1 / 2

Rys. 4.1. Punkt dostępu do zaawansowanej infrastruktury sieciowej

SYSTEMY DWDM. SYSTEMY ATM. SYSTEMY IP. UŻYTKOWNICY. STM-4. STM-16. STM-64. 1 GIGABIT ETHERNET. DWDM. 10 GIGABIT ETHERNET. STM-64 / STM-16. ATM STM-1 / OC-3c. ATM STM-4c / OC-12c. SWITCH ATM. ATM STM-16c / OC-48c. POS STM-1. POS STM-4c. ATM STM-4c / STM-16c. POS STM-16c.

jovan
Télécharger la présentation

Rys. 4.1. Punkt dostępu do zaawansowanej infrastruktury sieciowej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. SYSTEMY DWDM SYSTEMY ATM SYSTEMY IP UŻYTKOWNICY STM-4 STM-16 STM-64 1 GIGABIT ETHERNET DWDM 10 GIGABIT ETHERNET STM-64 / STM-16 ATM STM-1 / OC-3c ATM STM-4c / OC-12c SWITCH ATM . . . ATM STM-16c / OC-48c POS STM-1 POS STM-4c ATM STM-4c / STM-16c POS STM-16c . . . POS STM-64c ATM STM-1 / OC-3c ROUTERY GIGABITOWE TERABITOWE ATM STM-4c / OC-12c STM-64c / STM-16c ATM STM-16c / OC-48c 1 GIGABIT ETHERNET . . . 10 GIGABIT ETHERNET n x STM-64/ n x STM-16 22 Rys. 4.1. Punkt dostępu do zaawansowanej infrastruktury sieciowej

  2. SŁUPSK ELBLĄG GDAŃSK SUWAŁKI KOSZALIN OLSZTYN I etap SZCZECIN BYDGOSZCZ TORUŃ CIECHANÓW ŁOMŻA II etap PIŁA BIAŁYSTOK OSTROŁĘKA GORZÓW WLKP. WŁOCŁAWEK POZNAŃ PŁOCK Miejskie Sieci Komputerowe SIEDLCE BIAŁA PODLASKA KONIN WARSZAWA ZIELONA GÓRA SKIERNIEWICE LESZNO PUŁAWY LUBLIN ŁÓDŹ KALISZ SIERADZ PIOTRKÓW TRYBUNALSKI LEGNICA RADOM CHEŁM WROCŁAW JELENIA GÓRA KIELCE ZAMOŚĆ WAŁBRZYCH CZĘSTOCHOWA OPOLE KATOWICE RZESZÓW TARNÓW KRAKÓW PRZEMYŚL KRONSO BIELSKO-BIAŁA NOWY SĄCZ Rys. 4.2. Planowana topologia zaawansowanej infrastruktury sieciowej 23

More Related