Download
kopa ki rit n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOPAČKI RIT PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOPAČKI RIT

KOPAČKI RIT

849 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

KOPAČKI RIT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KOPAČKI RIT

  2. O Kopačkom ritu Kopački rit je poplavno područje u Baranji (Osječko-baranjska županija). Nalazi se između velikih rijeka Drave i Dunava. Ovo je to poplavno područje

  3. Biljni svijet-Flora Životinjski svijet-Fauna Lopoč, vrba ,grab, lokvanj itd. Srna, jelen,divlja svinja ,fazan.

  4. Slike Ovdje možete vidjeti neke slike.

  5. Kopačkom ritu posebnu zanimljivost daju ptice kojih je zabilježeno čak 285 vrsta. Zanimljivosti

  6. Hvala na pažnji.