1 / 22

2+2

CV. CV. CV. CV. CV. CV. CV. CV. 2+2. 2+2. 2+2. 2+2. ZEC. ZABAVA. ZIMA. ZVIJEZDA. ZAVJESA. ZUBI. ZAVOJ. ZEBRA. ZID. ZLATO. U KRUŽIĆIMA ISTE BOJE SAKRIVENA JE PO JEDNA RIJEČ. PRONAĐI IH SVE I NAPIŠI U SLOVO “Z” TE BOJE. BA. VJE. VOJ. BA. ZDA. Z. ZVI. Z. Z. BRA.

kaylee
Télécharger la présentation

2+2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CV CV CV CV CV CV CV CV

 2. 2+2 2+2 2+2 2+2

 3. ZEC ZABAVA ZIMA ZVIJEZDA ZAVJESA ZUBI ZAVOJ ZEBRA ZID ZLATO

 4. U KRUŽIĆIMA ISTE BOJE SAKRIVENA JE PO JEDNA RIJEČ. PRONAĐI IH SVE I NAPIŠI U SLOVO “Z” TE BOJE BA VJE VOJ BA ZDA Z ZVI Z Z BRA ZA ZU Z Z SA ZE Z ZA JE ZA VA LO Zlatna djeca

 5. Z SPOJI REDOM BROJEVE OD 1 DO 18 . . . 1 . 18 3 2 . . . 4 . 17 16 15 . . 14 5 . . . 13 6 7 . . . . 12 11 10 9 8 OBOJI DOBIVENI LIK KAKO ŽELIŠ Zlatna djeca

 6. RIJEŠI KRIŽALJKE. SVE RIJEČI POČINJU NA “Z”. Z

 7. PRONAĐI OVE RIJEČI U KRIŽALJCI I ZAOKRUŽI IH. ŠTO JE PREOSTALO? ZIMA MRAZ IZA ZAMKA ZLATO Z REZ ZATVOR UZIMATI UZ Z Z IZ MAZATI ZAJAM KRIZA MAZA ZAVJET ZUB

 8. KUPI REDOM SLOVA U KRUGOVIMA I OTKRIVENE RIJEČI NAPIŠI ISPOD. OTKRIJ ŠTO SE KRIJE IZA SLOVA U KVADRATIĆIMA. A Z B C A S Č Đ O DŽ T D Ć E R Z F G H L I J K LJ L T A M N O U B P NJ Z O R O S O Š B LJ Z Ž T A U V ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

 9. UPIŠI SVAKU RIJEČ NA PRAVO MJESTO (U SMJERU KAKO POKAZUJU STRELICE) ZAKON ZAMKA ZDENAC ZATVORENIK ZLATKO ZEMLJA ZVJEZDANA ZLATARNICA ZUBARICA

 10. SMJESTI SVAKU RIJEČ NA NJENO MJESTO ZAKON ZDENAC ZAMKA ZATVORENIK ZLATKO ZEMLJA ZVJEZDANA ZUBARICA ZLATARNICA

 11. Z

More Related