Download
spr stup ovanie lesa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sprístupňovanie lesa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sprístupňovanie lesa

Sprístupňovanie lesa

113 Views Download Presentation
Download Presentation

Sprístupňovanie lesa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sprístupňovanielesa Výpočet ukazovateľov účinnosti lesnej dopravnej siete

  2. Hustota ciest • Dôležitý plánovací ukazovateľ • Nevyjadruje systém rozmiestnenia ciest v teréne LC – dĺžka ciest v m S – plocha daného územia Diaľnica 1L 2L TPC DPC

  3. V členitých terénoch je ovplyvnený reliéfom, tvarom a veľkosťou oblasti Teoretická približovacia vzdialenosť Rozostup ciest V ideálnych podmienkach, pri priamych cestách s pravidelným rozostupom je polovicou, alebo ¼ rozostupu ciest

  4. d Geometrická približovacia vzdialenosť • Priem. vzdial. približovania najkratšou dráhou od pňa na k odvoznej ceste • Závisí od rozmiestnenia odv. Ciest • Väčšia hodnota ako teoretická pribl. vzdialenosť

  5. Účinnosť lesnej dopravnej siete Vyjadruje pomer účinne sprístupneného územia k celkovej ploche porastu SZ – plocha teoretického sprístupnenia porastu SC – plocha porastu

  6. Inventarizácia LDS na danom území