Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HLR utbildning Stockholm PowerPoint Presentation
Download Presentation
HLR utbildning Stockholm

HLR utbildning Stockholm

35 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

HLR utbildning Stockholm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Få den bästa utbildningen i HLR på Merpuls Om en person känner koma liksom problem att andas sedan, först av allt, ge hjärt-lungräddning (HLR) eller HLR Hjärtstartare som en första hjälp. Som vi vet att tiden är den enda nyckeln efter hjärtstillestånd. Efter HLR risk blir mindre. Man bör även använda defibrillators.

  2. Basically, det en anordning som används för att styra hjärtflimmer genom att applicera ström till bröstväggen eller hjärtat. Merpuls ger också träning i CPR.Moreover, som kund hos oss ska du alltid känna dig trygg med defibrillatorer som du hyr eller köper från oss.

  3. Utöver det erbjuder vi utbildning i HLR, första hjälpen och AED av högsta kvalitet till företag, organisationer och privatpersoner. Eftersom behoven och riskerna kan vara olika i alla de aktiviteter vi ser alltid att anpassa sig till din verklighet och skräddarsy utbildningen som det passar dig. Vi är helt beroende av nöjda och återkommande kunder och du kan lita på att vi kommer att göra vårt bästa för varje kund. Läs mer om våra populära program. Vi har också Hjärt and lungräddning, HLR Utbildning Stockholm. Läs mer om vad Merpuls tillhandahåller service och support.

  4. Hemsida : http://merpuls.se/ Adress : Holländargatan 26A, 113 59 Stockholm,Sweden Telefon : 070 88 121 88 E-post :info@merpuls.se