Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lean PowerPoint Presentation

Lean

350 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Lean

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lean Wat is LEAN?

 2. Wat isLean? Toevoegen van waarde voor een klant op een moment dat de klant het wil. In een proces zonder verspilling

 3. Voor wie invoering Lean 3 Filosofiën klant medewerker Bedrijf • Goede ergonomie • Rust • Zekerheid • Respect voor elkaar • Eigen inbreng • Veiligheid • Creativiteit • Efficiency • Kostenbewust • Waarde toevoegen • Flexibiliteit • Continu verbeteren! • Op tijd • Compleet • Laagste kosten • Topkwaliteit Prioriteiten bij beslissingen 1. veiligheid en milieu 2. kwaliteit 3. leverbetrouwbaarheid 4. kosten

 4. Toekomst Minder en minder • machteloosheid • passiviteit • moeten • onderworpen zijn • opgelegde wil

 5. Toekomst Minder en minder Meer en meer • machteloosheid • passiviteit • moeten • onderworpen zijn • opgelegde wil • wil om invloed uit te oefenen • pro-activiteit • willen • onderdeel uitmaken van • verantwoordelijkheidsgevoel

 6. Overproductie Overbodige processtappen Onnodige voorraden • Onnodige controle • Geen standaardisatie • Sub-optimalisatie • Meer of eerder dan klantvraag • Veroorzaakt en versterkt andere verspillingen • Vereist beheer • Kost ruimte • Bindt kapitaal • Kwaliteit en incourant • Verstopt problemen • Verlengt doorlooptijd Onnodig transport Onbenutte competenties • Creëert vertraging • Verbruikt capaciteit • Vereist beheer ? • Ideeën die niet gebruikt worden • Kunde die niet wordt ingezet Afkeur Onnodige bewegingen Wachttijd • Lopen, tillen • Buigen, strekken • Plaatsen • Verspilling van materiaal en tijd • Arbeid en ruimte • Verpakking en imago 7 plus 1 Verspillingen • Er gaat iets gebeuren • Materiaal gaat komen • Geen informatie

 7. Creëer Een Continue Proces StroomDoor Invoering Van: 7 Kwaliteit Productiviteit Lean Betrokken medewerkers Continu verbeteren TTS / Henk Doze & Eddy Neijensteijn / The Toyota way-principe 2 Create Continious Proces Flow. 24-03-2010. Your date here

 8. Lean invoeren Org. aanpassen

 9. Directie

 10. Directie

 11. Veranderen 20 % is direct enthousiast voor de verandering. 60 % is te overtuigen door een succesvol voorbeeld. 20 % laat zich nooit overtuigen.

 12. Voorwaarden voor succesvol veranderen Visie Vaardig- heden Prikkels Middelen Plan van aanpak Verandering = + + + + Vaardig- heden Prikkels Middelen Plan van aanpak = + + + Visie Prikkels Middelen Plan van aanpak = + + + Visie Vaardig- heden Middelen Plan van aanpak = + + + Visie Vaardig- heden Prikkels Plan van aanpak = + + + Visie Vaardig- heden Prikkels Middelen + = + +

 13. Voorwaarden voor succesvol veranderen Visie Vaardig- heden Prikkels Middelen Plan van aanpak Verandering = + + + + Vaardig- heden Prikkels Middelen Plan van aanpak Verwarring = + + + Visie Prikkels Middelen Plan van aanpak = + + + Visie Vaardig- heden Middelen Plan van aanpak = + + + Visie Vaardig- heden Prikkels Plan van aanpak = + + + Visie Vaardig- heden Prikkels Middelen + = + +

 14. Voorwaarden voor succesvol veranderen Visie Vaardig- heden Prikkels Middelen Plan van aanpak Verandering = + + + + Vaardig- heden Prikkels Middelen Plan van aanpak Verwarring = + + + Visie Prikkels Middelen Plan van aanpak Ongerustheid = + + + Visie Vaardig- heden Middelen Plan van aanpak = + + + Visie Vaardig- heden Prikkels Plan van aanpak = + + + Visie Vaardig- heden Prikkels Middelen + = + +

 15. Voorwaarden voor succesvol veranderen Visie Vaardig- heden Prikkels Middelen Plan van aanpak Verandering = + + + + Vaardig- heden Prikkels Middelen Plan van aanpak Verwarring = + + + Visie Prikkels Middelen Plan van aanpak Ongerustheid = + + + Visie Vaardig- heden Middelen Plan van aanpak Weerstand = + + + Visie Vaardig- heden Prikkels Plan van aanpak = + + + Visie Vaardig- heden Prikkels Middelen + = + +

 16. Voorwaarden voor succesvol veranderen Visie Vaardig- heden Prikkels Middelen Plan van aanpak Verandering = + + + + Vaardig- heden Prikkels Middelen Plan van aanpak Verwarring = + + + Visie Prikkels Middelen Plan van aanpak Ongerustheid = + + + Visie Vaardig- heden Middelen Plan van aanpak Weerstand = + + + Visie Vaardig- heden Prikkels Plan van aanpak Frustratie = + + + Visie Vaardig- heden Prikkels Middelen + = + +

 17. Voorwaarden voor succesvol veranderen Visie Vaardig- heden Prikkels Middelen Plan van aanpak Verandering = + + + + Vaardig- heden Prikkels Middelen Plan van aanpak Verwarring = + + + Visie Prikkels Middelen Plan van aanpak Ongerustheid = + + + Visie Vaardig- heden Middelen Plan van aanpak Weerstand = + + + Visie Vaardig- heden Prikkels Plan van aanpak Frustratie = + + + Visie Vaardig- heden Prikkels Middelen Tredmolen + = + +

 18. Hoe lean is een bedrijf Mens Productie cel Productie keten Houding Assemblage uren Man uren Addedvalue Doorlooptijd Intervieuw Werkgroepen Klokken Avix Value stream map Bezig met Continu verbeteren Bezig met Continu verbeteren Bezig met Continu verbeteren 1 op 1 1 op 1 2 3 1 Kijken naar Wat meten Hoe meten Wat is ideaal

 19. DE WEG NAAR LEAN Train de trainer Deel-trainingen Verbetergroepen Groepsbijeenkomsten Continu verbeteren VolgordeStappen Produktie op basis van verbruik Foutvrij van mij (proactive) Foutvrij van mij (reactive) Gestandaardiseerde werkmethode 5 S uitvoeren START Organiseer de werkplek

 20. Lean STAP 1 Organiseer de werkplek: Alles heeft een plaats en staat op die plaats

 21. Organiseer de Werkplek Waarom? Een opgeruimde, overzichtelijke werkplek = Je hoeft niet te zoeken naar gereedschap, onderdelen of informatie. Prettig- en veilig werken = Je bent in staat om kwaliteit te leveren zonder onnodige vertragingen. De werkplek = De omgeving die uitstraald hoe je tegenover je werk staat.

 22. 5S De weg naar succes! Stimuleren Scheiden Schoonmaken Schikken Standaardiseren • Spreek elkaar aan • op de gemaakte • afspraken. • Blijf dit doen. • Een schone, • opgeruimde • werkplek is • tenslotte de • gewoonste zaak • van de wereld. • Vier je • verbeteringen! • Wat heb je nodig, • en wat niet? • Verwijder alle • overbodige zaken, • zoals materiaal, • documenten, • hulpmiddelen • en persoonlijke • items. • Houd alleen die • zaken die je voor • je werk nodig hebt • Wat heb je nodig, • en wat niet? • Verwijder alle • overbodige zaken, • zoals materiaal, • documenten, • hulpmiddelen • en persoonlijke • items. • Houd alleen die • zaken die je voor • je werk nodig hebt • Verwijder rommel, • stofvuil en afval. • Maak materialen, • hulpmiddelen • en werkplekken • schoon en zorg dat • ze schoon blijven. • Is alles in goede • staat, en klaar voor • gebruik? • Zet de zaken op een • logische plek, dicht • bij waar je ze vaak • gebruikt. • Geef alles een • vaste plek en stel • een grens aan de • hoeveelheid ervan. • Maak deze wijze • van je werkplek • inrichten tot een • vaste en dagelijkse • werkwijze. • Gebruik checklists • Maak afspraken • met je collega’s.

 23. 5S De weg naar succes! Scheiden • Wat heb je nodig, • en wat niet? • Verwijder alle • overbodige zaken, • zoals materiaal, • documenten, • hulpmiddelen • en persoonlijke • items. • Houd alleen die • zaken die je voor • je werk nodig hebt • Wat heb je nodig, • en wat niet? • Verwijder alle • overbodige zaken, • zoals materiaal, • documenten, • hulpmiddelen • en persoonlijke • items. • Houd alleen die • zaken die je voor • je werk nodig hebt

 24. S 1 Sorteren • Bepaal een gebied en een team. • Ga het werkgebied rond en plak overbodig?- stickers op overbodig materiaal en mogelijk overbodige materialen. • Wijs een gebied aan waar alle materialen worden verzamelt met de sticker overbodig. • Ga later als team overleggen als de aangevoerde materialen echt overbodig zijn. • Zodra het duidelijk is, dan afvoeren via de daarvoor geldende regels

 25. 5S- Vragenloop Overbodig Onduidelijk Te veel Wat is dit / dat? Wie gebruikt het? Niemand Enkelen Iedereen Waar kan je het voor gebruiken? Waarvoor gebruik je het? Hoeveel heb je nodig? Hoe doen anderen dit? Hebben wij het nodig? Nee Ja Beslis over aantal nodig op werkplek en retour- neer restant naar juiste bestemming Afvoeren

 26. 5S De weg naar succes! Scheiden Schikken • Wat heb je nodig, • en wat niet? • Verwijder alle • overbodige zaken, • zoals materiaal, • documenten, • hulpmiddelen • en persoonlijke • items. • Houd alleen die • zaken die je voor • je werk nodig hebt • Wat heb je nodig, • en wat niet? • Verwijder alle • overbodige zaken, • zoals materiaal, • documenten, • hulpmiddelen • en persoonlijke • items. • Houd alleen die • zaken die je voor • je werk nodig hebt • Zet de zaken op een • logische plek, dicht • bij waar je ze vaak • gebruikt. • Geef alles een • vaste plek en stel • een grens aan de • hoeveelheid ervan.

 27. S2 structureren • Bepaal alle benodigde materialen, hulpmiddelen,etc. • Bepaal van alles waarbij of voor welk doel het wordt gebruikt. • Bepaal van alles hoe vaak het nodig is of wordt gebruikt. • Bepaal van alles op welke plaats het moet worden geplaatst ( vaak gebruikt = dichtbij, weinig gebruikt = ver weg.

 28. Hoeveel ballen?En van welke kleur ontbreekt er 1?

 29. Hoeveel ballen?En van welke kleur ontbreekt er 1?

 30. Veiligheid! :Brandblussers, laadstations- heftrucks, poetsdoeken en afkeur. Huisvuil :Containers en kliko’s. Algemene :Stations, karren en pallets. Standaard visualisatie vloermarkering-stickers

 31. Standaard visualisatie vloermarkering-stickerszonder tekst Hoekstukken Stippen 90 mm T-stukken Hoekstukken, T-stukken en Ovalen zijn verkrijgbaar in alle desbetreffende kleuren Ovaal 90 x 190 mm Stickers plakken 4cm vanaf gele lijn aan lijnzijde

 32. Voorbeeld karren en pallets 80 cm 80 cm Kar Met ? 120 cm 120 cm Ingang Pallet of kar

 33. Orde op de werkplek ”Een plaats voor alles en alles op zijn plaats

 34. Auditpunten stap 5 S

 35. Top P A D C P A Borging D C Proces

 36. Doel Training Alleen gehoord wat LEAN is. Alleen presentatie 5% Ervaar het Je kan een discussie voeren over: Waarom lean, Wat is lean. en hoe voeren we lean op onze eigen werkplek in 35% 1 Daagse training 65% Dan kan je de groep: uitleggen, trainen en motiveren ( Way of life) 90% 2 daagse training train de trainer 100%

 37. 5 S invoeren valt en staat met: • LEIDERSCHAP • DISCIPLINE!

 38. DE WEG NAAR LEAN Train de trainer Deel-trainingen Verbetergroepen Groepsbijeenkomsten Continu verbeteren VolgordeStappen Produktie op basis van verbruik Foutvrij van mij (proactive) Foutvrij van mij (reactive) Gestandaardiseerde werkmethode 5 S uitvoeren START Organiseer de werkplek

 39. Continu Verbeteren Nieuwe Normale Situatie Verbetering invoeren Normale Situatie Normale Situatie Verbetergroep Afwijking Abnormale Situatie

 40. Value stream mapping input output Relatie tussen Toegevoegde waarde Optimaal proces Toegevoegde waarde verspilling input output Overbodige bewegingen Onnodig werk Wachttijd Verzuim Personeelsverloop Milieu Herstel en reparatie Overbodig transport Overproduktie Voorraad Produktie op basis van verbruik Foutvrij van mij Normale situatie (Continu verbeteren)

 41. 20% 60% Hoe zien In lijn Elimineer/verminder verspillingen eruit ? verspillingen 80% 40% Verspillingen in processen Beheerst proces Verbeterd proces Vandaag? + trend Verspilling ? 7 verspillingen Stap voor Stap Waarde toevoegen Huidige standaard Verbeterde standaard