Download
kdo eli postati milijonar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kdo želi postati milijonar? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kdo želi postati milijonar?

Kdo želi postati milijonar?

438 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kdo želi postati milijonar?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kdo želi postati milijonar? Snov 8. razreda

 2. 1. vprašanje

 3. Kdo je najvidnejši predstavnik slovenske romantike? A Josip Jurčič B France Prešeren C Fran Levstik D Simon Gregorčič

 4. Kdo je najvidnejši predstavnik slovenske romantike? A Josip Jurčič B France Prešeren C Fran Levstik D Simon Gregorčič

 5. 100 evrov

 6. 2. vprašanje

 7. Kateri stavčni člen je beseda pojem v stavku Vsako jutro pojem jabolko.? A prislovno določilo B glagol C povedek D osebek

 8. Kateri stavčni člen je beseda pojem v stavku Vsako jutro pojem jabolko.? A prislovno določilo B glagol C povedek D osebek

 9. 200 evrov

 10. 3. vprašanje

 11. Katere vrste roman je Tavčarjeva Visoška kronika? A Ljubezenski. B Zgodovinski. C Dokumentarni. D Vojni.

 12. Katere vrste roman je Tavčarjeva Visoška kronika? A Ljubezenski. B Zgodovinski. C Dokumentarni. D Vojni.

 13. 300 evrov

 14. 4. vprašanje

 15. Kje se je rodil pesnik Anton Aškerc? A VCelju. B V Poljanah pri Škofji Loki. C V Vrbi. D V Globokem pri Rimskih Toplicah.

 16. Kje se je rodil pesnik Anton Aškerc? A VCelju. B V Poljanah pri Škofji Loki. C V Vrbi. D V Globokem pri Rimskih Toplicah.

 17. 500 evrov

 18. 5. vprašanje

 19. Med katere indoevropske jezike uvrščamo slovenščino? A Med vzhodne slovanske jezike. B Med germanske jezike. C Med južne slovanske jezike. D Med zahodne slovanske jezike.

 20. Med katere indoevropske jezike uvrščamo slovenščino? A Med vzhodne slovanske jezike. B Med germanske jezike. C Med južne slovanske jezike. D Med zahodne slovanske jezike.

 21. 1000 evrov

 22. 6. vprašanje

 23. Kako je zložen stavčni člen sosedov oče v stavku: Sosedov oče orje njivo.? A Priredno. B Enakovredno. C Podredno. D Ni zložen.

 24. Kako je zložen stavčni člen sosedov oče v stavku: Sosedov oče orje njivo.? A Priredno. B Enakovredno. C Podredno. D Ni zložen.

 25. 2000 evrov

 26. 7. vprašanje

 27. Katere vrste besedilo je poročilo? A Umetnostno in objektivno. B Neumetnostno in objektivno. C Neumetnostno in subjektivno. D Umetnostno in subjektivno.

 28. Katere vrste besedilo je poročilo? A Umetnostno in objektivno. B Neumetnostno in objektivno. C Neumetnostno in subjektivno. D Umetnostno in subjektivno.

 29. 4000 evrov

 30. 8. vprašanje

 31. Kdaj so izšle Prešernove Poezije? A Leta 1849 B Leta 1848. C Leta 1846 z letnico 1847. D Leta 1847 z letnico 1846.

 32. Kdaj so izšle Prešernove Poezije? A Leta 1849 B Leta 1848. C Leta 1846 z letnico 1847. D Leta 1847 z letnico 1846.

 33. 8000 evrov

 34. 9. vprašanje

 35. Kateri od naštetih naslovov ni izvirnik Valentina Vodnika? A Pesme za pokušino. B Velika pratika. C Kuharska knjiga. D Dramilo.

 36. Kateri od naštetih naslovov ni izvirnik Valentina Vodnika? A Pesme za pokušino. B Velika pratika. C Kuharska knjiga. D Dramilo.

 37. 16.000 evrov

 38. 10. vprašanje

 39. Kateri odvisnik je v povedi: Čeprav imam posluh, ne maram peti.? A vzročni B prilastkov C pogojni D dopustni

 40. Kateri odvisnik je v povedi: Čeprav imam posluh, ne maram peti.? A vzročni B prilastkov C pogojni D dopustni

 41. 32.000 evrov

 42. 11. vprašanje

 43. Kateri zapis ni pravilen? A svetlo-moder B temno rdeč C svetlozelen D mišje siv

 44. Kateri zapis ni pravilen? A svetlo-moder B temno rdeč C mišje siv D klepetalnica Cmišje siv

 45. 64.000 evrov

 46. 12. vprašanje

 47. Katero od naštetih del je trivialno? A Janko Kersnik: Kmetske slike B Simon Jenko: Obrazi C Dim Zupan: Trnovska mafija D Janez Menart: Kmečka balada

 48. Katero od naštetih del je trivialno? A Janko Kersnik: Kmetske slike BSimon Jenko: Obrazi C Dim Zupan: Trnovska mafija D Janez Menart: Kmečka balada

 49. 125.000 evrov

 50. 13. vprašanje