Download
franti ek josef i rodinn ivot n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
František Josef I. – rodinný život PowerPoint Presentation
Download Presentation
František Josef I. – rodinný život

František Josef I. – rodinný život

242 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

František Josef I. – rodinný život

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. František Josef I. – rodinný život www.zlinskedumy.cz

 2. František Josef I. (1830 – 1916) • Doba vlády: 1848 – 1916 • Jeden z nejdéle vládnoucích panovníků na světě • Dynastie habsbursko – lotrinská • Císař rakouský, král uherský, král český (nekorunovaný), král lombardský a benátský, dalmátský, chorvatský, slavonský. • Na trůn nastoupil v 18i letech během revoluce 1848 [1]

 3. František Josef I. • Snaha potlačit revoluce a zachovat celistvost monarchie • Zastával konzervativní postoje • Postupně přešel ke konstituční monarchii • S manželkou Alžbětou postupné odcizení, od roku 1885 udržoval císař vztah s herečkou Kateřinou Schrattovou • Zemřel uprostřed 1. světové války roku 1916 ve Vídni • Jeho pompézní pohřeb předpovídal i konec monarchie [2]

 4. František Josef I. - svatba • 1854 svatba se sestřenicí Žofií Bavorskou, zvanou Sissi • Manželství bylo šťastné jen několik málo let po svatbě • Ke krachu významnou měrou přispěla císařova matka Žofie, která svazovala Sissi dvorskou etiketou [3]

 5. Manželka - Sissi • S Františkem Josefem 4 děti – tři dcery a jediný syn Rudolf (následník trůnu) • Ráda cestovala – nejraději do Uher • Vynikající jezdkyně na koni • Posedlá svým vzhledem: pyšná na své dlouhé hnědé vlasy, velmi si hlídala svou váhu – vážila se 3x denně (většinou vážila 44 – 48 kg) – držela drastické diety – mentální anorexie? • Zavražděna italským anarchistou v Ženevě r. 1898 [4]

 6. Sissi [7] [5] [6]

 7. Syn - korunní princ Rudolf(1858 – 1889) [8] • Intelektuálně velmi nadaný, citlivý, nepříliš pevného zdraví • Koníček – zoologie (hlavně ornitologie) • Trpěl chladem svých rodičů, příliš se o něj nezajímali, otec jej nepustil ke státnickým záležitostem • Střídal ženy, ale většinou jimi pohrdal • 1881 svatba s nevzhlednou dcerou belgického krále Stefanií • Nakažen kapavkou, trpěl depresemi • Hektický život, milenky, alkohol, nepochopen rodinou • Spáchal sebevraždu

 8. Bratr - Maxmilián I. Mexický(1832 – 1867) [9] • Díky podpoře francouzského císaře Napoleona III. a skupiny mexických royalistů byl 1864 prohlášen mexickým císařem. • USA podpořily mexické republikánské povstalce vedené sesazeným prezidentem Benitem Juárezem, který Maxmiliána svrhl • Roku 1867 byl povstalci zajat a popraven

 9. Synovec - František Ferdinand d'Este(1863 – 1914) • Po smrti prince Rudolfa, Maxmiliána Mexického a svého otce → následníkem rakousko – uherského trůnu • Otcem Karel Ludvík - arcivévoda rakouský (mladší bratr císaře Františka Josefa) • Přes nesouhlas Františka Josefa I. se oženil s Žofií Chotkovou (měli 4 děti) • Oba manželé zemřeli při atentátu v Sarajevu v červnu 1914 a měsíc poté vypukla 1. světová válka [10]

 10. František Josef I. • [11 [11] [12]

 11. Shrnutí, úkoly: • 1. Byl ve své osobním, rodinném životě Franz Josef šťastný? Jaké velké tragédie se v jeho rodině odehrály? • 2. Zjistěte, jaká přezdívka císaře se ujala v Čechách a jak vznikla! • 3. Víte, kdo nastoupil na trůn po smrti Františka Josefa a jak dlouho pak vládl? • 4. Znáte nějaké filmové zpracování osudů některých členů rodiny Franze Josefa? • 5. Zjistěte, proč nedošlo ke korunovaci Františka Josefa na českého krále! Kdo byl tedy posledním českým korunovaným králem?

 12. Shrnutí, úkoly – odpovědi : • 1. Byl ve své osobním, rodinném životě Franz Josef šťastný? Jaké velké tragédie se v jeho rodině odehrály? Šťastné bylo pouze zpočátku jeho manželství. Později se se Sissi odcizili, neměl vřelý vztah ani ke svému jedinému synovi, který později spáchal sebevraždu. Císařův bratr Maxmilián byl popraven v Mexiku, Sissi byla zavražděna v Ženevě a následník trůnu, synovec František Ferdinand byl zastřelen i se svou ženou v Sarajevu. • 2. Zjistěte, jaká přezdívka císaře se ujala v Čechách a jak vznikla! Přezdívka, kterou posměšně používali Češi, zněla „Starej Procházka“. Podle legendy jicísař získal při své návštěvě Prahy v roce 1901 díky údajnému popisku na novinové fotografii „Procházka na mostě“. (Tehdy František Josef I. otevíral slavnostně most, dnes nazývaný most Legií.)

 13. Historikové mají jinou verzi - tato přezdívka je prý mnohem starší, získal ji už v 70. letech 19. století, kdy příjezd císařského průvodu ohlašoval jezdec na koni. Jmenoval se Procházka a lidé volali: „Starý Procházka už jede!“. Historik Jiří Rak prohlédl veškeré noviny té doby a zjistil, že žádný popisek pod uvedenou fotografií (tedy „Procházka na mostě“) neexistuje. • 3. Víte, kdo nastoupil na trůn po smrti Františka Josefa a jak dlouho pak vládl? Karel I. Habsburský, prasynovec Františka Josefa a vládl jen do zániku monarchie v roce 1918 • 4. Znáte nějaké filmové zpracování osudů některých členů rodiny Franze Josefa? Např. filmy Sissi - mladá císařovna, Sissi - osudová léta císařovny, kde jí ztvárnila herečka Romy Schneiderová - jsou nejen povrchní a naivní, ale i velmi nepravdivé. • 5. Zjistěte, proč nedošlo ke korunovaci Františka Josefa na českého krále! Kdo byl tedy posledním českým korunovaným králem? Neměl k Čechům příliš kladný vztah, ač se jeho korunovace předpokládala, nikdy k ní nedošlo. Posledním korunovaným českým králem byl tedy jeho předchůdce – Ferdinand V. Dobrotivý.

 14. Zdroje obrázků • [1]BARABÁS, Miklós. WikimediaCommons [online]. [cit. 11.7.2013]. Dostupný jako volné dílo na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KaiserFranzjosef1853-1-.jpg • [2] WINTERHALTER, Franz Xaver. WikimediaCommons [online]. [cit. 11.7.2013]. Dostupný jako volné dílo na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Franz_joseph1.jpg • [3] RAAB, Georg. WikimediaCommons [online]. [cit. 11.7.2013]. Dostupný jako volné dílo na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/Sissi?uselang=cs • [4] WINTERHALTER, Franz Xaver. WikimediaCommons [online]. [cit. 11.7.2013]. Dostupný jako volné dílo na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Winterhalter_Elisabeth.jpg • [5] WINTERHALTER, Franz Xaver. WikimediaCommons [online]. [cit. 11.7.2013]. Dostupný jako volné dílo na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Empress_Elisabeth_of_Austria,_1864.jpg • [6] WINTERHALTER, Franz Xaver. WikimediaCommons [online]. [cit. 11.7.2013]. Dostupný jako volné dílo na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Empress_Elisabeth_of_Austria.jpg • [7] HOROWITZ, Leopold. WikimediaCommons [online]. [cit. 11.7.2013]. Dostupný jako volné dílo na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/Sissi?uselang=cs

 15. Zdroje obrázků • [8] FRÉRES, Geruzet. WikimediaCommons [online]. [cit. 11.7.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikiquote.org/wiki/Soubor:Crown_Prince_Rudolf_1.jpg • [9] WINTERHALTER, Franz Xaver. WikimediaCommons [online]. [cit. 11.7.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maximilian_emperor_of_Mexico.jpg • [10] PIETZNER, Carl. WikimediaCommons [online]. [cit. 11.7.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Franz_ferdinand.jpg • [11] VON BLAAS, Julius. WikimediaCommons [online]. [cit. 12.7.2013]. Dostupný na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kaiser_franz.jpg • [12] AUTOR NEUVEDEN. WikimediaCommons [online]. [cit. 12.7.2013]. Dostupný pod licencí CreativeCommons na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kaiser_Franz_Joseph_tomb_-_Vienna.jpg