Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Amy Calleja PowerPoint Presentation
Download Presentation
Amy Calleja

Amy Calleja

197 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Amy Calleja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. L-Aljenliltqajtmiegħu Amy Calleja

  2. Wara l-iskola, meta kontqednilgħabfil-ġnientiegħi, f’ħabta u sabtarajtvetturaspazjali u minnuħareġaljen. Meta rajtuqalbibdiettħabbatsittasitta u iddeċidedjtimmurninvestiga

  3. F’daqqawaħdarajtdan l-aljenħiereġ mill-vetturaspazjalitiegħu. Bil- biża’ kollulikellikont se nibki.

  4. L- aljenkelluwiċċu w widnejhħodorħaxix, għajnejhkienukannellaqisekqedtħareslejnsalib,

  5. Ħalqukienkważi bħal tagħnaimmatiegħu kien aħmar nar. Saqajhkienu l-aktartal-biża’ għaxkienusuwedtuta.

  6. L-aljenkienlibesflokkabjad u qalzietblu. Il- vetturaspazjalitiegħu kienet twila w bajdafilwaqtli t-twieqikienusofor.

  7. Meta mort inkellem l-aljen ma fehmnix u indunajtlibeda jibża’ xi ftit. Biex jifhimni għamilt mossi. B’dawk il-mossi kollhasirnaħbieb uissa sar jgħix miegħi.

  8. Issa kuljum immorru nilagħbu fil-ġnien u ġieli nitkellmu fuq il-ħajja tagħna biex nitgħallmu il-kultura ta’ xulxin.

  9. TMIEM