Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kemi PowerPoint Presentation

Kemi

242 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kemi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kemi

 2. Kemi • Märks överallt, miljön omkring oss • I köket, bakning, • Läkemedel, • Smink • Rengöringsmedel, färger • Din kropp är en kemifabrik • Kemi är läran om ämnen

 3. Lukt surt beskt Smak sött salt • Ämnen har egenskaper

 4. 1 mm = • Allting består av atomer 10 000 000 atomer Atomer är MYCKET små

 5. FRÅGA 1 Hur många lager av atomer får plats på en aluminumfolie (tjockleken)?

 6. Periodiska systemet • Allting består av atomer Det finns mer än 100 olika slags atomer/grundämnen

 7. En kemisk förening Ett grundämne Ett annat grundämne Ett tredje grundämne En annan kemisk förening H Cu Fe O = järn = Syre = Väte = Koppar • Allting består av atomer Grundämne Kemiska tecken Kemisk förening Molekyl

 8. FRÅGA 2 Vilka är de kemiska tecknen för Kväve, Neon, Natrium?

 9. Allting består av atomer 2 3 4 H2 S O4

 10. Allting består av atomer C O 2 2 C O

 11. FAST FLYTANDE GAS • Fast, Flytande & Gas 3 tillstånd

 12. Fast, Flytande & Gas Lägre temperatur Högre temperatur Söligare rörelse Snabbare rörelse

 13. FAST FAST FLYTANDE FLYTANDE Smälter Fryser

 14. FLYTANDE FLYTANDE GAS GAS Kokar Kondenserar

 15. Kokpunkt & Smältpunkt + Koppar & Silver - Glas, porslin & plast Ledningsförmåga Volfram = 3380˚

 16. Ge exempel på två bra ledare Ge exempel på två dåliga ledare FRÅGA 3

 17. Densitet

 18. Vilken smältpunkt har volfram? Ordna följande ämne efter tyngd Koppar, Guld, Kvicksilver FRÅGA 4

 19. FRÅGA 5 • Vilket är rätt om atomerna till höger? • Det är ett grundämne • Det är en kemisk förening • Det är molekyler • Det är både molekyler och en kemisk förening • Det är både ett grundämne och molekyler • Det är både ett grundämne och en kemisk förening

 20. FRÅGA 6 Vilka atomer och hur många av varje består följande av? H2CO3 C2H4(OH)2

 21. FRÅGA 7 Vad händer med ämnes minsta delar när temperaturen höjs

 22. FAST FLYTANDE FLYTANDE GAS FRÅGA 8 Vad kallas övergångarna?

 23. Lösning Slamning Emulsion Legering tenn vattenmolekyl koppar sockermolekyl olja sand vattenmolekyl • Olika slags blandningar ÄMNE Rent ämne Blandning Grundämne Kemisk förening

 24. FRÅGA 10 I vilka två huvudgrupper delades ämnen in i?

 25. Lösning sockerbit Sockerbitar i vattnet Vatten I en lösning kan man inte se att det finns två eller fler ämne blandade

 26. Lösning Två vätskor kan vara lösta i varandra Sprit = Vatten och etanol Gaser kan lösas i vätska Läsk = Vatten + socker + koldioxid I ½ liter läsk finns det ca 1,5 liter gas!

 27. FRÅGA 11 Vad är en lösning ? Löser sig lacknafta och socker?

 28. Sockerbit Antal bitar i bägaren Antal bitar i bägaren • Olika lösningar Antal bitar i bägaren Utspädd lösning Koncentrerad lösning Mättad lösning

 29. FRÅGA 12 Vad kallas en lösning där man inte kan lösa mer? Vad kallas en lösning med lite löst ämne i sig?

 30. Mättad • Lösningar varmt/kallt Sockerbitar Antal bitar i bägaren Antal bitar i bägaren 20˚ 60˚ I varmt vatten kan man lösa mer fast ämne

 31. Lösta gasmolekyler i läsken 10˚ 20˚ 30˚ 40˚ 50˚ Gaser löses bättre i kallt än i varmt vatten

 32. FRÅGA 13 Du skall dricka din läsk en varm sommardag men märker att den är avslagen och utan kolsyra, varför?

 33. Slamning Fast ämne + vätska Jord Synliga jordkorn Vatten I en slamning löses inte fasta ämnen, blandningen blir grumlig

 34. Emulsion Emulgeringsmedel Diskmedel Emulsion Två vätskor som inte löses i varandra men som inte skiktar sig. (eller tar väldigt lång tid) Vatten + olja + diskmedel

 35. FRÅGA 14 Vad får du om du blandar jord och vatten? Vad kallas ämnet man stoppar i för att få mindre oljedroppar i tex. mjölk?

 36. Legering 50-öring NaOH Natriumhydroxid Zinkpulver

 37. Koppar Zink Zink och koppar blandas Blandning av zink och koppar Mässing Legering av Zink och koppar

 38. FRÅGA 15 Vilken legering får du om du blandar tenn och koppar? Vilka metaller ingår i mässing?

 39. Lösning Slamning Emulsion Legering tenn vattenmolekyl koppar sockermolekyl olja sand vattenmolekyl • Olika slags blandningar ÄMNE Rent ämne Blandning Grundämne Kemisk förening

 40. Blandningar kan delas upp Salt vatten

 41. Blandningar kan delas upp på många olika sätt Sedimentering Vatten Jord

 42. Blandningar kan delas upp på många olika sätt Sedimentering Snurr Centrifugering Tungt Lätt

 43. FRÅGA 16 Vad skiljer centrifugering från sedimentering? Vad har densitet med centrifugering att göra?

 44. Blandningar kan delas upp på många olika sätt Slamning Sedimentering Centrifugering Filtrering Fasta ämnet fastnar I filtret

 45. Blandningar kan delas upp på många olika sätt Sedimentering Centrifugering Filtrering Indunstning Salt kvar

 46. FRÅGA 17 Vad händer om man filtrerar en lösning (saltvatten)?

 47. Blandningar kan delas upp på många olika sätt Kyla Sedimentering Centrifugering Filtrering Indunstning Destillation Alkohol

 48. Slut