Download
proiect profesorul anului din coala cu clasele i viii nr 149 sector 3 bucure ti n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Proiect : Profesorul anului din Ș coala cu clasele I-VIII Nr. 149, sector 3, Bucure ș ti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Proiect : Profesorul anului din Ș coala cu clasele I-VIII Nr. 149, sector 3, Bucure ș ti

Proiect : Profesorul anului din Ș coala cu clasele I-VIII Nr. 149, sector 3, Bucure ș ti

188 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Proiect : Profesorul anului din Ș coala cu clasele I-VIII Nr. 149, sector 3, Bucure ș ti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Proiect: Profesorulanului din Școala cu clasele I-VIII Nr. 149, sector 3, București • Echipa: Mihalașcu Andreea • MateescuLivia • Ion Cristian • AnastasiuClaudiu • Clasa a V a D

  2. Am studiat la clasălectura “DomnuTrandafir”deMihailSadoveanuși ne-au impresionatamintirileautoruluidespreînvățătorul său și, în special, aprecierea: “ne-a învățat multe…care au rămasîn fundulsufletului ca semințe bunece au înfloritbogatmai târziu”. Ne-am datseama cășinoiputemspunelucruriasemănătoaredespremulte cadre didactice.

  3. Am observat că un post TVpremiazăanualprofesioniștiremarcabili.Ne-am hotărât săalegemși săpropunemșinoi un cadru didactic al școliinoastre. Pentru căeraumultepropuneripe diverse criterii, nimeni nu cedașiexistariscul să ne certăm și să abandonăm proiectul, am hotărât săîntocmim o listă cu întrebări.

  4. Răspunsurilecolegilorurmau să ne indiceapreciereaunorînsușiri morale, profesionaleși a aspectuluifizic. După o săptămânaăam strâns răspunsurilecolegilor, apoi am făcut un clasamentși, în final, am aflatnumelecadrului didactic preferat de majoritateaelevilor.

  5. Ne-am bucurat că ne vareprezentașcoala d-ulprof. de Matematică, Andrei Savu, darșipentru că s-a dovedit bunăideeanoastră de a le cerecolegilor sănumeascăce au învățat de la cadrul didactic propus, în afaradisciplinei predate. Am aflatastfelmaimulteinformații decât știamdesprecontribuția d-luiprof. la amenajareaparcului de joacă de lângășcoală, la colectareaunorajutoarepentrupersoanelenevoiașe, etc.

  6. Dar muncanoastra nu s-a terminat! Am redactat cu multăgrijă, pe o coală A4, o scrisoareadresatăpostului TV organizator. In limbajliterar ne-am exprimatpropunerea ca d-uluiprof. săi se acordetitlul “Profesorulanului”. Am argumentatrealizând o descriere directă a trăsăturilorfiziceși morale, darși o caracterizare indirectă, desprinsă din prezentarea câtorvafapte, gânduri, preocupăriimportante ale d-luiprof, aprecierileabsolvențilorși ale altor cadre didactice.

  7. Am citatșiautocaracterizarea d-luiprof., care se consideră un om al școliiîncă din prima zi a clasei I și până la vârsta pensionării.Probabil nu degeaba se spune căestedevotatșcolii…, parcăarfi altă specie!

  8. Dacătotuși nu vaprimidumnealui diploma, avemși “planul B”!

  9. Bibliografie