Download
cz 1 07 1 4 00 21 2791 vy 32 inovace 137 it7 v ukov materi l zpracovan v r mci projektu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

109 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CZ.1.07/1.4.00/21.2791 VY_32_INOVACE_137_IT7Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Ročník: 7. ročník Klíčová slova: prezentace-Von Neumannova architektura Autor: Ing. Eva Kolářová Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek Ověřeno ve výuce dne: 5. ledna 2012 Očekávaný výstup: Von Neumannova architektura, schéma jednotlivých částí počítače

  2. Von Neumannova architektura

  3. Schéma architektury

  4. Popis architektury • Von Neumannova architektura popisuje počítač se společnou pamětí pro instrukce i data. • Procesor počítače se skládá z řídící a výkonné (aritmeticko-logické) jednotky. • Řídící jednotka zpracovává jednotlivé instrukce uložené v paměti, přičemž jejich vlastní provádění nad daty má na starosti aritmeticko-logická jednotka. • Vstup a výstup dat zajišťují vstupní a výstupní jednotky.

  5. Obrázky: http://wikipedia.com MS Office-klipart