1 / 20

Sårbarhed hos børn og unge

Sårbarhed hos børn og unge. Undervisere: Jon Vilshammer & Wilma Walther-Hansen. Hvad er sårbarhed ?. Psykiatrifonden. Hvad er psykisk sygdom?.

kaylee
Télécharger la présentation

Sårbarhed hos børn og unge

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Sårbarhed hos børn og unge Undervisere: Jon Vilshammer & Wilma Walther-Hansen

 2. Hvad er sårbarhed ? Psykiatrifonden

 3. Hvad er psykisk sygdom? • En psykisk sygdom er en tilstand, der medfører forandringer i en persons tænkning, følelser eller adfærd (evt. alle tre) og som medfører personlig lidelse og/eller nedsat funktion. Psykiatrifonden

 4. Rask Syg Psykiatrifonden

 5. Risikoadfærd • Den indadvendte og kropsorienterede risikoadfærd, såsom selvskade, overdreven optagethed af vægt og udseende samt selvmordsadfærd. • Den udadrettede risikoadfærd, såsom brug af alkohol og rusmidler, risikofyldt seksuel aktivitet, adfærd knyttet til impulsproblemer. Psykiatrifonden

 6. Angst • Ca. 300.000 mennesker i Danmark • Forskellige former • Hjertebanken • Lufthunger • Svedeture • Tanker om at dø Psykiatrifonden

 7. Depression • Ca. 250.000 mennesker i Danmark • Forskellige former • Tristhed og nedtrykthed • Søvnbesvær • Ændret appetit • Tanker om at det aldrig bliver bedre, at man ikke dur til noget, at de andre ikke gider én • Ændring i adfærd – indadvendthed og social isolation • Psykiatrifonden

 8. Psykose • Ca. 50.000 mennesker i Danmark • Kan være en sygdom i sig selv, f.eks. En hashpsykose eller en del af en anden sygdom, f.eks. skizofreni • Hallucinationer • Vrangforestillinger • Tankeforstyrrelser og andre kognitive forstyrrelser Psykiatrifonden

 9. ADHD • 3-5 % børn og unge, flest drenge • Opmærksomhedsforstyrrelse • Koncentrationsbesvær • Hyperaktiv • ”kort lunte” • Op til halvdelen har ADHD ind i voksenlivet Psykiatrifonden

 10. At være pårørende • Hver 2. familie får psykisk sygdom ind på livet • Giver ofte følelser som skyld, magtesløshed og utilstrækkelighed • Er et livsvilkår for ca. 80.000 børn i Danmark lige nu • Er løbende op- og nedture med mange bekymringer, vrede, tristhed • Er som en rejse, som man ikke selv har valgt Psykiatrifonden

 11. Pause

 12. Sårbarhed Biologiske forhold Sociale forhold Psykologiske forhold Psykisk sygdom Psykiatrifonden

 13. Stressmodel Uvenner med ven • Alvorligere symptomer • Angst • Depression Projekt-opgave kaos fravær sårbarhedslinje Fremtid? Stressorer • Advarselstegn: • FysiskePsykiske • Adfærdsmæssige venner sport familie fritidsjob afleveringer Tid

 14. Psykisk sundhed Psykiatrifonden

 15. Forebyggelse • Hvad gør dig glad? • Opmærksomhed på egen sårbarhed • Selvværd • Hvordan passer du på dig selv? • Hvor kan du få hjælp? Psykiatrifonden

 16. Selvværd • er den måde man tænker om • sig selv på. • skabes i høj grad ud fra • relationer til vigtige personer i • vores liv. • kan man lære hele livet. • er ikke det samme som selvtillid Psykiatrifonden

 17. Hvad påvirker jeres humør positivt? Psykiatrifonden

 18. Hvordan passer du på dig selv? • Har du antennerne ude? • Har du antennerne rettet mod dig selv? • Hvordan kan du skrue op og ned for antennerne? Psykiatrifonden

 19. Tak for i dag

More Related