Download
introduksjon n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Introduksjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Introduksjon

Introduksjon

244 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Introduksjon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Introduksjon Pansret tårnring for IVECO LMV

  2. Tekniske data Produsent : VINGHØG AS Vekt : Tilfører IVECO LMV 117,5 kg etter montasje Totalvekt : Ca 300kg (12,7, ammo, eget våpen) Rotasjonshastighet E : 8 s/360° (Elektrisk) Elevasjonshastighet : 7-10 s (manuell) Maks/min elevasjon: : -15° til +50° V/H sektor : +/- 25° Høyde fra bakke : 3,14m

  3. Konstruksjon og Virkemåte • Systemet er konstruert for flere typer våpen • 12,7 (HMG) Combimount • 40 mm granatkaster (GMG) Combimount • Minimi (LMG) Buffermount og adapter (5,56) • FN Mag 58 (MMG) Buffermount • MG3 ( MMG) Buffermount 5,56 mm Minimi montert i Buffermount med adapter MAG58 i Buffermount med adapter.

  4. Pipeholdere • 12,7 Pipeholdere er konstruert for betjeneing med en hånd • Dette krever trening og drilling 12,7 pipeholdere • LMG pipeholder er montert på venstre utside av tårnringen. • Ikke montert pr. dags dato. Disse er bestilt og vil bli ettermontert LMG/MMG pipeholdere

  5. Laget av VINGHØG AS • Erstatter den gamle soft mount • Reduserer rekylen • Økt elevasjon (testet til 70°) • Bedre ergonomi (avtrekk, skulderstøtte)