1 / 1

Jūsu galvenie ieguvumi: Jūsu klients viegli uztver kā nokļūt pie Jums;

No ikdienišķas sarunas... Klients: Kā pie Jums tur īsti var aizbraukt? Jūs atbilde: Apskatiet VIDEO CEĻVEDI mūsu mājas lapā! Jums nav video ceļveža ? Mēs varam Jums tādu izveidot!. Jūsu galvenie ieguvumi: Jūsu klients viegli uztver kā nokļūt pie Jums;

Télécharger la présentation

Jūsu galvenie ieguvumi: Jūsu klients viegli uztver kā nokļūt pie Jums;

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. No ikdienišķas sarunas... Klients: Kā pie Jums tur īsti var aizbraukt? Jūs atbilde: Apskatiet VIDEO CEĻVEDI mūsu mājas lapā! Jums nav video ceļveža? Mēs varam Jums tādu izveidot! • Jūsu galvenie ieguvumi: • Jūsu klients viegli uztver kā nokļūt pie Jums; • Jūsu uzņēmuma reklāma iekļauta visā filmas garumā; • šo reklāmu redzēs tikai Jūsu mērķa auditorija; • nav izmaksas par reklāmas izvietošanas vietu; • ilglaicīga Jūsu uzņēmuma reklāma interneta vidē. • Komplektā ietilps: • filmēšana; • filmas montāža un apstrāde*; • muzikālais pavadījums bezmaksas**; • filmas izvietošana interneta vidē; • filmas ierakstīšana datu nesējā. •   *Vienkārša montāža un apstrāde. • **Bezmaksas muzikālais pavadījums no mūsu arhīva. • Maksa par komplektu sākot no 70 Ls (bez PVN) • Piedāvājums spēkā līdz 29.12.2012. • Video filmu piemērus var apskatīt mūsu mājas lapā: www.videopadomi.lv • Ar mums var sazināties: • E-pasts: videopadomi.lv@gmail.com • Kont. tālrunis: 27 87 07 02

More Related