Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Autor: Milada Lutzbauerová PowerPoint Presentation
Download Presentation
Autor: Milada Lutzbauerová

Autor: Milada Lutzbauerová

190 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Autor: Milada Lutzbauerová

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. FLAMBOVANIE Autor: Milada Lutzbauerová

  2. Flambovať môžeme rôzne druhy pokrmov • múčniky • ovocie • mäsité jedlá

  3. Dodržiavanie hlavných zásad flambovania • teplota surovín • dodržanie bezpečnosti práce • dodržanie správnej postupnosti • príprava potrebných pomôcok • kontrola tepelného zdroja • dodržanie správnej miery

  4. Postupnosť flambovania • príprava šťavy, macerátu • macerácia potraviny • úprava pokrmu podľa potreby • pridanie vhodnej liehoviny • následné vznietenie destilátu • úprava flambovaného pokrmu na tanier

  5. Príprava macerátu • treba rozohriať panvicu • skaramelizovať cukor • pridať maslo • šťavy • likér

  6. Použitá literatúra • Gustáv Salač: Stolničení • Michal Záhorský, Terézia Záhorská: Stolovanie pre 4. ročník šoč-servírka • www.google.sk

  7. Ďakujem za pozornosť