Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Általános balesetvédelmi szabályok PowerPoint Presentation
Download Presentation
Általános balesetvédelmi szabályok

Általános balesetvédelmi szabályok

443 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Általános balesetvédelmi szabályok

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Munkavédelem és környezetvédelem a szépségiparbanSomorjai Gáborné könyve alapján készítette:Halászné Császár Judit

 2. Általános balesetvédelmi szabályok

 3. Baleset fogalma • Baleset: Az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen, rövid idő alatt következik be, és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást ill.halált okoz.

 4. Általános szabályok: • Mindig legyünk körültekintőek, ha elterelik a figyelmünket hagyjuk abba a tevékenységet amit végeztünk • Fáradság esetén pihenjünk • Csak olyan tevékenységet végezzünk amit a kezdetétől a végéig értünk és be is tudjuk fejezni. • Az eszközöket a rendeltetésüknek megfelelően használjuk.

 5. Általános szabályok: • Munkavégzés közben ügyeljünk a környezetünkre • Mozgásunkat igazítsuk a környezet állapotához • Szemmagasságnál magasabb helyről csak létra használatával vegyük le a dolgot • Repedt üvegtárgyat ne használjunk

 6. Általános szabályok: • A szabad mozgásnak 60 cm helyet kell hagynunk, hogy egy személy kényelmesen elférhessen • Ha elektromos készüléken gyanús jelet észlelünk akkor azt ne használjuk, azonnal válasszuk le a hálózatról • Laza, lógó dugaszolóaljzatot, kapcsolót ne használjunk • Vizes helyiségbe, vizes kézzel ne nyúljunk elektromos készülékhez!

 7. Ellenőrző kérdések TK:10.old.Mi a teendő ha az elektromos vezeték vagy elektromos készülék meghibásodását észleli?Mi a teendő üvegtárgyak és magasan elhelyezett tárgyak esetén?

 8. Épületek mint veszélyforrás

 9. Épületek használatba vétele csak tervezői és kivitelezői nyilatkozatokkal, engedélyekkel lehetséges • Hosszabb használat során keletkezett veszélyforrások: • Meglazult korlátok,ablakok,ajtók • Síkosra kopott padló • Hulló vakolat, díszítőelemek • Törött kapcsolók, lámpatestek

 10. Épületben rejlő veszélyforrások fellelésekor a teendőink • Otthonunkban a hiányosságok azonnali megszüntetése • Az épület fenntartójának figyelmét felhívni a veszélyre • A fenntartó kötelessége a hibára táblákkal felhívni a figyelmet és a hibát mihamarabb megszüntetni ellenkező esetben kártérítési felelősséggel tartozik.

 11. Ellenőrző kérdések TK:11.old.

 12. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A SZÉPSÉGSZALONOK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

 13. Telephely, üzlethelyiség

 14. Üzlethelyiség telepítése • ÁNTSZ jóváhagyásával, száraz, jól szellőztethető helyiség lehet • Külön vendég és dolgozói mosdó biztosítása • Egy munkahely területe min. 6m2 • A belmagasság 2,5 m-nél kevesebb nem lehet • A falak résmentesek és moshatók legyenek

 15. A padlózat csúszásmentes, résmentes, mosható és fertőtleníthető legyen • Szennyező forrás közelében nem létesíthető szépségszalon • Pincehelyiségben - külön bejárat,önálló légtér, más célt nem szolgálhat • Tilos: • A közterület felől nyíló üzlethelyiség felől a lakás felé bejáratot létesíteni • Az üzletben a szolgáltatás végzéséhez nem használatos tárgyakat tartani • Állatot tartani

 16. Ellenőrző kérdések TK:14.old.

 17. A szépségszalon kialakítása, berendezése

 18. Berendezésektől, helyiségtől elvárható tulajdonságok: • Kényelmes kezelőszék • A dolgozó részére forgatható állítható ülőke, szerszámtartó • Ruhatár kialakítása a vendégek számára • Olvasnivaló, TV, PC+internet • Vendég mosdó • szúnyogháló

 19. Az üzlethelyiséggel szemben támasztott követelmények: • Jó megvilágítás • elsősorban természetes megvilágításra kell törekedni- az ablak világító felülete az üzlet alapterületének 1/6-od része kell legyen • A világítás káprázatmentes, térben és időben egyenletes legyen • A mesterséges megvilágítás lehet központi vagy helyi – a fényforrás lehet izzólámpa vagy fénycső

 20. Az üzlethelyiséggel szemben támasztott követelmények: • Biztonságos elektromos berendezések • Csak ellenőrzött és engedéllyel ellátott elektromos berendezéseket szabad csak használni!) • Megfelelő hőmérséklet • Természetes szellőztetés • Ivóvíz minőségű víz használata (ÁNTSZ-nél ellenőriztetni!)

 21. Ellenőrző kérdések TK:15.old.

 22. Tisztaság, higiénia

 23. Hulladékok a szépségiparban • Közönséges – kommunális hulladék • Normál hulladékszállítás • Veszélyesnek minősülő hulladékok • I. Különösen veszélyes • II. Fokozottan veszélyes (fertőtlenítő szerek dobozai) • III. Mérsékelten veszélyes (kozmetikumok maradványai) • A veszélyes hulladékok elszállításához, kezeléséhez engedély szükséges

 24. Veszélyes hulladékokkal szembeni teendők • Elkülönített tárolás (veszélyes vegyi folyamatok elindulásának megakadályozására) • Külön elszállításról kell gondoskodni • A veszélyes anyagok biztonsági adatlapuk alapján veszélyességi kategóriákba kell sorolni

 25. Települési hulladékok csoportosítása • Települési szilárd hulladék • Települési folyékony hulladék • Biohulladék (szépségszalonban a levágott haj, köröm) – a biohulladékot is külön kell tárolni!

 26. A szalon tisztítása • Fertőtlenítőszerrel • Gumikesztyűben • Nyitott ablaknál • A tisztítószereket tilos összekeverni! • A textíliákat folyamatosan cserélni kell és tisztítani (mosással, vasalással) • Minden vendégnek frissen mosott és vasalt törölközőt kell biztosítani

 27. Ellenőrző kérdések TK:17.old.

 28. Személyi tisztaság

 29. Szépségiparban dolgozókkal szemben támasztott követelmények • EÜ. Alkalmassági vizsgálat (évente) • Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat – háziorvos végzi nincs fertőző betegsége • Eü. Kiskönyv • Tiszta, fehér vagy világos munkaruha • Kéz, köröm tisztán tartása és minden vendég előtt és után kézmosás • Szappanos víz , kézfertőtlenítő, papírtörlő

 30. Ellenőrző kérdések TK:18.old.

 31. MUNKAVÉDELEM

 32. A MUNKAVÉDELEM CÉLJA • A MUNKÁBAN RÉSZT VEVŐK EGÉSZSÉGÉNEK, MUNKAVÉGZŐ KÉPESSÉGÉNEK MEGÓVÁSA, A BIZTONSÁGOS MUNKAFELTÉTELEK MEGTEREMTÉSE: • Megfelelő eszközökkel • Megfelelő munkakörnyezettel • Védőeszközökkel • Zavartalan információáramlással • Szakképzett munkaerővel

 33. A biztonságos munkavédelem feltételei: • Technikai feltételek • A munkahely megfelelő kialakítása • Megfelelő munkaeszközök • Berendezések, felszerelések megfelelő műszaki állapota • Munkafolyamatok megszervezése • Megfelelő munkakörülmények biztosítása

 34. A biztonságos munkavédelem feltételei: • Emberi tényező • A dolgozók színvonalas szaktudása • A munkával kapcsolatos veszélyhelyzetek pontos ismerete • Gyakorlat, rutin a munkaeszközök használatában

 35. Ellenőrző kérdések TK:20.old.

 36. A munkavédelem területei

 37. Fogalmak • Munkabiztonság: az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat határozza meg ill. ellenőrzi ezek betartását • Veszélyforrás: a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkező minden olyan tényező minden olyan tényező, amely a munkát végző vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyekre veszélyt vagy ártalmat jelent.

 38. Veszélyforrások csoportosítása • Fizikai veszélyforrások • Veszélyes anyagok • Vendég védelme • Dolgozók pályaalkalmassága • Biológiai veszélyforrások • Higiénia • A munkavégzés körülményei

 39. Fizikai veszélyforrások • Munkaeszközök • Csúszóssá váló felületek • Zaj, rezgés • Szennyezett levegő • Nem megfelelő világítás • Áramköri feszültség • Normálistól eltérő hőmérséklet Elkerülésük MEGELŐZÉSSEL!

 40. Ellenőrző kérdések TK:22.old.

 41. Veszélyes anyagok • Vegyi anyag regisztrációs rendszer /REACH – EU rendelet/ • Célja: a vegyi anyagok nyilvántartása követése • Biztonsági adatlap • Célja: biztonsági, kockázati, veszélyességi információk nyújtása a veszélyes anyagokról

 42. Vegyi anyagok a fodrászszalonban • Hajfestékek • Fertőtlenítőszerek • Dauer • Stb.

 43. Veszélyes anyagok Vendég védelme Dolgozók pályaalkalmassága Pályaalkalmassági vizsgálat Eü. Könyv • Érzékenységvizsgálat- próba • Nyilvántartást vezetni a vendég érzékenységéről

 44. Biológiai veszélyforrások • Mikroorganizmusok • Vírusok • Baktériumok • Gombák • Védekezés: • Higiéniai szabályok betartása • Védőfelszerelés • Rendszeres fertőtlenítés

 45. Higiéniai, Fertőtlenítés • Higiénia fogalma: a fertőzés megelőzését, az egészség megőrzését szolgáló eljárás. • Fertőtlenítés fogalma: minden olyan mikrobaellenes eljárás, amely a fertőző forrásból a külső környezetbe kikerült és így a kórokozók elpusztításával ill. fertőzőképességük megszüntetésével foglalkozik.

 46. A munkavégzés körülményei, fiziológiai , idegrendszeri és pszichés tényezők jelentősége • Pszichés igénybevételek: • A vendégkör sokrétűsége, változatossága • Sokféle munkatevékenység • Monotonitás • Minden vendéghez alkalmazkodni kell

 47. A baleset és a munkahelyi baleset • Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy rövid idő alatt következik be, és sérülést, mérgezést vagy más, (testi, lelki) egészségkárosodást ill. halált okoz. • Munkabaleset: az a baleset amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben a munkához kapcsolódó közlekedés, anyagmozgatás stb. során éri.

 48. A baleset bekövetkeztének folyamata

 49. A baleset alapvető tényezői • Külső hatás • A sérült akaratától függetlenül bekövetkező esemény • Hirtelen, rövid idő alatt bekövetkező esemény • Megelőzésük: • Balesetmentes környezet kialakítása • Szervezett munkafolyamatok • Szakmai fogások tudatos alkalmazása, szakszerű fegyelmezett munkavégzés

 50. Ellenőrző kérdések TK:28-29.old.