Download
fotosynt za n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
fotosyntéza PowerPoint Presentation
Download Presentation
fotosyntéza

fotosyntéza

240 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

fotosyntéza

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. fotosyntéza Klára Mavrov

 2. Přeměna sluneční energie na chemickou • 6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O

 3. Průřez listem

 4. Chloroplast

 5. Pigmenty

 6. Chlorofyl

 7. Světelná část (primární) • Probíhá na membráně thylakoidu: • FotosystémII - PSII • Kyslík vyvíjející komplex - OEC • Cytochromový komplex • Fotosystém I – PSI • Ferredoxin-NADP-reduktáza FNR • ATPsyntáza • Mobilní molekuly • Plastochinon - PQ • Plastocyanin – PC • Ferredoxiny

 8. Fotosystém II • RCII – Reaction Centre • LHCII – Light Harvesting Complex • OEC – Oxygen Evolving Complex

 9. Cytochromový komplex

 10. Protein se strukturou Fe-S

 11. Fotosystém I

 12. ATP syntáza

 13. Plastochinon

 14. Ferredoxin

 15. Přenos elektronufotosyntetickým aparátem • https://www.youtube.com/watch?v=hj_WKgnL6MI

 16. ATP syntáza