html5-img
1 / 5

Introduksjon

Introduksjon. Pansret tårnring for IVECO LMV. Tekniske data. Produsent : VINGHØG AS Vekt : Tilfører IVECO LMV 117,5 kg etter montasje Totalvekt : Ca 300kg (12,7, ammo, eget våpen) Rotasjonshastighet E : 8 s/360° (Elektrisk) Elevasjonshastighet : 7-10 s (manuell)

leona
Télécharger la présentation

Introduksjon

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Introduksjon Pansret tårnring for IVECO LMV

  2. Tekniske data Produsent : VINGHØG AS Vekt : Tilfører IVECO LMV 117,5 kg etter montasje Totalvekt : Ca 300kg (12,7, ammo, eget våpen) Rotasjonshastighet E : 8 s/360° (Elektrisk) Elevasjonshastighet : 7-10 s (manuell) Maks/min elevasjon: : -15° til +50° V/H sektor : +/- 25° Høyde fra bakke : 3,14m

  3. Konstruksjon og Virkemåte • Systemet er konstruert for flere typer våpen • 12,7 (HMG) Combimount • 40 mm granatkaster (GMG) Combimount • Minimi (LMG) Buffermount og adapter (5,56) • FN Mag 58 (MMG) Buffermount • MG3 ( MMG) Buffermount 5,56 mm Minimi montert i Buffermount med adapter MAG58 i Buffermount med adapter.

  4. Pipeholdere • 12,7 Pipeholdere er konstruert for betjeneing med en hånd • Dette krever trening og drilling 12,7 pipeholdere • LMG pipeholder er montert på venstre utside av tårnringen. • Ikke montert pr. dags dato. Disse er bestilt og vil bli ettermontert LMG/MMG pipeholdere

  5. Laget av VINGHØG AS • Erstatter den gamle soft mount • Reduserer rekylen • Økt elevasjon (testet til 70°) • Bedre ergonomi (avtrekk, skulderstøtte)

More Related