Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GIV Solutions PowerPoint Presentation
Download Presentation
GIV Solutions

GIV Solutions

79 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

GIV Solutions

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. GIV Solutions נותנת החסות הרשמית, זו השנה השנייה ברציפות, במשט הבין לאומי בין טורקיה, ישראל, ומצרים: מהים התיכון לים האדום ולאפריקה ; April-May 2006 • "קפטן שאינו יודע לאיזה חוף ברצונו להגיע – שום רוח (או מנוע) לא יביאו לשם!"

  2. אנו כנותני החסות הראשונים שנרתמנו לקדם ולתרום למבצע הבינלאומי, האתגרי והערכי, פרצנו את הדרך לרבים וטובים להצטרף ולשוט עימנו... הספינות בדרכן מתעלת סואץ לים סוף

  3. בשייט, כמו בעסקים, יש להגדיר את המטרות, את הדרך ואת האמצעים, להתוות אסטרטגיה, לגבש את הצוות, ולהוביל בבטחה ליעד הרצוי. שיירת המשט בתעלת סואץ ההאנגר עם ספינתו של הנשיא מובארק בשארם א-שייך... בחסות GIV...

  4. למעלה מ- 1,000 משתתפים ו- 150 כלי שייט מכ- 20 לאומים שונים השתתפו במשטים ב- 2005, 2006, ואנו חשים סיפוק רב שסייענו שכל השערים, בכל האתרים, ייפתחו בפניהם... הכניסה למרינה אילת, מפרץ אילת

  5. הסיום ביום העצמאות, במשט הצדעה חגיגי לחיל הים, בחסות GIV...

  6. הפלג איתנו ליעדיך העסקיים והמחשוביים • אנו מעניקים ללקוחותינו רוח גבית בתחומים: • ייעוץ אסטרטגי עסקי וניהולי בתחום ה- IT • פיתוח ארגוני וניהול השינוי • יישום, הטמעה והדרכת IT • פתרונות מבוססי תהליכים עסקיים ו- IT: • EAM - תחזוקה וניהול נכסים • ERP - מחשוב ארגוני מקיף • PLM - ניהול מחזור חיי המוצר והאריזה • תקשורת ופתרונות ליישומים ניידים • ניהול הטיפול בלקוח

  7. הצטרף ללקוחותינו המרוצים והמפרגנים, המצביעים ללא היסוס : GIV!

  8. GIV We e m o r e t h a n I T ! www.GIV-Solutions.com www.med-red-rally.com