Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UTBILDNING: ”Livslångt lärande” PowerPoint Presentation
Download Presentation
UTBILDNING: ”Livslångt lärande”

UTBILDNING: ”Livslångt lärande”

126 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

UTBILDNING: ”Livslångt lärande”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Strukturfonder Regional tillväxt och sysselsättning Territoriellt samarbete Interreg IV A Gränsöverskridande program (Nordkalotten, Botnia-Atlantica, Sverige-Norge, Central Baltic, Öresund-Kattegatt-Skagerak, South Baltic) Interreg IV B Transnationella program(Östersjöprogrammet, Nordsjöprogrammet, Norra periferin) Interreg IV C Interregionala programURBACT II Socialfonden (ESF- rådet) (Integrationsfonden, SOLID)PO1 ”Kompetensförsörjning”PO2 ”Ökat arbetskraftsutbud” Flyktingfonden, SOLIDÅtervändandefonden, Gränsfonden (Migrationsverket) Regionalfonden (Tillväxtverket, Länsstyrelsen) SOLID= Solidaritet och hantering av migrationsströmmar EU:s tematiska program PROGRESS:”EU:s sysselsättning, social politik och lika möjligheter” (Kommissionen) UTBILDNING:”Livslångt lärande” Andra intressanta fonder SIDA Östersjöenheten Allmänna arvsfonden KulturkontaktNORD Landsbygdsprogrammet ”Leader+” MEDIA 2007film, TV, multimedia (Svenska Filminstitutet) Nordiskafilm- o TV-fonden Svenska Institutet SFUB Turkiet …. FORSKNING, HÄLSA,SAMHÄLLSVETENSKAP 7:e ramprogrammet KULTUR 2007Riksantikvarieämbetet, Nordiska Kulturfonden Nordiska bilaterala fonder Wallenbergs- stiftelsen UkrainaRysslandVitryssland Kultur och samhälle Visbyprogrammet SI:s Östersjöprogrammet ICLD Olof Palmes Minnesfond/ Internationella Centrum HÄLSA:Folkhälsoprogrammet 2008-2013 VÄNORTSSAMARBETE: Ett Europa för medborgarna (SKL) Interkulturell dialog Folke Bernadottes minnesfond SKL International IKT, MILJÖ, ENERGI:CIP (IKT, Int. Energy, Life)(=Program för konkurrenskraft och innovation) (Tillväxtverket, VINNOVA, Energimyndigheten) UNGDOM:”Ung o aktiv i Europa”(Ungdomsstyrelsen) Anna Lindh- stiftelse DinEl Miljöfond LIFE +Naturvårdsverket Internetfonden Ramprogrammet för fundamentala rättigheter och rättvisa

  2. Ansökningstider 2010Strukturfonder/EU:s tematiska program/Andra fonder Allmänna arvsfonden ”Fördel barn” ansökningar kan skickas fortlöpande

  3. Ansökningstider 2010Strukturfonder/EU:s tematiska program/Andra fonder Allmänna arvsfonden ”Fördel barn” ansökningar kan skickas fortlöpande

  4. Ansökningstider 2010Strukturfonder/EU:s tematiska program/Andra fonder Allmänna arvsfonden ”Fördel barn” ansökningar kan skickas fortlöpande