Download
giv hygiejnen en h ndsr kning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
”Giv hygiejnen en håndsrækning” PowerPoint Presentation
Download Presentation
”Giv hygiejnen en håndsrækning”

”Giv hygiejnen en håndsrækning”

181 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

”Giv hygiejnen en håndsrækning”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ”Giv hygiejnen en håndsrækning”

 2. Risikostyring, arbejdsmiljø og forsikring Torben Søndergaard Nielsen Arbejdsmiljøkonsulent i Næstved Kommune Projektleder for nedbringelse af sygefraværet, hvor af ”hygiejne ” er en ud af flere aktiviteter i projektet.

 3. Risikostyring, arbejdsmiljø og forsikring Hvad har Næstved Kommune gjort ved hygiejnen i perioden 2011 til 2013? • Beskrivelse af baggrund og konkrete handlinger

 4. Risikostyring, arbejdsmiljø og forsikring Hvad var/er problemet? De ansatte i Næstved Kommune var i år 2011, i gennemsnit ca. 2 – 3 dage mere syge om året end ansatte i andre sammenlignelige kommuner (Holbæk, Køge, Roskilde og Slagelse). Fraværsprocent på 5,4. Med 6.622 ansatte x 3 = 19.866 sygedage = 40 mio. kr. indirekte mere om året i gennemsnit for år 2011.

 5. Risikostyring, arbejdsmiljø og forsikring • Central fokus på hygiejnen siden starten af 2011. Baggrunden var et relativt højt sygefravær og en viden om, at på landsplan tegner forskellige infektionssygdomme sig for 44,7% af korttidssygefraværet. • Projektgruppe med repræsentation fra de store arbejdsområder • Budskab: At mindske risikoen for infektionssygdomme ved at begrænse spredningen af smitte

 6. Risikostyring, arbejdsmiljø og forsikring Virkemidler for indsatsen i 2011 • Udbredelse af de generelle regler fra Sundhedsstyrelsens og Statens Serum Institut • Vask hænder ofte • Host eller nys i ærmet • Bliv hjemme hvis du er syg Udfør håndhygiejne • Før alle rene arbejdsopgaver • Efter alle urene arbejdsopgaver • Efter brug af hansker

 7. Risikostyring, arbejdsmiljø og forsikring • Indkøb af en UV-lyskasse • Udarbejdelse af plakater med tegninger til målrettet og lokal udbredelse af de generelle hygiejneregler • Udarbejdelse af informationsmateriale (faktaark) • Opfordring til lokal drøftelse om • Hvor skal plakaterne hænge? • Brug af praktiske øvelser? • Indkøb og ophængning af sæbe- og spritdispensere • Indføre praksis om ikke at bære ringe, kunstige negle, ure og andre håndsmykker? • Forbedring af rengøringsvaner i dagligdagen? • Brug af informationsmateriale?

 8. Risikostyring, arbejdsmiljø og forsikring

 9. Risikostyring, arbejdsmiljø og forsikring

 10. Risikostyring, arbejdsmiljø og forsikring Sygefraværet og hygiejnen er stadig i fokus i 2012/13 Sygefraværet i 2012 = 5,2%, faldt med 0,2% ift. 2011 Mål for 2013: For Næstved Kommune under ét skal sygefraværet i år 2013 nedbringes til maksimalt 5%

 11. Risikostyring, arbejdsmiljø og forsikring Virkemidler i 2012/13 ift. bedre hygiejne Forstærkning/understøtning af lokale tiltag på fagområderne: • Ældre • Socialpædagogisk • Skoler • Daginstitutioner • Sundhed

 12. Risikostyring, arbejdsmiljø og forsikring Ældreområdet Havde som udgangspunkt gode hygiejnevaner. Der skulle noget helt nyt til for at gøre hygiejnen bedre på dette område. Løsning blev at anskaffe en surewash træningscomputer. Der blev afholdt træning og konkurrencer på tværs af de fire ældrecentre

 13. Risikostyring, arbejdsmiljø og forsikring

 14. Risikostyring, arbejdsmiljø og forsikring Socialpædagogisk- og Sundhedsområderne Udgangspunktet var, at sammenlignet med ældreområdet kunne det kun gå fremad Løsning blev en kombination af • Surewash • UV-lyskasse • Undervisning af en hygiejnesygeplejerske fra Region Sj.

 15. Risikostyring, arbejdsmiljø og forsikring Skole- og daginstitutionsområderne Udgangspunktet var spredte gode erfaringer fra enkelte daginstitutioner • Udvikling af forskellige pædagogiske lege og materialer • UV-lyskasse • Montering af ”tissefluer” • Undervisning af hygiejnesygeplejerske