Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük PowerPoint Presentation
Download Presentation
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

277 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bir Kahraman Doğuyor T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DÖRT ŞEHİR VE MUSTAFA KEMAL MUSTAFA KEMAL LİDERLİK YOLUNDA

 2. Bir Kahraman Doğuyor T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

 3. Bir Kahraman Doğuyor T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SELANİK ! Mustafa Kemal 1907 yılında askeri bir görevle geldiği Selanik’te İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katıldı.

 4. Bir Kahraman Doğuyor T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MANASTIR Manastır çeşitli konsoloslukların olduğu, ticaretingeliştiği ve bu sayede Selanik gibi batıya açılan bir kapı niteliğindeydi.

 5. Bir Kahraman Doğuyor T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük İSTANBUL M. Kemal İstanbul’a hem öğrenci olarak hem de asker olarak çeşitli zamanlarda gelmiştir.

 6. Bir Kahraman Doğuyor T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SOFYA KurmayBinbaşı Mustafa Kemal, 1913'te Sofya AskeriAtaşeliği’ne tayin edilmişti; SofyaAtaşesiiken, verilen kostümlü baloya yeniçeri kıyafeti ile gitmiş ve etrafında derinbirhayranlıkuyandırmıştır.

 7. Bir Kahraman Doğuyor T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MUSTAFA KEMAL LİDERLİK YOLUNDA Selanik MülkiyeRüştiyesi’ndeokurkenkomşusununçocuğundanetkilenen M. Kemal kendikişiliközelliğine de uyanaskerliği, meslek olarak seçmiştir. Sırası ile Selanik AskeriRüştiyesi, Manastır Askeriİdadisi, İstanbul Harp Okulu ve İstanbul Harp Akademisi’nibitiren M. Kemal 1905’de orduyagirmiştir.

 8. Bir Kahraman Doğuyor T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SURİYE’DE 5. ORDUDA GÖREV YAPARKEN

 9. Bir Kahraman Doğuyor T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MUSTAFA KEMAL LİDERLİK YOLUNDA Mustafa Kemal, 30 Ekim 1918’de MondrosAteşkesAnlaşması imzalanınca 13 Kasım 1918’de İstanbul’ageldi. Ne üzücüdürki; aynıgünİtilafDevletleri’nin donanması da boğazademirattı.

 10. Bir Kahraman Doğuyor T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MUSTAFA KEMAL, ŞİŞLİ’DEKİ EVİNDE, ÜLKENİN GELECEĞİ HAKKINDA ALİ FUAT CEBESOY, RAUF ORBAY VE İSMET İNÖNÜ İLE SIK SIK TOPLANTI YAPTI.

 11. Bir Kahraman Doğuyor T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MustafaKemal’infikirhayatını, askeriyaşantısını, dünyayabakışınıetkileyenşehirler, birdönemyaşadığı, görevyaptığı, öğrencilikhayatınıngeçtiğişehirlerdir. Bu şehirler; Selanik, Manastır, İstanbul ve Sofya’dır. !