Download
2009 2006 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
הצצה למאמצי השמירה על אוכלוסיית הנשרים בישראל 2009-2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
הצצה למאמצי השמירה על אוכלוסיית הנשרים בישראל 2009-2006

הצצה למאמצי השמירה על אוכלוסיית הנשרים בישראל 2009-2006

101 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

הצצה למאמצי השמירה על אוכלוסיית הנשרים בישראל 2009-2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. הצצה למאמצי השמירה על אוכלוסיית הנשרים בישראל 2009-2006 צילום ועריכה:יורם שפירר כיתוב:יעל חורש, שמורת גמלא, רשות הטבע והגנים ייעוץ מקצועי:אוהד הצופה, חטיבת מדע, רשות הטבע והגנים Protecting the Griffon Vulture population in Israel, 2006-2009 Photography: Yoram Shpirer Text: Yael Choresh, Israel Nature and Parks Authority Scientific advisory: Ohad Hatzofe, Israel Nature and Parks Authority

 2. הנשר המקראי (Gyps fulvus) Griffon vulture Wing span: 270 cm Weight: 7.5 Kg Carrion feeders Breeding: monogamous, one egg a year מוטת כנפיים:270 ס"מ משקל:כ-7.5 ק"ג תזונה: פגרים לינה וקינון:מצוקים רבייה: מונוגאמיים, ביצה אחת בשנה

 3. הסניטרים של הטבע Nature’s sanitarians נשרים משחרים אחר מזון בדאייה, תוך שמירה על קשר עין זה עם זה ממרחק של עשרות קילומטרים וסורקים אחר פגרים שהם מזונם. לכן הם נקראים "הסניטרים של הטבע". Foraging while soaring, keeping eye contact with each other for dozens of km, they search for carcasses & clean the environment from dead animals, “serving” as Nature’s sanitarians.

 4. אוכלוסיית הנשרים בישראלThe Griffon Vulture population in Israel אוכלוסיית הנשרים בישראל נמצאת בירידה מדאיגה: מכ-400 פרטים בשנת 2001 לכ-220 בשנת 2009. The Griffon Vulture population is facing a worrisome decline: from 400 individuals in 2001 to merely 220 in 2009.

 5. מה פוגע בנשרים? What is threatening vultures? • הרעלות משניות מאכילת בע"ח שמתו מרעלים • הרעלות עופרת מאכילת חיות שנורו ע"י ציידים • ירי • התחשמלות או התנגשות בקווי חשמל • הפרעות מטיילים, הפרעות כלי טיס • תרופות וכימיקלים במזון (חיות משק האדם) • תמותת בוגרים שגורמת לכישלונות רבייה, במיוחד בשמורת גמלא וצפון הארץ. • Secondary poisoning • Lead poisoning • Persecution • Electrocution & colliding with power lines • Disturbances by avian activity & hikers • Drugs & chemicals in their food (livestock) • Adults mortality at breeding, causes high losses of eggs and nestlings (especially at Gamla N.R. & northern Israel)

 6. הצלת דור העתיד בגמלא Saving Gamla’s future generation בעונת קינון 2008 הוחלט ברשות הטבע והגנים להוציא חלק מהביצים מהקינים בשמורת גמלא ולהעבירן להדגרה מלאכותית על מנת להבטיח את בקיעת הגוזלים ולעודד את הזוג המקנן לייצר ביצה שניה. In 2008, Israel Nature and Parks Authority decided to take out part of the eggs from the nests at Gamla Nature Reserve and to incubate them artificially. This ensures hatching and inducing the breeding couple to lay a replacement egg.

 7. גלישה אל הקן Rappelling to the nest The ranger rappels down to the nest, carefully taking the egg and placing it in a padded container. הגולש יורד אל הקן, אוסף בזהירות רבה את הביצה, ומכניס אותה למיכל מרופד.

 8. הביצה מועברת למדגרה ניידת The crew at the top places it in a portable incubator

 9. הדגרה מלאכותית Artificial incubation הביצים מגיעות אל ידיהם הבטוחות של צוות גן החיות התנ"כי בירושלים, שם הן מודגרות במדגרה עם מערכת בקרה. The eggs arrive to the secure hands of the crew at the Biblical Zoo in Jerusalem, where they are incubated in well controlled incubators.

 10. שיקוף לבדיקת פוריות Candling in order to identify fertility 5 מדידות Taking measurements שקילה Weighing הכנסה למדגרה Putting the egg into an incubator

 11. בקיעת הגוזלHatching 2) בקיעה Hatching 1) כעבור 54 יום After 54 days 4) מצע רך בתוך קופסת הגידול Soft bed 3)בידי המטפל In the hands of the care giver

 12. 1 ו-2 הגוזל מואכל בעזרת כפפה עליה מולבש ראש נשר על מנת למנוע החתמה 3. גוזל בן כ-30 יום בשלב מתקדם יותר מועבר להמשך גידול במתקן מיוחד בחי-בר כרמל 1. The chick is fed with a special glove to avoid imprinting. 3. Chicks are transferred to Hai-Bar Carmel for rearing in a special facility. Here is a 30 days old chick. 2.

 13. הגוזלים מועברים לכלוב האקלום בשמורת גמלא ברמת הגולן, ממנו ישוחררו בשנת חייהם השלישית The chicks are transferred to the acclimatization cage at Gamla nature reserve from where they will be released when they are three years old.

 14. כל שנה מתבצעת לכידת נשרים לצורך סימונם לצרכי מעקב אחר שרידות של פרטים, הדמוגרפיה של האוכלוסייה וניטור ווטרינרי Every year, Griffon vultures are captured in order to mark them, so it will be possible to learn about the dynamics of the population and for veterinary monitoring.

 15. 1. שקילה בכל מקרה שצפיתם בנשר מסומן, אנא דווחו למוקד הרשות 6911*או לחטיבת מדע 02-5005422 או בדוא"ל ohad@npa.org.il Weighing In case you observed a marked vulture, please report the INPA *6911 or to the Science Division 02-5005422 or by mail:ohad@npa.org.il לקיחת דגימות דם לבדיקות רפואיות וגנטיות Taking blood samples for clinical & genetic analysis טיבוע Ringing

 16. נשר בתעופה מעל המצוק אחרי ששוחרר Flying above the cliff right after being released