Download
studentexamen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Studentexamen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Studentexamen

Studentexamen

167 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Studentexamen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Studentexamen • Modersmålet – det enda som alla måste skriva (ny typ av prov V-07) • Det andra inhemska språket (lång nivå, medellång nivå, äidinkieli) • Främmande språk (lång nivå, kort nivå) • Ämnesrealprovet dag 1: ps,fil,hist,fy,biol dag 2: re, lå, samh, ke, geo, hä • Matematik (lång, kort) Studentexamen

 2. EnA TyC Hist Mo MaA/B FrC Samh FiA/B Extra Obligatoriska

 3. Hist FiB Mo EnA TyC MaA/B Extra Obligatoriska

 4. EnA Mo MaA/B TyC Geo FiA/B FiÄ Obligatoriska Extra Hufvudstadsbladet

 5. Hur räknas poäng av yrkeshögskolor och universitet?

 6. Studentexamen • Examen kan avläggas under tre på varandra följande tillfällen • Provuppgifterna baserar sig på obligatoriska och fördjupade kurser • Underkänt prov får tas om två gånger (tidsbegränsat) • Godkänt prov får tas om en gång (obegränsad tid)

 7. Studentexamen kan kompletteras, också med nivåbyte • Anmälan november, juni (bindande)

 8. När kan man skriva?

 9. När skall man skriva? • Risk att man inte blir klar • Varje gång kostar • Två gånger på ”halv maskin” • Missar eventuellt repetitionskursen • Ingen lästid på hösten (3-4 veckor på våren) • Möblera om i perioderna (lyckas det?) Vaasan Kesäyliopisto | Vasa Sommaruniversitet

 10. MEN • Ej allt på en gång (mängd, spänning) • Chans att höja

 11. Vad brukar man skriva? • Engelska? • Modersmålet? • Matematik? • Finska? • Real? • Korta språk?

 12. www.korsholm.fi/gymnasiet