Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Josef Kajetán Tyl PowerPoint Presentation
Download Presentation
Josef Kajetán Tyl

Josef Kajetán Tyl

136 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Josef Kajetán Tyl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Josef Kajetán Tyl 8. ročník

 2. Josef Kajetán Tyl Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico, 2005. J. Soukal: Literární výchova pro II. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SPN Praha, 1998. J. Košťák: Literatura 1. díl, Fortuna Praha, 1994. T. Polášková a kol.: LITERATURA pro 2. ROČNÍK STŘEDNÍCH škol, Didaktis, 2009. M. Sochrová: KOMPLETNÍ PŘEHLED české a světové LITERATURY, Fragment, 2007.

 3. 0 z 5 Tvůrcem textu národní hymny je • Josef Kajetán Tyl • František Škroup • slepý houslista Mareš upload.wikimedia.org/.../a/af/J._K._Tyl.jpg

 4. 0 z 5 Píseň „Kde domov můj“ poprvé zazněla ve hře • Pražský flamendr • Krvavé křtiny čili Drahomíra a její synové • Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka

 5. 0 z 5 Fidlovačka je původně název pro dřevěný nástroj ševců. Souhlasíte? • Ano • Ne vlastenci.cz/c/pisne1.php

 6. 0 z 5 Tylovým profesorem na gymnáziu v Hradci Králové byl • Karel Havlíček Borovský • Václav Matěj Kramerius • Václav Kliment Klicpera

 7. 0 z 5 Z lásky k divadlu zanechal Tyl studií • filologických • filozofických • historických www.cnb.cz/.../tyl_soutez.html

 8. 0 z 5 V roce 1846 se Tyl stal dramaturgem Národního divadla. Souhlasíte? • Ano • Ne www.azylpromilence.com.cz/obrazky/ndivadlo.jpg

 9. 0 z 5 Jak se jmenuje Tylova próza, jejímž tématem je historická událost na Karlově univerzitě roku 1409. • Kutnohorští havíři • Dekret kutnohorský • Poslední Čech commons.wikimedia.org/wiki/File:Dekret_kutnoh...

 10. 0 z 5 Jaký je literární žánr Tylova díla „Strakonický dudák aneb Hody divých žen“? • báchorka • balada • novela divadlo-opava.cz/fotky/svandadudak/svanda06.jpg

 11. 0 z 5 Byl Švanda synem člověka a lesní víly? Souhlasíte? • Ano • Ne www.mu-st.cz/.../historie/his_mesta/dudy1.jpg

 12. 0 z 5 Jak se jmenoval Švandův sekretář (manažer)? • Velenský • Vocilka • Hudeček

 13. 0 z 5 Jak se jmenovala dívka, kterou miloval Švanda? • Markétka • Terezka • Dorotka

 14. 0 z 5 Tyl byl redaktorem úspěšného časopisu • Květy • Včela • Vlasta www.cnb.cz/.../tyl_soutez.html

 15. 0 z 5 Ve kterém městě je divadlo nesoucí název Divadlo Josefa Kajetána Tyla? • v Českých Budějovicích • v Praze • v Plzni www.non-stop.sk/.../tylovo-divadlo-Plzen.jpg

 16. 0 z 5 Josef Kajetán Tyl zemřel v bídě • v Plzni • v Praze • v Kutné Hoře

 17. Téma: J. K. Tyl – 8. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)