Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utbildning om vägmarkering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utbildning om vägmarkering

Utbildning om vägmarkering

210 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Utbildning om vägmarkering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Utbildning om vägmarkering På Asfaltskolan ger vi dig alla fakta ”vitt på svart”

  2. Asfaltskolan Asfaltforum www.asfaltskolan.se

  3. Asfaltskolans Utbildningsråd • Statliga beställare • Sveriges Kommuner och Landsting • Entreprenörer • Konsulter • Materialleverantörer • Maskinleverantörer • Transportörer

  4. Genomförda och planerade kurser

  5. Lärare på kurserna vintern 2013 • Torgny Augustsson – huvudlärare: Vägmarkeringsritningar, VGU, TSFS, VMF, Teknisk beskrivning mm • Tommy Jansson - Trafikförordningen (TrF), COST 331 Synbarhet, Fordonsbaserad stödsystem mm • Gunnar Larsson – Teknikutveckling, Vägmarkeringsmaterial • Hans Holmén – Trafikförordningen (TrF), COST 331 Synbarhet, Fordonsbaserad stödsystem mm • (Lars Petersson) • (Leif Flink)

  6. Deltagarkategori på kurserna om Vägmarkering

  7. Program Vägmarkeringskurs 2013 09.30-10.00Registrering och kaffe Kursinledning Kap 1 Teknikutveckling Bensträckare Kap 2 Fordonsbaserad stödsystem Kap 3 Regelverk - Trafikförordningen (TrF) - Vägmärkesförordningen (VMF) 12.00-13.00 Lunch Forts regelverk - Transportstyrelsen föreskrifter vägmarkering (TSFS) Kap 4 TRVK, Vägars och gators utformning (VGU) 14.00-14.30 Kaffe Kap 5 Teknisk beskrivning för vägmarkering och räfflor Kap 6 Cost 331, Synbarhet, Barn, Äldre, Funktionshindrade Bensträckare Kap 7 Vägbanereflektorer-Ledbelysning Kap 8 Frisiktsmätning-Utsättning av vägmarkering 16.45-17.00 Avslutning första dagen 19.00 Middag DAG 1

  8. DAG 2 08.00 Kap 9 Vägmarkeringsmaterial inkl glaspärlor Bensträckare Kap 10 Funktionsmätningar Kap 11 Metodbeskrivningar Vägmarkeringsritningar 10.00 – 10.30 Kaffe 10.30 Grupparbete 12.00-13.00 Lunch 13.00 Grupparbete (forts) 14.00-14.30 Kaffe 14.30 Redovisning av grupparbete + diskussion 15.30-16.00 Avslutning + kursutvärdering

  9. Kursutvärderingar 2013 Bedömning av kursen i dess helhet Betyg mellan 1 och 5, där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra.