skaičiuojamas taip: • Prie Grinvičo laiko pridedama vietovės geografinė ilguma, išreikšta valandomis ir minutėmis. Pvz., jei pagal Grinvičą bus 12 val., tai: • Vilniuje tikrasis laikas bus 13 val.41 min. • Kaune – 13val. 34 min. • Klaipėdoje – 13 val. 24,5 min.

 6. Laiko matavimo istorija • Laiko matavimo vienetus pasiūlė pati gamta: Žemei sukantis, dieną keičia naktis, vieną metų laiką – kitas. • Laikas, per kurį Žemė apsisuka aplink savo ašį vieną kartą, senovėje buvo pavadintas para. • Senovės Egipte para pradėta dalinti į 24 valandas. Valanda skirstoma į 60 minučių, o minutė – į 60 sekundžių. Tai babiloniečių šešiasdešimtainės skaičiavimo sistemos palikimas.

 7. Laiko matavimo istorija • Nuo seno Lietuvoje buvo naudojami saulės laikrodžiai. XVII a. saulės laikrodžiai yra išlikę Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčios sienoje, bei Pažaislio bažnyčioje. • Taip pat XVII a. Lietuvoje buvo ir mechaninių laikrodžių: Žygimanto Augusto dvare, Vilniaus katedros bokšte, Vilniaus rotušėje. • Kaime net XIX a. pabaigoje laikrodžių buvo mažai. Seni žmonės pasakodavo, kaip visas kaimas pirkdavo “sudėtinį” laikrodį, o laiką sužinodavo pasiuntę pas kaimyną piemenį.

 8. Laiko matavimo istorija • Senovės Egipte laiką matuodavo į indą įlašančio vandens kiekiu. • Laiką galima matuoti smėlio laikrodžiu, paprasčiausia svyruokle, sugraduota degančia žvake. • Šviečiant saulei, laiką galima matuoti pagal daiktų šešėlio ilgį, saulės laikrodžiu.

 9. Čia parodytas I ar II a.pr. Kr. romėnų pusiau sferiškas saulės laikrodis

 10. Kairėje parodytas vandens laikrodis, o dešinėje – XVIII a. Prancūzijoje pagamintas smėlio laikrodis. Pastarasis valandą padalina į 10 min trukmės intervalus.

 11. Ankstyvas mechaninis laikrodis, kurį tarp 1327 ir 1336 m. pagamino anglų matematikas ir vienuolyno abatas Richardas of Walingfordas.

 12. Spyruokle varomas mechaninis laikrodis, kurį 1657 m. pagamino olandų laikrodininkas Salomonas Costeris.

 13. Johno Harrisono jūrinis laikrodis (1736 m.), kuriuo galima tiksliai išmatuoti jūroje geografinę ilgumą.

 14. Lentyninis laikrodis, kuriuos XIX a. pradėjo gaminti Konektikuto valstijos laikrodininkai.

 15. Laikrodis, kuris veikė daliniame vakuume ir jo eigos netrikdė barometro slėgis.

 16. Sekundė • SI laiko matavimo pagrindinis vienetas yra sekundė: [t] = 1 s Raide t žymimas laikas arba trukmė. 1 sekundė lygi 1/86 400 vidutinės saulės paros daliai. Dabar sekundė nusakoma dar tiksliau – pagal atomuose vykstančių procesų trukmę.

 17. Laikomatavimovienetai

 18. Naudota literatūra: • V. Valentinavičius, Fizika 7 kl. – K.: Šviesa, 2003. • Interneto prieiga:www.elektronika.lt • Interneto prieiga:www.vikipedija.lt • Interneto prieiga:www.fizika.lm.lt

 19. AČIŪ