Download
digitalisering av studentexamen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digitalisering av studentexamen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digitalisering av studentexamen

Digitalisering av studentexamen

260 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Digitalisering av studentexamen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Digitalisering av studentexamen • Allmäninformationomprojektet • Senastenyttfrån Digabi • Tekniskafrågor • #digabi todaysmeet.com/sro

 2. Digabi-projektteamet i kansliet • projektchef Matti Lattu • planerare Anna von Zansen • planerare Toni Pohjanoksa • systemexpert Pauli Sutelainen • planerare Ville Korhonen • praktikant Pia Jouhki Anna von Zansen

 3. Varfördigitalisera • Regeringsprogrammet • Gymnasisternas framtid: arbetslivet & studierna • Läroplanen 2003 • Möjlighet: källmaterial & autenticitet • Bedömningsprocess • Anonymitet • Kostnader • Forskning Anna von Zansen

 4. Vaddigitaliseras • ”Gymnasieutbildningen avslutas med en studentexamen. Med hjälp av studentexamen klarläggs om de studerande har tillägnat sig de kunskaper och färdigheter som anges i gymnasiets läroplan samt uppnått tillräcklig mognad enligt målen för gymnasieutbildningen” Gymnasielag § 18 • Läroplanen 2003 – provets innehåll • Kansliet – tekniska genomförandet & utvecklandet av studentexamen • Digabi – digitalisering av studentprov Anna von Zansen

 5. Prov Allt det härblirdigitalt! • Uppgifter • Bedömning i skolor • Censor-bedömning • Resultat Över 200 000 prov Tvågånger / år Anna von Zansen

 6. Tidtabell Planering av det tekniska förverkligandet Systemtester Anvisningar om terminalen och utrymmena Första elektroniska prov Alla provelektroniskt Anna von Zansen

 7. Digitaliseringsordning H 2017 H 2018 V 2019 V 2017 H 2016 V 2018 Anna von Zansen

 8. Ramvillkor i studentprov • Individuellt • Jämlikt • Vad mäter provet • Oberoende • Pålitligt • Provsekretess • Datasäkerhet • Samtidigt • Inga överraskningar • Fortsatta studier Vadbetyderdessaramvillkor? I börjaningenåtkomsttill internet, källmaterial Anna von Zansen

 9. Möjligheter | Prov i främmandespråk • Hela provetpåsammadag (HF) • Mångsidiga, autentiskauppgifter (bild, text, ljud) • Muntlig del med • Integrerandeuppgifter • Pålängresiktmöjlighet: s.k. item-baserad / adaptivtestning (kollarapporten: språkproven i studentexamenharjämförtsmedläroplanensmålnivåer) Anna von Zansen

 10. Erfarenhetersamlas | främmandespråk • Hörförståelseprovetpåegnadatorer • Arrangemang / provsituationen för muntligauppgifter • Digitalaexempeluppgifter (ämnessektioner ~12/2013) • Digitalaprovuppgifter, nyaidéer • Elektroniska hjälpmedel (t.ex. ordböcker) Anna von Zansen

 11. Hurdanapparat? • Ta det säkra för det osäkra • Ett bootbart operativsystem • Egna apparater: en vanlig bärbar dator eller pekplatta med x86-processor • Batteri (elavbrott) • USB/CD-anslutning (operativsystem) • Nätanslutning (fast & trådlös) • Ström Anna von Zansen

 12. Bit för bitbildashelheten Anna von Zansen

 13. Provlokalen Anna von Zansen

 14. För tillfälletpågång • Digabi kylässä! Digabi påbesök! -turné • Demo-utrustning (fastförbindelse) • Den elektroniska provprosessen & datasäkerhet • Vidareutveckling av SEN:s operativsystem (Hackabi) • Erfarenheter och idéer från fältet • Provkonstruktörer jobbar – riktlinjer vid årsskiftet Anna von Zansen

 15. Hängmed! • SEN:swebbplats http://studentexamen.fi • Projektetswebbplats http://digabi.fi | nyhetsbrev • Operativsystemet http://digabi.fi/hackabi • Facebook / Ylioppilastutkintolautakunta • Facebook / Tietokoneet yo-kirjoituksissa • Twitter @YTLSEN @vahis @annavonzansen #digabi • Vimeo | sök ”digabi” Anna von Zansen

 16. Doing the tough things today will prepare us for the big things tomorrow. –ZigZiglar digabi@ylioppilastutkinto.fi Anna von Zansen