Download
uas da cpap titrasyonu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UAS da CPAP Titrasyonu PowerPoint Presentation
Download Presentation
UAS da CPAP Titrasyonu

UAS da CPAP Titrasyonu

380 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

UAS da CPAP Titrasyonu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TTD 12.Ulusal Kongresi 8-12.Nisan 2009 Sungate Otel- Kemer UAS da CPAP Titrasyonu Dr.Sadık Ardıç Dışkapı Yıldırım Beyazit Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği ve Uyku Bozuklukları Merkezi

 2. CPAP Tedavisi Nazal-CPAP tedavisi Uyku Apne Sendromunda ilk kez 1981 yılında ColinSullivan tarafından kullanıldı.

 3. CPAP Tedavisi • CPAP Tedavisi; obsturiktif uyku apne sendromunda görülen; • Horlama , Arousal , Apne, Hipopne , Oksijen desaturasyonunu ortadan kaldırmayı amaçlar. • CPAP tedavisi Oksijen Desaturasyonunu ortadan kaldırarak; tekrarlayan hipoksiye bağlı gelişen oksidatif strese engel olur.

 4. POLİSOMNOGRAFİ(CPAP Titrasyonunda PSG de Minimum Parametreler) • EEG, EOG, EMG (Submental) • Oro-Nazal Hava • Akımı (Airflow) • Torako-Abdominal Hareketler • Oksimetre • EKG • EMG (Tibial) • Vücut Pozisyonu • Trakeal mikrofon

 5. OUAS da CPAP öncesi ve sonrası Histogram OUAS da CPAP öncesi Histogram OUAS da CPAP sonrası Histogram

 6. CPAP Titrasyonu ( Tedavi Basıncı Saptanımı) • Gece boyunca, tüm uyku evreleri ve vücut pozisyonlarında, • Apne,Hipopneve RERA ları ortadan kaldıran, • Yeterli OksihemoglobinSatürasyonu sağlayan, • Arousal’ları yok edip uyku devamlılığını • sürdüren ve yapısını düzelten , • En düşük CPAP basıncını saptama yöntemidir.

 7. CPAP TitrasyonYöntemleri Terminoloji • 1.AHI yerine RDI kulanılacak, • 2.RDI:Apne+Hipopne+RERA /TUS(st) PAP TitrationTaskForce Of AASM-JCSM 2008;4:157-171

 8. CPAP TitrasyonYöntemleri Terminoloji • OUAS Ağırlık Sınıflaması(Çocuk≤12 y); • 1.Hafif OUAS RDI : ≤5 • 2. Orta OUAS RDI : 5-≤10 • 3. Ağır OUAS RDI : ≥10 PAP TitrationTaskForce Of AASM-JCSM 2008;4:157-171

 9. CPAP TitrasyonYöntemleri Terminoloji • OUAS Ağırlık Sınıflaması (Erişkin); • 1.Hafif OUAS RDI : 5- ≤15 • 2. Orta OUAS RDI : 15- 30 • 3. Ağır OUAS RDI : ≥ 30 PAP TitrationTaskForce Of AASM-JCSM 2008;4:157-171

 10. CPAP TitrasyonYöntemleri • PAP titrasyonu için aday olan tüm • Hastalar( OUAS tanısı kesin ya da SplitNightPro.olasılık) uygun eğitimi almalı, • Cihaz tanıtılmalı görsel olarak, • Uygun maske seçimi yapılmalı, • Standart titrasyondan önce alıştırma yapılmalı PAP TitrationTaskForce Of AASM-JCSM 2008;4:157-171

 11. CPAP Titrasyon Yöntemleri • 1.PSG eşliğinde tüm gece elle • (manueltitrasyon) • 2. Yarı Gece Titrasyon • 3. Otomatik Titrasyon • 4.Evde Titrasyon

 12. PSG Eşliğinde Tüm Gece Manuel CPAP Titrasyonu • Uyku laboratuvarında • Birinci gece tanı gecesidir, burada OUAS tanısı konur. • İkinci gece hasta CPAP cihazına bağlanarak tedavi basıncı saptanımı sağlanır.

 13. CPAP Titrasyonu, (<12 yaş için) Tam ve Yarı Gece (Full ve SplitNight) • Burada Minimum CPAP başıncı 4 cm.H₂Oseçilir. • Maksimum CPAP basıncı 15 cm H₂O seçilir, • Her 5 daika da bir 1 cm H₂O yükseltilir. • PAP TitrationTaskForce Of AASM-JCSM 2008;4:157-171

 14. CPAP Titrasyonu, (<12 yaş için) Tam ve Yarı Gece (Full ve SplitNight) • Her 5 daika da bir 1 cm H₂O yükseltilir. • 1 Apne ya da 1 Hipopne, • 3 RERA varlığında ya da • Bir dakika süre ile gürültülü ve kesin horlama olduğunda her 5 dakikada basınç, 1cm H₂O artırılır. • PAP TitrationTaskForce Of AASM-JCSM 2008;4:157-171

 15. CPAP Titrasyonu, (<12 yaş için) Tam ve Yarı Gece (Full ve SplitNight) • CPAP Eksplorasyonu: Hastanın solunumsal olayları ortadan kalkmasına karşın, üst solunum yolu direnç (UARS) artışına bağlı tekrarlayan Arousallar ve İnsomnia oluşur. • Bu residuel direnci kırmak için 2cm H₂O- 5 cm H₂O artırılabilir. • PAP TitrationTaskForce Of AASM-JCSM 2008;4:157-171

 16. CPAP Titrasyonu, (<12 yaş için) Tam ve Yarı Gece (Full ve SplitNight) • Tüm solunumsal olaylar elimine olduktan sonra 30 dakika boyunca solunumsal olay olmazsa, REM’ e kadar aynı basınçla gidilir. • REM de sırtüstü solunumsal olay kontrol edilir, hasta 15 dakika sırtüstü pozisyonda yatması sağlanır. • PAP TitrationTaskForce Of AASM-JCSM 2008;4:157-171

 17. CPAP Titrasyonu, (<12 yaş için) Tam ve Yarı Gece (Full ve SplitNight) • Solunumsal olay olursa basınç 1 cm H₂O yükseltilir. • Yine basınç artırma gereksinimi için 10 dakika izlenir, gerekiyorsa o zaman artırılır. • Eğer hasta solunumsal olayların elimine edilmesine karşın, basınç intoleransından söz ediyorsa daha alçak basınçla yeniden denenir. • PAP TitrationTaskForce Of AASM-JCSM 2008;4:157-171

 18. CPAP Titrasyonu, (<12 yaş için) Tam ve Yarı Gece (Full ve SplitNight) • Geri titrasyon gerekli değildir, ancak bir yöntem olarak akılda kalabilir. • Burada yüksek basınca çıkıp, hastanın solunumsal yakınmalarının kaybolduğu basınç, basınç azaltma yöntemiyle saptanmaya çalışılır. • Solunumsal olayların görülmeye başlandığı basınç titrasyon basıncıdır.

 19. Şekil1.CPAP Titrasyonu (12 yaş altındakiler için)

 20. CPAP Titrasyonu, (Erişkin için) Tam ve Yarı Gece (Full ve SplitNight) • Diğer tüm işlemler <12 yaş grubundaki gibi yapılır. • Eğer birey başlangıç değerlerinde Beden Kitle İndeksi büyükse, daha yüksek CPAP basıncı ile titrasyona başlanabilir.

 21. CPAP Titrasyonu, (Erişkin için) Tam ve Yarı Gece (Full ve SplitNight) • Başlangıç 4 cm.H₂O basınçla başlanır. • 2 adet obstruktifapne • 3 adet obstruktifhipopne • 5 adet RERA varlığı • 3 dakika görültülü ve kesin horlama varlığı • Maksimum CPAP basıncı 20cm.H₂O

 22. 2.CPAP Titrasyonu ( >12 yaş ve Erişkinler için)

 23. BPAP TitrasyonuTam ve Yarı Gece (Full ve SplitNight) • BPAP kullanımı için hastanın yüksek basınç intoleransı, konforunun yetersiz olması gerekir, • CPAP basıncının 15 cm.H₂O olmasına karşın halen obstruktifrespiratuvar olayların varlığı nedeniyle BPAP ’ a geçilir.

 24. BPAP TitrasyonuTam ve Yarı Gece (Full ve SplitNight) • BPAP (IPAP Ve EPAP) tüm solunumsal olaylar elimine edilene kadar ya da maksimum IPAP basıncına erişene kadar. • İşlem sırasında apne ve hipopne olmaksızın, SaO₂ düşme ve anormalleşme olmasına karşın basınç değişikliği yapılmaz.

 25. BPAP TitrasyonuTam ve Yarı Gece (Full ve SplitNight) • BPAP (IPAP Ve EPAP) başlangıç basınçları 8 cm H₂O ve 4 cm H₂O hem çocuk, hem de erişkin hastada aynı değerler uygulanır. • Maksimum BPAP basıncı çocukta 20cm.H₂O, erişkinde ise 30cm.H₂O

 26. BPAP TitrasyonuTam ve Yarı Gece (Full ve SplitNight) • BKİ yüksek olan ve tekrar titrasyon yapılacak hastalarda daha yüksek basınç değerleri ile başlanır. • IPAP-EPAP basınçları arası fark minimum 4 cm.H₂O , maksimum fark ise 10 cm.H₂O dir.

 27. BPAP Titrasyonu <12yaş için;Tam ve Yarı Gece (Full ve SplitNight) • Her 5 daikada bir 1 cm H₂O yükseltilir. Amaç obstruktif solunumsal olayı elimine etmektir. • 1 Apne ya da 1 Hipopne, • 3 RERA varlığında ya da • Bir dakika süre ile gürültülü ve kesin horlama olduğunda, • Her 5 dakikada basınç,1cm H₂O artırılır.

 28. 3.BPAP Titrasyonu (12 yaş altındakiler için.)

 29. BPAP Titrasyonu, >12yaş ve Erişkin için; Tam ve Yarı Gece (Full ve SplitNight) • Her 5 daikada bir 1 cm H₂O yükseltilir. Amaç obstruktif solunumsal olayı elimine etmektir. • 2 Apne ya da 2 Hipopne, • 5 RERA varlığında ya da • Üç dakika süre ile gürültülü ve kesin horlama olduğunda, • Her 5 dakikada basınç, 1cm H₂O artırılır

 30. BPAP Titrasyonu, Tam ve Yarı Gece (Full ve SplitNight) • BPAP Eksplorasyonu: Hastanın solunumsal olayları ortadan kalkmasına karşın, üst solunum yolu direnç artışına bağlı tekrarlayan Arousallar ve İnsomnia oluşur. • Bu residuel direnci kırmak için 2cm H₂O- 5 cm H₂O artırılabilir.

 31. BPAP Titrasyonu, Tam ve Yarı Gece (Full ve SplitNight) • Eğer hasta uykudan uyanırsa ve basıncın yüksekliğinden yakınırsa, • Basınç tekrar IPAP basıncından ayarlanarak, hastanın uykuya gidebildiği ve uygun olduğu basınca kadar çıkılır. • Santral apne varsa IPAP basıncı düşürülür, BPAP basıncı BPAP ST( spontaneoustimed) ye geçilir.

 32. 4.BPAP Titrasyonu ( >12 yaş ve Erişkinler için)

 33. BPAP TitrasyonYöntemleri • Geri titrasyon gerekli değildir, ancak bir yöntem olarak akılda kalabilir. • Burada yüksek basınca çıkıp, hastanın solunumsal yakınmalarının kaybolduğu basınç, basınç azaltma yöntemiyle saptanmaya çalışılır. • Solunumsal olayların görülmeye başlandığı basınç titrasyon basıncıdır. • PAP TitrationTaskForce Of AASM-JCSM 2008;4:157-171

 34. CPAP ve BPAP TitrasyonYöntemleri • Optimal titrasyonda, seçilmiş basınçta RDI< 5 olması gerekir. • Hastanın en az 15 dakika sırtüstü yatması ve REM uykusunun arousal ve uyanmalarla bölünmemesi gerekir. • İyi titrasyon RDI≤10 olması gerekir ya da bazal değer RDI≤15 ise % 50 azalması gerekir. • Oksijen saturasyonun deniz kenarında % 90 nın üzerinde olması gerekir. • PAP TitrationTaskForce Of AASM-JCSM 2008;4:157-171

 35. CPAP ve BPAP TitrasyonYöntemleri • Uygun titrasyon sadece gece boyunca RDI ≤10 olmasını sağlamaz, • Aynı zamanda ağır OUAS da RDI i %75 azaltır. • Uygun olmayan titrasyon bu koşulların hiç birini sağlamaz • PAP TitrationTaskForce Of AASM-JCSM 2008;4:157-171

 36. CPAP Titrasyonu, (Erişkin için) Tam ve Yarı Gece (Full ve SplitNight) • SplitNight CPAP titrasyonu tam gece titrasyonu gibidir. • Tam gece ve Yarı gece arasında CPAP kabulü ve kullanımı arasında bir fark gösterilememiş. • CPAP titrasyonu gecenin ikinci kısmında yapılacağı için basınç yükseltme 2cmH₂0 ve 2.5cmH₂0 şeklinde dilimler halinde yapılmalıdır.

 37. CPAP Titrasyonu, (Erişkin için) Tam ve Yarı Gece (Full ve SplitNight) • 12 yaş altı için yarı gece titrasyonu için yeterli çalışma yoktur. • O nedenle nasıl yapılacağı konusunda önerme için yeterli bilgilenim yoktur.

 38. Yarı Gece TitrasyonYöntemleri • A) İki saatlik PSG de AHI > 40, bazen AHI 20-40 arasında kabul edilebilir, güvenirlik zayıflar. • B) CPAP titrasyonu en az 3 saat yapılmalıdır. • C) PSG dökümanlarında CPAP ın solunumsal olayları elimine ettiği ve REM, NREM uykunun bütünlüğünün korunması gerekir. • D) PSG de kriterlerde B ve C karşılanmıyorsa CPAP titrasyonu tam geceye çevrilmelidir. • PAP TitrationTaskForce Of AASM-JCSM 2008;4:157-171

 39. CPAP TitrasyonYöntemleri Kaçak ve Konfor • PAP maskesi uygun ve istenmeyen kaçağı kontrol etmelidir, • Maskeden CO2 in atılması için istenen kaçak vardır. • Ağızdan kaçak olur, • Maskeden kaçak olur. • FullFace ya da Oro-nasal maske kaçak önleme ve konforda uygundur. • PAP TitrationTaskForce Of AASM-JCSM 2008;4:157-171

 40. AdaptifServoVentilasyon (ASV) Hangi hastada • Cheyne-Stokes Solunumu/ Santral Uyku Apnesi/Kompleks Uyku Apne sendromu • Amaç • Hastaya gerekli minimum basıncı uygulamak • Sürekli değişen basınç ihtiyacına cevap vermek • Gereksiz basınç artışlarının oluşturacağı santral apneleri önlemek

 41. AdaptifServoVentilasyon (ASV) Ayarları • ASV klinisyen veya teknisyenin ayarladığı EPAP basıncı ile primerobstrüktif olaylar tedavi edilir. • ASV rezidüelCheyne-Stokes solunumunu ise: • IPAP basıncını değiştirerek • Zaman ayarlı back-up solunum hızını apne durumuna göre cihaz otomatik olarak ayarlayarak düzeltmektedir

 42. APAP Autotitratingcontinuouspositiveairwaypressure • Practiceparametersfortheuse of • Auto-Titrating CPAP devicesfor • Titratingpressuresand • Treatingadultpatientswith OSA • An Updatefor 2007 • An AASM Report • SleepVol.31, No:1 2008

 43. Auto-Titrating PAP An AASM Report 2007 APAP OUAS tanısında kullanılmamalıdır.

 44. Auto-Titrating PAP An AASM Report 2007 2.APAP ; Konjestifkalp yetmezliği, b) KOAH gibi belirgin akciğer hastalığı olan olgularda , c) OHS ve Obezite gibi nokturnalarteriyal desatürasyon görülen durumlarda, d) Santral Apneleri olan hastalarda APAP kullanılması uygun değildir.

 45. Auto-Titrating PAP An AASM Report 2007 3. APAP cihazı SplitNight protokolünde kullanılamaz 4. APAP cihazı teknisyen kontrolünde PSG altında orta ve ağır OSA lı hastaların CPAP tedavisi için sabit basınç saptamak için kullanılabilir.

 46. Auto-Titrating PAP An AASM Report 2007 5. Polisomnografi ve teknisyen kontrolü olmadan da APAP cihazları, • Orta ve ağır OUAS hastalarda;Automodunda kullanılabilir. b) Burada hastalığa eşlik eden ciddi rahatsızlık olmaması gerekir (Örneğin KOAH, Kalp Yetmezliği,Santral Uyku Apne Sendromu ve OHS gibi.)

 47. Auto-Titrating PAP An AASM Report 2007 6. APAP cihazları,teknisyen kontrolü olmadan da, a) Orta ve ağır OUAS hastalarda sabit CPAP basıncını saptamak için kullanılır; b) Hastalığa eşlik eden ciddi rahatsızlık olmaması gerekir (Örneğin KOAH, Kalp Yetmezliği,Santral Uyku Apne Sendromu ve OHS gibi.)

 48. APAP-AutotitratingcontinuousPositiveAirwayPressure • 7.APAP cihazı ile CPAP basıncı belirlenmiş veya, • 7i.Automodun da APAP kullanan orta ve ağır hastalarda CPAP kullanımı ve etkinliği ilk haftalarda yakından kontrol edilmelidir.