Download
hjemmev rnet en frivillig organisation n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hjemmeværnet - en frivillig organisation PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hjemmeværnet - en frivillig organisation

Hjemmeværnet - en frivillig organisation

172 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Hjemmeværnet - en frivillig organisation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hjemmeværnet- en frivillig organisation Johan Peter Paludan

 2. Hvem er vi? • Grundlagt af Thorkil Kristensen i 1970 • Privat non-profit organisation m. styrelse • Tværfaglig tænketank (økonomer, politologer, etnologer, sociolog, astrofysiker og filosof) • Ca. 30 medarbejdere • Dansk og svensk afdeling samt Oslo Futures Club

 3. Tidsbegrebet Fremtid Nutid Fortid

 4. Tidsbegrebet Historiker Fremtid Nutid Fortid Tidens gang

 5. Tidsbegrebet Historiker Fremtidsforsker Fremtid Nutid Fortid Tidens gang Tidensgang

 6. USA, 1958: ”This is your future” 3D Color TV Wall-Panel Slide-back Roof Personal Helicopter & Roof Landing Area MovingStairway House-control Panel Glass Walls Dust-free Floors Menu Selector & Microwave Stove Giant-size Fruit Ultrasonic Laundry Electrical Heat Unit Phono-vision Receiver

 7. Mænd er i køkkenet fordi: • De er singler længere KildeSunrise konversationer

 8. Mænd er i køkkenet fordi: • De er singler længere • Det er et sikkert scoretrick KildeSunrise konversationer

 9. Mænd er i køkkenet fordi: • De er singler længere • Det er et sikkert scoretrick • Vinde nyt land: køkken + grill året rundt KildeSunrise konversationer

 10. Mænd er i køkkenet fordi: • De er singler længere • Det er et sikkert scoretrick • Vinde nyt land: køkken + grill året rundt • Der er maskiner KildeSunrise konversationer

 11. Mænd er i køkkenet fordi: • De er singler længere • Det er et sikkert scoretrick • Vinde nyt land: køkken + grill året rundt • Der er maskiner • Man der kan småpimpe i fred KildeSunrise konversationer

 12. Mænd er i køkkenet fordi: • De er singler længere • Det er et sikkert scoretrick • Vinde nyt land: køkken + grill året rundt • Der er maskiner • Man der kan småpimpe i fred • Laver man maden, skal man ikke passe børnene- madlavning som flugtmekanisme KildeSunrise konversationer

 13. Veje til fremtiden • Prognoser • Trends • Megatrends • Scenarier • Wildcards

 14. SFI- ekskl.. Hjemmeværnet • 1/3 af befolkningen leverer i gennemsnit 17 timer pr måned • Høj uddannelse, godt job, god løn = frivillighed • Hitliste- idræt- bolig/lokalsamfund- social og sundhed • Social og sundhed mindre socialt skæv

 15. Hjemmeværnet • En mand • 25-50 • Faglært • Provinsbo • Privat ansat • Mere frivillig • Mangeårig

 16. Hjemmeværnet- motiver • Traditionalist: 26 • Fritidsfolket: 9 • Lederspirer: 32 • Sociale: 23 • Supermotiverede 10

 17. Bagtæppe – med konsekvenser • Acceleration

 18. Forandringerne går for hurtigt – andel enige mænd

 19. Forandringerne går for hurtigt – andel enige kvinder

 20. Tidssynsmodellen i 2 dimensioner

 21. Andel af befolkningen med forskellige tidssyn 2004 1995

 22. Bagtæppe – med konsekvenser • Acceleration- vision/mission under forandring- hjemmeværn: en sikker havn? • Velstand

 23. Private konsumption pr. capita, 1844-2002 (Index 1844=100) Kilder: ”Økonomisk vækst i Danmark”, Svend Aage Hansen, ”Økonomisk vækst”, Niels Kærgård, Danmarks Statistik samt egne beregninger

 24. Velstandsliga 2010 ? ? Kilder: OECD, CIA samt egne beregninger

 25. Forbrugets udvikling

 26. 100 ml 43Euro

 27. Maslows behovshieraki Traditionel udformning Selvrealisering Anerkendelse Sociale behov Sikkerhed Fysiske behov

 28. Maslows behovshieraki Traditionel udformning Moderne udformning Selvrealisering Anerkendelse Sociale behov Sikkerhed Fysiske behov

 29. Maslows behovshierarki Trans- cendens Selvrealisering Æstetik Viden, Erkendelse Anerkendelse Tilhørsforhold, kærlighed Sikkerhed Fysiologiske behov

 30. Er Ikke : Information Producter Kanaler Muligheder Tilfredsstillelse Svar Gode historier Er: Opmærksomhed Omsorg Ægte interesse Tid Tillid Spørgsmål Mening Knappe ressourcer I Dream Society TO BELIEVE & TO BELONG

 31. Meaning Solution Product Technology Skab værdi!Hvad er meningen med de ting, du gør?

 32. Bagtæppe – med konsekvenser • Acceleration • Velstand- flere har lyst til at gøre en forskel- kan man realisere sig selv som frivillig i Hjemmeværnet? • Demografi

 33. Kilde: Danmarks Statistik 2008

 34. Middellevetider for 60 og 65-årige mænd og kvinder 1981-2002Kilde: www.statistikbanken.dk

 35. Total fertility rates, 2005

 36. Stigende beskæftigelsesfrekvens for ældre arbejdstagere fra 1996 til 2007

 37. Regeringen, november 2006: På vej mod en kvalitetsreform

 38. 0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 De nye livsfaser Ca. 1950 Uafhængige Afhængige Forældre Ældre Frie II Frie I 2004 

 39. Youth characteristics: “Self-centred, egoistic, no respect for the elderly” Aristotle Youth is such a wonderful thing. What a crime to waste it on children.George Bernard Shaw (1856-1950) A teenager - a capitalist early bird out to get the worm. Time Magazine 2001

 40. Is your personal future promising?

 41. Do you think you will have a good work in the future? (% of young people from 16 to 29 years old which think that they will have a good work in the future)

 42. Having a good life, is to have a lot of money? (% of young people from 16 to 29 years old which think that having a good life is having a lot of money)

 43. Bagtæppe – med konsekvenser • Acceleration • Velstand • Demografien- fremtidens frivillige- de unge og Hjemmeværnet: projektorienteret nok og nok ’issenkram’?- alder eller generationseffekt?- de unge og krisen • Familien

 44. Zombie Kategorier: • Levende-døde kategorier, • der spøger i vores hoveder • og styrer vores syn på realiteter, • der er ved at forsvinde • Husholdning • Familie • Nation • Par Kilde: cinema.gothic.ru/posters/ hell_of_the_living_dead_poster.jpg

 45. Flere midaldrende uden børnFamilietyper i pct. af alle over 20 år

 46. Bagtæppe – med konsekvenser • Acceleration • Velstand • Demografien • Familien- splitter Hjemmeværnet den? • Tid, manglende