Download
popularizace v sledk dopravn ho v zkumu lidsk faktor v doprav cz 1 07 2 3 00 35 0030 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Popularizace výsledků dopravního výzkumu Lidský faktor v dopravě CZ.1.07/2.3.00/35.0030 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Popularizace výsledků dopravního výzkumu Lidský faktor v dopravě CZ.1.07/2.3.00/35.0030

Popularizace výsledků dopravního výzkumu Lidský faktor v dopravě CZ.1.07/2.3.00/35.0030

138 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Popularizace výsledků dopravního výzkumu Lidský faktor v dopravě CZ.1.07/2.3.00/35.0030

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Lidský faktor v dopravě CZ.1.07/2.3.00/35.0030

  2. Dopravní psychologie a výzkum • jak lze s pomocí dopravní psychologie • pracovat s řidiči, kteří vykazují dlouhodobě rizikové chování • pracovat s profesionálními řidiči • analyzovat dopravní nehody • analyzovat chování řidičů přímo v provozu

  3. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Dlouhodobé rizikové chování u řidičů • řidiči s problematickým průběhem praxe (závažné dopravní nehody, jízda pod vlivem alkoholu, jízda bez řidičského oprávnění) • jedním z efektivních a ověřených nástrojů snižování recidivy jsou rehabilitační programy pro řidiče

  4. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Dlouhodobé rizikové chování u řidičů • Cíle: • zvýšení informovanosti řidičů, změna postojů k dodržování předpisů, odbourávání nebezpečných návyků • ČR zatím nemá rehabilitační programy ve svém legislativním systému zařazeny • cíl: • vytvořit metodiku rehabilitačních programů, které by dobře fungovaly v kontextu České republiky • vytvořit podklady pro implementaci programů do legislativního systému

  5. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Práce s řidiči MHD • Povolání řidiče MHD je považováno za jedno z nejvíce stresujících • dopady na fyzické i psychické zdraví řidiče • zvýšené riziko dopravních nehod • zvýšená fluktuace řidičů na pracovních místech • Výstupy: • vytvoření komplexního návrhu protistresových opatření, použitelných v dopravních podnicích • seznam doporučení manažerům, jak s řidiči zacházet

  6. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Analýza nehod • Cíl: • zjišťování dostatečně průkazných podnětů k návrhům na zlepšení dopravní infrastruktury, automobilové techniky a ke kvalitnější přípravě řidičů • sběr dat a tvorba rozsáhlé databáze • z hlediska lidského faktoru • na místě nehody, s časovým odstupem v nemocničním zařízení • polostrukturovaný rozhovor, pozorování (často předchází krizová intervence)

  7. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Analýza chování řidičů v provozu • projekt využívající naturalistické jízdy po standardizované experimentální trase • pozorování chování řidiče v terénu, v přirozených podmínkách – vyškolení pozorovatelé (tzv. „volný“ a „standardizovaný“ pozorovatel) • + informace ze záznamového zařízení ve vozidle (senzory a kamery) a od řidiče (rozhovor po absolvování jízdy)

  8. Děkuji vám za pozornost! Kontaktní informace: Mgr. Katarína Poláčková katarina.polackova@cdv.cz Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Líšeňská 33a, 636 00 Brno telefon:+420 548 423 719 www.cdv.cz