Download
az addiktol giai probl m k kezel s nek j lehet s gei a k l nb z megk zel t si modellek t kr ben n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Baranya Megyei Drogambulancia indit.hu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Baranya Megyei Drogambulancia indit.hu

Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Baranya Megyei Drogambulancia indit.hu

124 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Baranya Megyei Drogambulancia indit.hu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Az addiktológiai problémák kezelésének új lehetőségei a különböző megközelítési modellek tükrében Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Baranya Megyei Drogambulancia www.indit.hu

 2. Addiktív jelenségek fajtái kémiai viselkedéses, folyamat Legális illegális Kereszt-függőség fogalma

 3. Keresztaddikciók • Hedonisták (kémiai szerek, játék, szex?) • „Önmagukat hitegetők” (kockázatkeresők, munka-, vásárlás-, internet-, szerelem- és romatika-függők) • Kapcsolatfüggők (helper-synd.- kodependensek)

 4. Serdülőkori krízisek fajtái • Identitáskrízis (vágyott szerep és valóság ellentéte) • Teljesítménykrízis (háttér-problémák jelentősége) • Autoritáskrízis (hatalom, társadalmi normák, értékek, hagyományok) • Szociális gátlás (szereplési vágy >><< „mások mit szólnak hozzá”) • Droghasználat megjelenése (erőfeszítések nélküli örömszerzés) • Depresszió, önsértések, öngyilkosság (autoagresszió, impulzus-kontroll zavar, irreális szülői elvárások, bántalmazottság, izoláltság)

 5. A droghasználat funkciói (+) • A szociális interakció javítása • A szexuális viselkedés facilitálása • A kognitív képességek javítása • A pszichológiai stresszből való felépülés • A mentális problémák öngyógyítása • Szenzoros élménykeresés • Eufória, hedónia, betépés • A fizikai megjelenés javítása • Spirituális és vallásos igény facilitálása/kielégítése

 6. Tanulság a preventív tevékenység számára • 1) A nemfogyasztókAzokat a serdülőket, akik nem fogyasztanak pszichoaktív szereket, de korukból és környezetükből kifolyólag potenciális drogfogyasztók, nem csupán a drogok káros hatásairól szóló ismeretekkel kell ellátni, de azt is el kell magyarázni, hogy miként instrumentalizálják a tudatmódosító szereket az emberek. • 2) Akik már integrálták a drogfogyasztást az életükbeNekik fontos hangsúlyozni a drogfogyasztás feletti kontroll fenntartását, különösen az olyan átmeneti életszakaszok idején, amikor új kihívások és követelmények támadnak. • 3) A drogfüggőség kockázatának kitett rendszeres fogyasztókEnnél a csoportnál a fő cél a függőség elkerülése,  a tanult drogemlékek hatásmechanizmusának, a környezeti és genetikus tényezők feltárásán keresztül, személyre szabott stratégiákkal

 7. Preventív megközelítés Számos kutatás rávilágított arra, hogy a fogyasztás orientált fiatalok hajlamosabbak a káros szenvedélyekre mint a hagyományos szabadidős tevékenységeket preferáló fiatalok. • Univerzális prevenció • Célzott/szelektív prevenció (különösképpen veszélyeztetettnek) • Javallott/indikált prevenció (probléma-viselkedést mutató) >>> netgeneráció kérdése

 8. Diákok indokai a szerhasználatra • Szenzációhajhászás • Impulzivitás (fogékonyság) • Aggódás – érzékenység • Reménytelenség

 9. Dilemmák • Információhiány (?), Prevenció • Alkohol-, egyéb legális- és illegális szerek következményeinek különbsége, hasonlósága (testi-, pszichés-, szoc. köv.) • Cannabis – GHB-GBL, mephedrone, spice • Nyugtató és altatószerek problémája • Problémás szerhasználat >< függőség • Krízisek jelentősége • Ártalomcsökkentés-kriminalizáció • Józan kultúra - önsegítés

 10. Egy józan drogpolitika lehetősége…

 11. Köszönöm a figyelmet