Download
t tol del treball n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Títol del treball PowerPoint Presentation
Download Presentation
Títol del treball

Títol del treball

137 Views Download Presentation
Download Presentation

Títol del treball

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ciències Socials Primer d’E.S.O. Tema nº Títol del treball Imatge (insertar imatge ) Nom de l´alumne Classe Curs Data

  2. Ciències Socials Primer d’E.S.O. Tema nº Índex 1.- Títol Diapositiva 32.- Títol Diapositiva 43.- Títol Diapositiva 5 4.- Títol Diapositiva 6 5.- Títol Diapositiva 7 ...... Webgrafia Nom de l´alumne Classe Curs Data

  3. Ciències Socials Primer d’E.S.O. Tema nº Títol del treball Espai per text fotos i enllaços Nom de l´alumne Classe Curs Data

  4. Ciències Socials Primer d’E.S.O. Tema nº Títol del treball Nom de l´alumne Classe Curs Data

  5. Ciències Socials Primer d’E.S.O. Tema nº Títol del treball Nom de l´alumne Classe Curs Data

  6. Ciències Socials Primer d’E.S.O. Tema nº Títol del treball text Enllaços Nom de l´alumne Classe Curs Data

  7. Figueres • Ed. Secundària Ciències Socials Primer d’E.S.O. Tema nº Webgrafia Títol de la WEB (http://www.figueres.lasalle.cat). Nom de l´alumne Classe Curs Data

  8. Ciències Socials Primer d’E.S.O. Tema nº Nom de l´alumne Classe Curs Data