Download
acasia utbildning presents n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Acasia Utbildning Presents PowerPoint Presentation
Download Presentation
Acasia Utbildning Presents

Acasia Utbildning Presents

330 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Acasia Utbildning Presents

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Acasia Utbildning Presents Endokrinologi Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 2. Endokrina organ • Insöndrar blodburna substanser till blodbanan • Hypofysen, thyroidea, pancreas och binjurarna Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 3. Organ med endokrina funktioner • Njurarna • Placenta Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 4. Bukspottkörteln • Insöndrar; • Insulin • Glukagon Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 5. Homeostas • Bibehålla konstant inre miljö • Krav för cellulär funktion Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 6. Endokrin funktion • Kemiskt substans till blodbanan som påverkar en avlägsen målcell Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 7. Neuroendokrin funktion • I nervtråd för att sedan frisättas till blodbanan Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 8. Parakrin funktion • Cell frisätter en substans som påverkar närbelägen cell av annan typ Muskelcell Relaxeras NO Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 9. Hormon • Substans som frisätts direkt till blodbanan • Frisätts av ett specifikt stimuli för den endokrina körteln • Celler med specifika receptorer påverkas av hormonet Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 10. Indelning av hormon • Aminer • Thyroidea, Adrenalin, Noradrenalin • Peptider • Insulin, steroider Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 11. Reglering av frisättning • Negativ återkoppling • Körteln som frisätter hormon känner av koncentration i blodet, motverkar över- och underproduktion av hormon Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 12. Hormon transport • Fritt i blodet • Bundet till transportprotein Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 13. Receptorer för hormon • Membranbundna; Amin- och peptidhormon • Påverkar G-protein och enzymsystem • Förändrar mängden sekundära budbärare Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 14. Receptorer för hormon • Steroid- och thyreoideahormon kan passera genom cellmembran • Binder till intracellulära receptorer • Reglerar DNA och proteinsyntes Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 15. Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 16. Steroid Hormoner Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 17. Steroid hormon Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 18. Hormon i cirkulationen • Låg koncentration • Fri fraktion (aktiv), eller bunden till protein (inaktiv) Hormon bundet Hormon (fritt) Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 19. Plasmakoncentration Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 20. Hypothalamus –Hypofysen Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 21. Hypothalamus • Den överordnade endokrina körteln • Samordning mellan nervsystemet och det endokrina systemet Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 22. HPA-Axeln Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 23. Hypofysen Baklob Framlob Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 24. Hypofysen • Neurohypofysen (bakloben); • ADH=> Njurtubuli Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 25. ADH • Ger minskade urinvolymer och mer koncentrerad urin • Kroppsvattens osmolaritet registreras av osmoreceptorer i hypotalamus • Blodtryck och blodvolym registreras av baroreceptorer i hypotalamus • Diabetes Insipidus, skador hypotalamus baklob, 20-25L/Dygn Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 26. ADH och alkohol • Angiotensin II stimulerar ADH sekretion • Intag av alkohol hämmar frisättningen av ADH ger ökad vätskeförluster • Nikotin (rökning/snus) ger motsatt effekt Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 27. ADH och törstkänsla • Upplevelse av törst • Upplevelse av slackt törst innan osmolaritet eller blodvolym/blodtryck påverkats • Intag av dryck mer vana och sociala mönster Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 28. Hypofysen • Neurohypofysen (bakloben); • Oxytocin Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 29. Oxytocin • Livmoderns glatta muskulatur • Bröstkörtlar Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 30. Oxytocin • Under graviditet minskar känsligheten för oxytocin i uterus glatta muskel • Uteruskontraktion motverkas av progesteron från gulkropp och placenta • Vid förlossning minskar progesteron och oxytocin startar värkarbete Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 31. Oxytocin • Stimulering av bröstkörteln ger oxytocinfrisättning och tömning av mjölk • Oxytocin frisättning är viktig för interaktion mor-barn Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 32. Oxytocin • Finns även hos män • Frisätts vid sensorisk stimulering • Frisätts vid alkohol • Har en lugnande inverkan Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 33. Hypofysen • Adenohypofysen (framloben); • GH (tillväxthormon) • ACTH, TSH, FSH, LH och LTH Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 34. GH • Påverkar alla kroppens celler • Ökad proteinsyntes, glykogenolys i lever och lipolys i fettväv • Nödvändigt för normal kroppsutveckling Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 35. ACTH • Bijurebarkstimulerande hormon • Insöndring av Aldosteron (Na+ upptag från njuren) • Insöndring av Cortisol (antiinflammatoriskt) • Insöndring av Sexualkortikosteroider Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 36. TSH • Thyroideastimulerande hormon • Ökar T3 (trijodotyronin) och T4 (tyroxin) • Ämnesomsättning och värmeutveckling Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 37. Thyroidea • Hormon innehåller jodatomer • Ökar O2 förbränning och ämnesomsättning • Funktion nödvändig för normal tillväxt Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 38. Thyroidea • Kalorisk effekt (energi förloras i form av värme) • Bundna till transportprotein (buffertsystem ute i cirkulationen) Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 39. Thyroidea • Calcitonin • Stimulerar benuppbyggnad • Sänker koncentration av fritt Ca2+ i blodet Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 40. Reglering av Thyroidea hormon Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 41. Frisättningshormon Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 42. Frisättningshormon Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 43. Frisättningshormon Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 44. Parathyroidea • Fyra små körtlar bakom thyreoidea • Reglerar kalcium- och fosfatmetabolism Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 45. PTH • Ökar nedbrytning av benvävnad • Reabsorption av Ca2+ från njuren • Minskar reabsorption av fosfatjoner och förslut via urinen • Ökar upptag av Ca2+ från mag-tarm Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 46. Pancreas • Endokrin del • Glukagon från a celler • Insulin från b celler • Somatostatin från d celler • Produceras av langerhanska öar Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 47. Insulin Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 48. Insulin under arbete Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 49. Efter intag av kolhydrat Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)

 50. Somatostatin • Sekretion hämmar sekretion av insulin och glukagon • Hämmande effekt på mag-tarm kanalen Dr Joakim Carleson, med Dr. Acasia AB (2005)