Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Guldkorn Struktur og kapital PowerPoint Presentation
Download Presentation
Guldkorn Struktur og kapital

Guldkorn Struktur og kapital

90 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Guldkorn Struktur og kapital

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Guldkorn Struktur og kapital Vækst DNA: ”VILJEN TIL AT VILLE, AVLER EVNEN TIL AT KUNNE” H. N. Andersen – stifter af ØK 1

  2. Guldkorn Struktur og kapital Personlig ejet eller kapitalselskab? - I/S ctr. ApS / A/S - skat - risiko - signal overfor sig selv og omverdenen - investorer 2

  3. Guldkorn Struktur og kapital Kapitalfremskaffelse - pengeinstitut - tilskudsordninger - investorer 3

  4. Guldkorn Struktur og kapital INVESTORER • Hvad investerer de i? • Personer med en god forretningsidé • En igangværende virksomhed med et provenconcept • Ikke i personer de ikke tror på - Founder – ”man (M/K) with a mission” 4

  5. Guldkorn Struktur og kapital INVESTORER • Gerne se deres penge arbejde/skaberglæde • Strategisk samarbejde • Alternativet ? • Inflation (næsten)højere end rente • Aktiemarkedet meget usikkert • Prisen for sikkerhed er meget høj • Telefonnummer på investorer? • Spørg advokat, revisor, bank, netværk 5