1 / 93

Miljöutbildning

Miljöutbildning. Välkommen till Håll Sverige Rents. Denna miljöutbildning är ämnad för dig som arrangerar ett event. Eventet är eller avser att bli ett:. Miljömärkt Event av. Miljömärkt Event har en logotyp som ser ut så här:.

leena
Télécharger la présentation

Miljöutbildning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Miljöutbildning Välkommen till Håll Sverige Rents

 2. Denna miljöutbildning är ämnad för dig som arrangerar ett event. Eventet är eller avser att bli ett: Miljömärkt Event av

 3. Miljömärkt Event har en logotyp som ser ut så här:

 4. För att ett event ska bli ett Miljömärkt Event måste arrangören uppfylla ett antal kriterier. Hur dessa kriterier uppfylls beskriver man i en ansökan som ska godkännas av Håll Sverige Rent. • När kriterierna har uppfyllts får eventet kallas • ”ett Miljömärkt Event av Håll Sverige Rent”

 5. Denna miljöutbildning består av tre delar. Den första delen är en introduktion, den andra innehåller allmän miljökunskap och den tredje handlar om miljöpåverkan kring event: Utbildningen tar ca 30 minuter att gå igenom. Vi kommer att under utbildningen också gå igenom vad Miljömärkt Event innebär, vilka kriterier som ska uppfyllas och hur ni som arrangör kan agera för att nå ett så bra resultat som möjligt.

 6. Vissa delar av denna miljöutbildning kan kännas mer relevanta än andra beroende på vilken typ av uppgift du har och vilket typ av event du är med och arrangerar. Målet med miljöutbildningen är att du som arrangör ska inse värdet av ett gott miljöarbete kring event. Då kör vi!

 7. Introduktion Håll Sverige Rent Först lite kort information om oss som står bakom Miljömärkt Event. • Stiftelsen Håll Sverige Rent är en icke vinstdrivande organisation som är stiftad av Naturvårdsverket och Returpack. • Våra uppdrag är att: • Minska nedskräpningen • Främja återvinningen • Främja den enskilda individens naturvårdsansvar

 8. Introduktion Vår vision är ett skräpfritt Sverige!

 9. Introduktion Håll Sverige Rent • Vi arbetar på många sätt för att minska nedskräpningen. Här kommer några siffror: • 675 000 personer i Sverige var ute och plockade skräp under Skräpplockardagarna 2012. • Vi samlade in 36 000 ton lantbruksskrot i samarbete med Länsförsäkringar under perioden 2007–2011 • Vi har via Grön Flagg under 2012 utbildat 10 000 pedagoger i skolor om hur de kan arbeta för en hållbar utveckling med barnen i skolan

 10. Introduktion Håll Sverige Rent Vi arbetar med olika miljömärkningar: • Blå Flagg för stränder och hamnar: • Green Key för konferens- och logianläggningar: • Miljömärkt Event för event:

 11. Introduktion Vilka event är miljömärkta? Håll Sverige Rent började miljömärka event redan 1999. De första att uppfylla kriterierna då var bland andra Vasaloppet, Vätternrundan och O-ringen. Sedan dess har det rullat på. Här kommer ett axplock av Miljömärkta Event: Peace & Love, Svenska Rallyt, Vasaloppet, Medeltidsveckan, Hultsfredsfestivalen, Miljötinget, Lidingöloppet, Kretsloppet, AXA Stockholm Triathlon, Malmöfestivalen, Landskrona trädgårdsgille, Sommartorsdagarna, Fjällräven Classic, Helsingborgsfestivalen, Storsjöyran O-ringen, Putte i Parken, Bingsjöstämman, PelleKan, Stockholm Eken Cup, Vätternrundan, Smaka på Stockholm, Nordea Masters, Vårstad, Strömmingsloppet, Gyllene Hjulet, Lundaekonomernas arbetsmarknadsmässa, Engelbrektsloppet, Den Globala Skolan, SFS Fullmäktige, Biogas.se, World Scout Jamboree, Centerpartiets partistämma, Båstad Julmarknad, Vinterbadsfestivalen, Båstad, Nolia utbildning & framtid, Världens fest, Rockfesten, Energisamverkan Norr, Arvikafestivalen, Krokstrandsfestivalen, 25manna, FramtidsForum, Vansbrosimningen

 12. Introduktion Miljömärkt Event Målet med miljömärkningen Miljömärkt Event är att ni som arrangör ska bli bättre på miljöarbetet än ni var innan ni började arbeta strukturerat med miljöfrågorna. Det viktiga är att ni anstränger er i rätt riktning och visar det.

 13. Introduktion Att tänka på • För att miljöarbetet ska blir så bra som möjligt är • det viktigt för dig som arrangör att: • förmedla vad som avses med miljömärkningen • veta varför det är viktigt med miljöfrågorna • ha kunskap om vad som påverkar miljön kring just ert event

 14. Allmän miljökunskap Det är nu dags för del 1: Miljöfrågor i ett större perspektiv

 15. Del 1 En typisk dag Varje dag påverkar vi naturens resurser. Tänkefter själv. Du vaknar på morgonen och: • äter frukost vars råvaror har fraktats långa vägar • läser tidningen vars material kommer från skogen • tar bilen till jobbet som körs på fossil energi.

 16. Del 1 I sällskap med ca 7 miljarder andra människor blir det ju en rätt stor påfrestning på jorden! Allt pekar på att vi i framtiden kommer att köpa och sälja tjänster på en ännu mer global marknad. Använder vi inte jordens resurser på ett bra sätt kommer det att påverka oss negativt i framtiden. Faktum är att vi redan idag ser många konsekvenser av vårt levnadssätt.

 17. Del 1 Pakistan Visste du till exempel att Pakistans grundvattennivå har sänkts till 1/3 av det naturliga för att det odlas så mycket bomull? Både människor och marken skadas.

 18. Del 1 Fiskar I närheten av vattenreningsverk har man hittat stora mängder föroreningar i form av läkemedelsrester och kemikalier från tillverkningsindustrin. I dessa områden har man på senare tid hittat både tvåkönade fiskar och infertila kräldjur.

 19. Del 1 Bröstmjölk 1971 undersöktes bröstmjölken hos över 10 000 kvinnor i England. När samma undersökning upprepades 2011 visade det sig att det hade tillkommit i snitt över 300 okända ämnen i bröstmjölken.

 20. Del 1 Vi är alla en del av ekosystemet och allt vi gör påverkar ekosystemet. I slutändan även oss själva.

 21. Del 1 Vi kommer nu att ge en bild av viktiga områden som påverkar vår miljö. Vi kommer bland annat att beröra klimatfrågan, den biologiska mångfalden och kretsloppet. Miljöproblematiken är komplex. Här är en bild som sammanfattar de övergripande områdena:

 22. Del 1 Klimatförändring Den ökande mängden koldioxid i atmosfären (från bilar, flyg, kolkraftverk osv.) bidrar till den ökande växthuseffekten. Värmestrålningen från solen hålls kvar allt längre tid i vår atmosfär ju mer koldioxid det finns.

 23. Del 1 Klimatförändring Det stora problemet är att vi använder fossil energi (olja, kol, gas), som har lagrats i många tusen år, och det är detta kol som kommer upp i luften. Det som kan binda tillbaka kolet är träden.

 24. Del 1 Klimatförändring De klimatproblem som den ökande växthuseffekten medför är stora. Ett mer energirikt väder väntas i framtiden och ökenutbredningen väntas accelerera. • I Sverige: • Temperaturen kommer att öka vilket medför att hela ekosystemet måste anpassa sig. • Nederbörden kommer att öka och med det antalet skadeinsekter. Våra vattendrag kommer att svämma över och vi kommer att behöva bygga om och förstärka fördämningar.

 25. Del 1 Biologisk mångfald Stor biologisk mångfald betyder att många olika djur och växter kan leva tillsammans inom ett område tack vare områdets diversitet och olika ekologiska nischer. Vi får en hel del gratisjobb utförda av naturen; insekter pollinerar fruktträd, växter renar vatten osv. Det är därför viktigt att bibehålla den biologiska mångfalden så att ekosystemet inte rubbas.

 26. Del 1 Biologisk mångfald Den biologiska mångfalden har minskat i Sverige. Detta bekräftas bland annat av boken ”Biologisk mångfald i Sverige”. Orsaker till detta är bland annat klimatförändringar och vårt intensiva jordbruk.

 27. Del 1 Mat • I västvärlden slänger vi 20–40 % av all mat • Idag producerar världen dubbelt så mycket mat som behövs. Samtidigt ökar konsumtionen, inte bara i väst. • Varje år fraktas enorma mängder mat fram och tillbaka över världens alla delar.

 28. Del 1 Mat • För att nämna ett exempel importeras sojabönor från Brasilien som foder till grisproduktionen i Danmark. • Den areal i Brasilien som årligen används för att odla sojabönor, avsedd enbart för grisproduktionen i Danmark, motsvarar en yta 52 gånger större än Danmark.

 29. Del 1 Mat • När du väljer KRAV-märkt mat innebär det att grödorna inte har besprutats, inget konstgödsel har använts och djuren har haft bättre levnadsförhållanden. • Att välja närproducerat ger andra fördelar. Transporterna har minskats och du bidrar till en levande landsbygd – viktiga fördelar för miljön i många avseenden.

 30. Del 1 Mat Visste du att vi äter 60 % mer kött idag i Sverige (2012) än för bara 10 år sen? Det krävs enorma mängder mer energi för att producera kött i förhållande till spannmål. I många delar av Asien ökar köttkonsumtionen i takt med välståndet. I längden är inte detta hållbart. Det är viktigt att vi ändrar vårt konsumtionsmönster i det avseendet genomatt helt enkelt äta mindre kött.

 31. Del 1 Miljögifter Kemikalier finns överallt runtom oss. De finns i möbler, mat, kläder, målarfärg och rengöringsmedel. En del av dessa kemikalier är direkt skadliga för oss människor och för miljön. Det är därför viktigt att kemikalierna inte kommer ut i kretsloppet, t ex via toaletten eller vasken.

 32. Del 1 Miljögifter Förpackningar med hälsofarliga kemikalier skall märkas med en farosymbol. Farosymbolen nedan innebär ”miljöfarlig produkt”. En produkt märkt med denna symbol är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt.

 33. Del 1 Miljögifter Starka rengöringsmedel är exempel på en produkt som innehåller miljöskadliga ämnen. Med rätt städredskap, metoder och rengöringsmedel sparar du såväl tid och pengar. Och så minskar du även miljöpåverkan. Städredskap i mikrofiber minskar t ex miljöbelastningen genom att släppa ut färre mängder kemiska ämnen i kretsloppet.

 34. Del 1 Nedskräpning • Skräp på fel plats är naturligtvis inte bra av flera skäl. Förutom att skräp förfular omgivningen, kan både människor och djur skadas av skräp som ligger på marken. • I slutändan kommer skräpet ut i kretsloppet. För naturen okända ämnen rubbar ekosystemet och påverkar oss själva. • Det finns miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser av nedskräpning.

 35. Del 1 Nedskräpning • Miljömässiga konsekvenser • Gifter som sprids, plastberg i haven, påverkar djur, lokala miljön. • Sociala konsekvenser • Hot mot trivsel och trygghet. Undersökningar från Brottsförebyggande rådet visar att nedskräpade platser kan leda till ökad kriminalitet. • Ekonomiska konsekvenser • Bara i Stockholms stad beräknas kostnaden till ca 200 miljoner kronor om året. Värdeminskningar av fastigheter i skräpiga områden, påverkar turismen osv.

 36. Del 1 Nedskräpning Över 20 000 ton skräp dumpas varje år i Östersjön. 80 % av alla plastpartiklar i haven är mindre än 2 mm. 70 % av allt skräp i stadsmiljöer är cigarettfimpar. Utanför Canadas kust flyter en plastkontinent omkring i vattnet, till ytan lika stort som Kalifornien. Några fakta om nedskräpning:

 37. Del 1 Energi • Så länge vi använder fossil energi för att få värme eller el leder detta till utsläpp som bidrar till växthuseffekten. Det är därför viktigt att vi ställer om till förnyelsebar energi, som framför allt innefattar: • bioenergi (skog) • vattenkraft • vindkraft • solceller • biogas

 38. Del 1 Energi All el- och värmeproduktion har en viss miljöpåverkan. Det är därför viktigt att i första hand minska energianvändningen, eller ”energieffektivisera”. I takt med att oljepriserna stiger är även ett högre energipris ett högst tänkbart scenario i framtiden.

 39. Del 1 Vattenanvändning Det är viktigt att spara vatten även i Sverige trots att vi inte har någon större vattenbrist. En viktig anledning är att avloppsreningsverket fungerar bättre när det kommer mindre vatten dit.

 40. Del 1 Vattenanvändning Vi kan också spara energi om vi sparar på vatten. Det beror på att vattnet värms upp i huset och värmen följer med när vattnet spolas ut ur huset. Om vi använder mindre vatten kan dessutom vattenverket spara kemikalier som behövs för beredningen av dricksvatten.

 41. Del 1 Vattenanvändning Ingenting av det som rinner ner i avlopp via toaletter och handfat försvinner. Det vi spolar ner rinner via reningsverk ut i våra sjöar och hav. Reningsverken är specialiserade på att fånga upp människans naturliga avfall och till viss del ämnen som har en övergödande effekt ute i naturen, dock inte kemikalier.

 42. Miljöpåverkan kring event Det är nu dags för del 2: Här går vi närmare in på det som påverkar miljön kring ett event. Upplägget följer kriterierna för Miljömärkt Event.

 43. Del 2 Miljömärkt Event För att ett event ska bli ett Miljömärkt Event tar arrangören kontakt med Håll Sverige Rent, fyller i och skickar in ansökan. Håll Sverige Rent godkänner eventet som ett miljömärkt Event om kriterierna i ansökan uppfylls. Närmare inpå eventet kan man beställa material, och efter eventet görs en utvärdering.

 44. Event Utvärdera Del 2 Miljömärkt Event Ansök Kontakt Material Godkänd Detta kan också åskådliggöras schematiskt med en tidsaxel: Kontakt Håll Sverige Rent

 45. Del 2 Miljömärkt Event För att ett event ska bli ett Miljömärkt Event av Håll Sverige Rent måste arrangören uppfylla kriterierna i ansökan. Kriterierna är 59 stycken och är indelade i 8 olika områden. De flesta kriterier rör själva genomförandet men det finns också kriterier som rör det interna miljöarbetet.

 46. Del 2 Miljömärkt Event • Här är de 8 områdena:

 47. Del 2 Miljömärkt Event • Varje kriterieområde är uppdelat i obligatoriska och poängbaserade kriterier.

 48. Del 2 Miljömärkt Event • Obligatoriska kriterier ska uppnås för att eventet ska bli godkänt.

 49. Del 2 Miljömärkt Event • Som arrangör behöver man samla ihop minst 7 poäng av de totalt 62 poängen från de poängbaserade kriterierna. • För återkommande event måste arangören förbättra sig men minst 3 poäng varje år.

 50. Del 2 Miljömärkt Event • Vi kommer nu att gå igenom de olika områdena och se över vilka insatser ni som arrangör kan göra. • Vi börjar med planering & kommunikation.

More Related