Download
informacin s technologijos n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Laiko skai čiavimas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Laiko skai čiavimas

Laiko skai čiavimas

179 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Laiko skai čiavimas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Informacinės technologijos Laikoskaičiavimas

 2. Išvardinkite visas koordinačių rūšis. Kokiu tikslu reikia skaičiuoti radianus? Kaip galima apskaičiuoti radianus? Kokia funkcija skirta moduliui? Paaiškinkite sumif sandarą. =countif(A1:A10;”V*”). Ką skaičiuoja ši funkcija? Pasikartojame

 3. Kartu su mokytoju nagrinėdami laiko ir datos funkcijų pavyzdžius išsiaiškins kaip jie naudojami. Savarankiškai atliks nemažiau kaip 3 uždavinius pagal savo gebėjimų lygį. Pamokos uždavinys

 4. Skaičiuojame laiką

 5. Uždaviniai (lengvas)

 6. Uždaviniai (lengvas)

 7. Uždaviniai (sunkus)

 8. Uždaviniai (vidutinis)

 9. Uždaviniai (vidutinis)

 10. Uždaviniai (vidutinis) Dėl datų klauskite mokytojo

 11. Uždaviniai (sunkus)

 12. Su kokiomis funkcijomis susipažinome? Ar galima jas pritaikyti realiame gyvenime? Kuri funkcija rodo šios dienos datą? Kaip mums sekėsi