Download
acasia utbildning presents n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Acasia Utbildning Presents PowerPoint Presentation
Download Presentation
Acasia Utbildning Presents

Acasia Utbildning Presents

329 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Acasia Utbildning Presents

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Acasia Utbildning Presents Digestion Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 2. Torbay Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 3. England Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 4. Digestion • Matspjälkning • Intag och mekanisk sönderdelning av föda • Passage genom mag-tarmkanalen Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 5. Mag-Tarm kanalen Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 6. Kolhydrater, Fett och protein Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 7. Energibehov Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 8. Upptag av Kolhydrat • Mindre sackarider (mono och di) lätta att ta upp • Större (stärkelse och cellulosa) svårare att ta upp • Cellulosa kallas även fibrer Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 9. Amylas Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 10. Fetter • Essentiella fleromättade fettsyror (behövs för att bygga prostaglandiner för slemhinnor) • Välbefinnande Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 11. Fetter • Förlångsammar tömning av magsäck • Fettlösliga vitaminer (A, D, E, K) • Triglycerider (energi), fosfolipider (cellmembran), steroider (kolesterol, gallsalter, hormon) Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 12. Protein • Daglig nedbrytning av kroppens protein • Essentiella aminosyror från födan • Kan även utnyttjas som energisubstrat Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 13. Vatten • Viktigaste födoämnet • 2/3 av vår kroppsvikt är vatten • Föda, dryck och oxidativa processer i cellerna Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 14. Vatten Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 15. Joner • Natrium (salt) • Natriumbrist vid kraftig svettning • Brist kan ge muskelkramper, viktig jon i ECV Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 16. Joner • Kalium • Behövs för cellfunktion • Förlust vid diarréer ger muskelsvaghet och mentala störningar Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 17. Joner • Järn • Hemoglobin och myoglobin samt i enzymer • Förråd finns i lever, mjälte och benmärg • Daglig förlust via avföring Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 18. Joner • Kalcium • Ben- och tandvävnad innehåller 1-2 kg Ca • I ECV ca 1 gram, minskade nivåer ger muskelkramp • Noga kontrollerat Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 19. Vitaminer • Vitaminer måste tillföras • Bristsymtom vid brist • Brist på A vitamin ger försämrat mörkerseende • Brist på D vitamin ger försvagad benstomme • Brist på B1 ger mentala förändringar Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 20. Magtarmkanalens uppbyggnadoch innervation Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 21. Magkanalens vägg • Slemhinna, bindväv och glatt muskel • 3 Muskelskikt, ett longitudinellt och två cirkulära • Ytförstorande villi och mikrovilli Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 22. Genomsnitt av MagTarm Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 23. Innervation av mag-tarm • Nervcellskroppar i ganglier • Täta nätverk av nervfibrer bildar plexa • Bildar det enteriska nervsystemet • Styrs av det autonoma nervsystemet Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 24. Elektriska kopplingar • De glatta muskelcellerna är elektriskt kopplade och potentialer spridds cell till cell • Mellan cirkulära och longitudinella lager finns interstitiella celler Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 25. Slow waves • Frekvens på 3/min i magsäck • Frekvens på 12/min i duodenum • Amplitud moduleras av det enteriska nervsystemet samt vätskeburna metaboliter och hormoner Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 26. Elektrisk koppling Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 27. Mag-tarm kanalens motorik • Segmenteringsrörelser och peristaltik • Segmenteringsrörelser eller blandningsrörelser ”blandning” • Peristaltik, ”transport” Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 28. Munhåla, svalg, matstrupe Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 29. Sväljning • Initiering: Voluntärt • Passage av svalg: Reflexer - medfödda = motorisk program • 1. Vatten 1-2- sekunder till magsäck • 2. Fast föda 10 sekunder till magsäck Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 30. Sväljning • Den mjuka gommen trycks uppåt och det palatopharyngeala vecket rör sig inåt mot varandra • Detta hindrar bolus från att komma upp i nasopharynx och för bolus ned mot pharynx Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 31. Sväljning • Stambanden pressas samman och epiglottis täcker larynx • Larynx rör sig uppåt mot epiglottis. Detta tätar sa att bolus inte kommer ned i trachea Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 32. Sväljning • Den övre esophagala sphinktern relaxeras • De övre musklerna runt pharynx kontraheras och tryck bolus nedåt • En peristaltisk våg initieras med en kontraktion av de övre musklerna i pharynx • Bolus trycks ned i esophagus Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 33. Sväljning • Esophagal fas: • En peristaltisk vag för bolus ned, tid ca 10 sekunder. • Hastigheten ar ca 3-5-cm/sekund Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 34. Saliv Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 35. Saliv • Mucös, smörjande saliv (sympatikus innervation) • Seröst, vattnig saliv (parasympatiskt innervation) Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 36. Smak Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 37. Smak Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 38. Tungans indelning Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 39. Magsäck Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 40. Magsäcken • Delas in i; • Cardia, övre magmunnen • Fundus, corpus och antrum • Pylorus, nedre magmunnen Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 41. Magsäcken • Mekanisk och kemist bearbetning av födan • Kan fyllas upp till 1,5 L innan trycket ökar • Plastisk glatt muskulatur som även relaxeras av vagus nerven Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 42. Var hamnar födan • Det vi ätit sist hamnar i mitten av magsäcken • Föda lagras i fundus och corpus och ligger packat längs väggen av magsäcken • Fetter ligger ytterst och töms sist ur magsäcken Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 43. Kontraktioner i magsäcken • I nedre delen peristaltiska kontraktioner • Chymus (maginnehåll) mot antrum och pylorus • Töms ut i duodenum Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 44. Stimulering av tömning • Nervös reglering av vagusnerven • I duodenum och jejunum finns receptorer som känner av osmotiskt tryck, pH och fettinnehåll Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 45. Magäckens tömning • Tömning hämmas av fettsyror och monoglycerider, hypertont innehåll eller lågt pH • För att leverns gallsalter och bukspottskörtelns bukspott skall klara av nedbrytning Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 46. Vad töms först • Kolhydrater passerar snabbt • Protein och fett passerar långsamt Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 47. Magsäckens funktion • Saltsyra (HCl) denaturerar protein samt antibakteriell effekt • Pepsinogen omvandlas till pepsin som bryter ned proteiner till mindre peptider och aminosyror Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 48. HCl och pepsins Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 49. Intrinsic factor • Behövs för att ta upp vitaminet B12 • Livsnödvändig komponent Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr

 50. IF Acasia AB (2007) Joakim Carleson, med Dr