1 / 8

Реклама у WiFi – інновація сьогодення

Реклама у WiFi – інновація сьогодення. Реклама у WIFI – це вигідно , швидко , зручно та гарантовано. Wi -Fi реклама – це новий, інноваційний спосіб донесення рекламної інформації з високим рівнем її споживання.

jun
Télécharger la présentation

Реклама у WiFi – інновація сьогодення

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Реклама у WiFi – інновація сьогодення

  2. Реклама у WIFI –цевигідно, швидко, зручно та гарантовано Wi -Fi реклама – це новий, інноваційний спосіб донесення рекламної інформації з високим рівнем її споживання. За допомогою спеціальних передавачів відвідувачам надається можливість безкоштовного доступу в Інтернет. За невеликий проміжок часу Ви можете отримати десятки тисяч контактів з цільовою аудиторією.

  3. Реклама у Wi-Fi – це ефективно та економно • 100% перегляд реклами • Вибір місця та час показу реклами в мережі FreeConnect • Закрити перегляд реклами є неможливим • Доступ до статистики показів Рекламодавцю • Немаєобмеження для креативу – показ дає максимум інформації

  4. Обравши рекламу в мережі FreeConnectви маєте вибір: Місце показу Кількість показів унікальному користувачу Період показів унікальному користувачу

  5. Як це працює Підключитися до бездротової мережіFreeConnect

  6. Як це працює При спробі увійти в Інтернет користувача буде автоматично переадресовано на рекламну сторінку – тривалістю 15 секунд, після перегляду якої він отримує доступ до мережі INTERNET

  7. Як це працює Ви в Інтернеті! Наберіть в адресному рядку бажану адресу або оберіть закладку

  8. З кожним днем - ми ростем FreeConnect.com.ua (068) 135-49-55 (044) 332-01-02

More Related