Download
8 t da n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
8. třída PowerPoint Presentation

8. třída

148 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

8. třída

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 8. třída Pythagorova věta 3 Opakování

  2. Je dán rovnoramenný trojúhelník ABC s délkou ramen 9 cm a délkou základny 1,2 dm. • Je dán rovnostranný trojúhelník ABC s délkou strany c = 8,5 cm. • Vypočítej délku jeho výšky • Vypočítej jeho obvod • Vypočítej jeho obsah • (Výsledek zaokrouhli na setiny cm a cm2) • Vypočítej délku jeho výšky k základně • Vypočítej jeho obvod • Vypočítej jeho obsah • (Výsledek zaokrouhli na setiny cm a cm2) • Je dán čtverec ABCD s délkou strany 7,5 cm. • Je dán obdélník ABCD s rozměry a = 6 cm, b = 1,2 dm • Vypočítej délku jeho úhlopříčky • Vypočítej jeho obvod • Vypočítej jeho obsah • (Výsledek zaokrouhli na setiny cm a cm2) • Vypočítej délku jeho úhlopříčky • Vypočítej jeho obvod • Vypočítej jeho obsah • (Výsledek zaokrouhli na setiny cm a cm2)

  3. Urči, zda je trojúhelník s danými délkami stran pravoúhlý: • Rozlož na součin prvočísel a výsledek zapiš ve tvaru mocniny • 9 m, 41 m, 40 m • 27 m, 36 m, 45 m • 15 m, 25 m, 30 m • (Výsledek zaokrouhli na setiny cm a cm2) • 120 • 2160 • 96 • Zjednoduš a výsledek nech ve tvaru mocniny: • Zapiš ve tvaru , kde • n je přirozené číslo • 35000 • 607100 • 56000000 • Zapiš číslo v desítkové soustavě: • 3,7∙107 • 4,027∙104 • 6,8 ∙102