Download
e education workshop hp na konferenci e learning 2004 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
e-Education workshop HP na konferenci E-learning 2004 PowerPoint Presentation
Download Presentation
e-Education workshop HP na konferenci E-learning 2004

e-Education workshop HP na konferenci E-learning 2004

102 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

e-Education workshop HP na konferenci E-learning 2004

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. e-Educationworkshop HP na konferenci E-learning 2004 16. březen 2004 Andrea Barešová, DiS., E-learning Specialist

 2. Obsah • e-Education • Success Stories • HP a Microsoft • ZAV – příklad e-learning kurzu pro výuku ve školách eEducation

 3. eEducation • Znalost technologií je v 21. století klíčová • E-learning se ukazuje jako významný prvek v každém vzdělávacím procesu • Technologie nemohou nahradit učitele, ale mohou pomoci poskytnout bohatší zážitky ve vzdělávání • Internet je považován za klíčovou komponentu společnosti založené na znalostech • Přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům • Možnost sledování pokroku studentů, možnost testování a hodnocení – vše on-line • Bezpečné a snadno ovladatelné vzdělávací portály nabízí nástroje pro interakci a spolupráci eEducation

 4. eEducation a EU • Ze zasedání Evropské rady v Lisabonu v roce 2000: • Evropská unie by do roku 2010 měla dosáhnout největší konkurenceschopnosti v celosvětovém měřítku a stát se nejdynamičtější ekonomikou řízenou znalostmi. • Ze zasedání vzešel akční plán eEurope, byla deklarována důležitost oblasti nazvané Výchova a vzdělávání pro život a práci ve společnosti založené na znalostech a vzniklainiciativa e-Learning. • Tato iniciativa by měla zajistit efektivní integraci informačních a komunikačních technologií do výchovy a vzdělávání. • Akční plán eEurope 2005 má následující cíle: • Vybavení škol multimediálními PC • Vyškolení učitelů v oblasti digitálních technologií • Rozvoj evropských vzdělávacích služeb, SW a obsahu • Zrychlení připojování škol na internet a spolupráce mezi školami a učiteli pomocí vzdělávacích systémů eEducation

 5. eEducation – krok kupředu • Vlády v mnoha zemích i mnoho vzdělávacích institucí se mylně domnívaly, že stačí poze vybavit školy počítači... • ....ale to se neosvědčilo. Cílem je vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém mají studenti přístup ke zdrojům a učitelé mohou využívat nástroje, které jim pomohou dělat to, co umí nejlépe – UČIT! • Toto prostředí zahrnuje platformu pro vzdělávací řešení založené na e-learningu • E-learning je založený na technologiích, ale je pedagogicky orientovaný eEducation

 6. Role technologie ve vzdělávání • E-learning • Asynchronní a synchronní • Flexibilní a otevřené prostředí • Vzdělávání pro každého, kdykoliv a kdekoliv • Spolupráce a administrace • Vzdělávací portály • Systémy na řízení vzdělávání (LMS) • Systémy na řízení obsahu (CMS) • E-classroom • Zapojení přímo do vyučovací hodiny • Elektronická tabule pro prezentaci obsahu, simulace • Podpora nových vzdělávacích aktivit • Týmová práce, spolupráce mezi školami eEducation

 7. Budoucnost ve vzdělávání Externí studenti Střední školy Vysoké školy Komunity / Rodiny Základní školy Uživatelé Vzdělávací Ekosystém Rodiče Školní management Učitelé Stakeholdeři síť portál Přístup na internet Vytváření mostů Obsah Podpora učitelů Interakce Student / Učitel eEducation

 8. Příklady použití - ve školách • pro rozšíření počtu studentů • pro některé předměty, zejména doplňkové • pro snížení počtu suplovaných hodin • pro opakovací hodiny, samostudium v nahrané Virtuální třídě • pro zapojení odborníků • pro zpestření výuky • pro spolupráci mezi školami • pro zapojení rodičů eEducation

 9. Jaká jsou rizika? • Pro vzdělávací instituce • Je možné zajistit soukromí a bezpečnost studentů v e-learningovém řešení založeném na internetu? • Budou uživatelé – učitelé, studenti, rodiče akceptovat a používat řešení? • Bude to hodně drahé? • Pro společnost • Povedou technologie k přirozené globalizaci ve vzdělávání – jak se projeví strach ze ztráty kontroly? • Nezpůsobí to komercializaci vzdělávání? eEducation

 10. Success stories Classroom 2000 - Irsko M@rte - Sardinie

 11. Classroom 2000 • Zahájení v roce 2003, zakončení v roce 2008 • Projekt Classroom 2000 (C2K) v Severním Irskuumožní více než 350.000 studentům a 20.000 učitelům z 1245 škol udělat obrovský krok směrem k informační společnosti. • Přístup na internet a e-mailová adresa pro všechny studenty, stejně jako přístup do Virtuální třídy jsou pro úspěch projektu klíčové. • Počtem uživatelů drží projekt světové prvenství – jako nejrozsáhlejší implementace vzdělávacího systému eEducation

 12. M@rte - Sardinie • Zajištění spolupráce mezi školami v celém regionu pomocí nového vzdělávacího portálu • E-learningová platforma zajišťující služby studentům i učitelům, platforma pro řízení dokumentů • Propojení 550 škol • Umožnění sdílení zkušeností 15.000 učitelů • Příležitost pro interaktivní učení pro 150.000 studentů eEducation

 13. Hewlett-Packard a Microsoft

 14. Spolupráce • Zjednodušení a urychlení nasazení IT technologií do výuky • Navázání na strategickou alianci obou společností • Microsoft dodavatelem řešení Learning Gateway • HP dodavatelem, implementátorem a integrátorem řešení • Investice do technologických inovačních center a e-learningových portálů pro školy • „Dnešní studenti jsou zítřejší vedoucí představitelé. Je naší povinností pomoci při budování propojené vzdělávací komunity, ve které bude software sloužit jako katalyzátor efektivního využívání informačních a komunikačních technologií za účelem vytvoření nejlepšího zážitku při vzdělávání, stejně jako propojení studentů, učitelů a rodičů.“ Mark East, ředitel Eucation Solution Group, Microsoft eEducation

 15. www.hp.cz/e-learning eEducation