Download
kilder til utvandring n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kilder til utvandring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kilder til utvandring

Kilder til utvandring

324 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kilder til utvandring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kilder til utvandring

 2. Utvandring fra Sverige og Norge • Sett till invånarantal bland den största emigrationen på 1800-talet. • De flesta emigranterna hade Amerika som destination, men en del reste även till Kanada, Argentina, Kina, Nya Zeeland och andra länder. • I slutet av 1800-talet och början på 1900-talet sökte många svenskar arbete i Norge, primärt som jordbruksarbetare och industriarbetare.

 3. Utvandring fra Sverige og Norge • Hvorfor emigrere? • Nød – de fattigste hadde ikke råd til å dra • Ønske om et bedre liv • Søke arbeid • Utdannelse – formell og livets skole • Religiøse og politiske motiver

 4. Utvandring fra Sverige og Norge • Hvorfor emigrere? • Stikke av • Sendt av gårde (kommunen, fattigvesen) • Eventyrlyst

 5. Å finne slekt i utlandet • Finn informasjon hjemme først • Bruk datamaskin og internett • Vær obs på navneendringer

 6. Norske kilder - kirkebøker Kirkebøkenes utflytterlister • fra 1812 • Inneholder navn, bosted, fødselsår, reisefølge, bestemmelsessted. Innflytterlister • Hjemvendte emigranter

 7. Norske kilder - kirkebøker • Mangelfulle: mange meldte aldri ifra, kirkebøker borte, presten ikke ført • Ikke sikkert at de dro • Etappeutvandring

 8. Norske kilder – Emigrantprotokoller • Politiets lister for kontroll med utvandringen • De eldste er fra 1867 • Finnes på Digitalarkivet og på mikrofilm • Inneholder også mange svensker

 9. Norske kilder – Emigrantprotokoller

 10. Svenske kilder – Emigranten Populär (2006) • Emihamn: 1,4 miljoner emigranter till Nordamerika från svenska hamnar. Även svenskar som reste över Hamburg och Köpen- hamn. I huvudsak tidsperioden 1869-1950. • Emibas Göteborg: Göteborgare som emigrerat genom tiderna. Cirka 52 000 poster.

 11. Svenske kilder – Emigranten Populär (2006) • Emibas Värmland: Värmlänningar som emigrerat genom tiderna. Drygt 126 000 poster. • Emisjö: Sjömän som rymt eller avmönstrat utomlands. Cirka 17 000 poster och tidsperioden 1812-1930.

 12. Svenske kilder – Emigranten Populär (2006) • Emipass: Utdrag ur passjournaler 1783-1860. Drygt 16 000 personer som rest utomlands. • Emisal: Passagerare på Svenska Amerikalinjen 1915-1950. Cirka 242 000 poster.

 13. Svenske kilder – Emigranten Populär (2006) • Emivasa: Vasaordens medlem- mar i USA. Drygt 58 000 poster. • Emilarsson: Brevskrivare till emigrantagenten Bröderna Larsson & Co. 1879-1911. Cirka 62 000 poster.

 14. Svenske kilder - EmiWeb • Samarbeid mellom svenske utvandrerinstitusjoner • Lansert august 2008 • Utvidet til skandinavisk samarbeid • Stadig nytt materiale

 15. Svenske kilder – EmiWeb

 16. Andre svenske kilder • Sverige Amerika Centret (tidl. Emigrantregisteret) • Svenska Emigrantinstitutet i Växjö • UDs arkiv • Swedish Council & Swedish American Handbook • Ancestry • SAKA – SAC og SEI

 17. USA - passasjerlister • Fra 1820 til 1959 • Blant annet navn, alder, yrke, siste bosted, nasjonalitet, avgangshavn, medbrakte penger, helsetilstand, endelig reisemål i USA. • Originalene hos det amerikanske nasjonalarkivet

 18. USA – passasjerlister Hvor finnes de? • Ancestry ($)The Generation Network • Castle Garden 1820-1892 (få nordmenn) • Ellis Island 1892-1924 • Immigrant Ships Transcribers Guild • Norway Heritage (før 1875)

 19. USA – passasjerlister

 20. USA – Amerikanske kilder • Folketellinger hvert tiår • Kirkebøker • Militære kilder • Aviser • Lokale historiske foreninger • State/County historical society

 21. USA - Folketellinger • Hvert tiår fra 1790 (offentliggjort til 1930). • 1890 mangelfull • Informasjon: Navn, fødselsår, familie, adresse, yrke, innvandringsår, morsmål, boforhold + + • Digitalarkivet (kun noen år, noen stater og kun nordmenn) og Ancestry • Mikrofilm

 22. USA - Folketellinger

 23. USA –kirkebøker • Flere norske kirker i USA enn i Norge • Også svenske medlemmer • Forutsetning: at du vet hvor folk bor

 24. USA –kirkebøker

 25. Canada • Flere dro til Canada etter 1920-tallet • Emigrantprotokoller: ikke like utfyllende som de amerikanske • Folketelling fra 1900 • Amerikanske kilder

 26. Kilder og litteratur • http://www.digitalarkivet.no/ • http://www.emiweb.se • http://www.swedenamerica.se/ • http://www.utvandrarnashus.se/ • Det løfterike landet (informasjon, bibliografi, kart, brev tilknyttet utvandring fra Norge til Amerika) : http://www.nb.no/emigrasjon/

 27. Om de amerikanske passasjerlistene: • http://www.archives.gov/genealogy/immigration/passenger-arrival.html • http://norwayheritage.com/ • http://www.immigranships.net • http://castlegarden.org/ • http://ellisisland.org/

 28. Amerikanske kilder • http://www.ancestry.com/ • http://www.familysearch.org • Library of Congress: http://www.loc.gov/index.html

 29. Andre kilder • Commonwealth War Graves Commision: http://www.cwgc.org • Australian War Memorial: http://www.awm.gov.au/ • Innvandrere til Brasil (NB portugisisk): http://www.memorialdoimigrante.org.br/ • Canadas innvandringsmuseum: http://www.pier21.ca/