html5-img
1 / 3

Lăptăria TRIBALLAT NOYAL

EARL Guillomon Domloup. Lăptăria TRIBALLAT NOYAL. Ferma de CAPR E. 433000 litres 603 €/1000 l. Furaje : Cantitatea de concentrate 309 kg/ capră/ an Cantitatea de fân 546 kg/ capră /an Cantitatea de deshidratat 661 kg/c apră /an Cota alimentară 234 €/c apră /an.

lerato
Télécharger la présentation

Lăptăria TRIBALLAT NOYAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. EARL Guillomon Domloup • Lăptăria • TRIBALLAT NOYAL Ferma de CAPRE 433000 litres 603 €/1000 l Furaje: Cantitatea de concentrate 309 kg/capră/an Cantitatea de fân 546 kg/capră/an Cantitatea de deshidratat 661 kg/capră/an Cota alimentară 234 €/capră/an Reproducerea şi gestiunea turmei: Perioada de fătare : dinnoiembrie până în aprilie Inseminare: 30% din turmă 120 capre tinere pe an Rata de reînnoire: 30% Date economice: Cifra de afaceri caprine: 274 928 €/an Marja brută pe staul : 341 €/1000 litres Document realiyat de Camera de Agricultură din Ille-et-Vilaine – Novembre 2008

  2. Sistem de policultură şi creşterea animalelor EARL GUILLOMONDomloup 2 UTH • 390 capre lapte • rasa: Saanen • producţie: 1115 l/capră/an 93 oi de carne rasa: Ile de France SAU : 48 ha 17 ha de cereale 4 ha de pajişti naturale 13 ha porumb deshidratat 13 ha de lucernă Document établi par la Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine – Novembre 2008

  3. EARL Guillomon Domloup Ferma de OI Efectiv: …………………………93 oi SFPO : …………………………… 5 ha Încărcătura/ha de SFPO : …19 brebis Rata de fătare: ……………110 % Rata de prolificitate: ……………203 % Rata mortalităţii: ……………14 % Productivitatea numerică:……189 % Greutatea medie în carcasă: ……17,8 kg Preţul mediu pe kg carcasă: 5,80 € Cantitatea de furaje consumate/miel: 61 kg Cota de concentrate/kg carcasă: 1,31 € Document établi par la Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine – Novembre 2008

More Related