Download
kn manager klucz do sukcesu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KN MANAGER – klucz do sukcesu PowerPoint Presentation
Download Presentation
KN MANAGER – klucz do sukcesu

KN MANAGER – klucz do sukcesu

140 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

KN MANAGER – klucz do sukcesu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KN MANAGER – klucz do sukcesu Justyna Gudaszewska KN MANAGER

 2. Koło Naukowe Manager • KN Zarządzania Finansami „MANAGER” działa od 2001 roku, • Założycielami Koła to byli studenci AE Wydziału Zarządzania i Informatyki: Wojciech Gudaszewski, Wojciech Wasilewski, • Opiekunem Koła jest prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, • KN Manager jest organizacją non-profit propagującą specjalistyczną wiedzę z zakresu: • zarządzania inwestycjami, • zarządzania ryzykiem finansowym, • inżynierii finansowej, • innowacji na światowych rynkach finansowych, • analizy papierów wartościowych, • finansów spółek. • W KN Manager na bieżąco trwają przygotowania do specjalistycznych egzaminów z zakresu zarządzania inwestycjami i ryzykiem finansowym.

 3. Dlaczego nasze koło? Wzajemna motywacja, współpraca i pomoc w grupach samokształceniowych, Oszczędność pieniędzy, które trzeba byłoby przeznaczyć na kosztowne kursy, Skuteczność potwierdzona sukcesami w zdawaniu egzaminów przez członków KN Manager, Sukcesy zawodowe członków KN Manager jako profesjonalistów rynku finansowego, Nawiązywanie współpracy z instytucjami finansowymi w kraju – organizacja oraz uczestnictwo w konferencjach, seminariach naukowych, spotkania z praktykami rynku, Rozwój twórczego oraz analitycznego myślenia - poszukiwanie nowoczesnych trendów np rozwój rynku transferu ryzyka, globalizacja rynków finansowych, Niepowtarzalna okazja zastosowania wiedzy w praktyce i obserwacji mechanizmów rynkowych (praca badawcza koła na temat efektywności polskiego rynku na tle zagranicznych rynków)

 4. Statystyki KN Manager Członkowie KN Manager posiadają tytuły: 14 Doradców Inwestycyjnych (5% posiadających licencję w Polsce, w 2006 roku 3 etap egzaminu zdało 11 osób, w tym 3 osoby będące członkami KN Manager) 10 Maklerów Papierów Wartościowych 4 posiadaczy certyfikatu PRM (na 20 w Polsce) 8 CFA Charterholders Osiągnięcia w latach 2001-2011

 5. Gdzie pracują absolwenci KN MANAGER? Prezes i Wiceprezes Zarządu DM WDM SA, Analityk Investors TFI, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analityk SEB TFI, Doradca inwestycyjny, Credit Suisse Asset Management SA, Analityk Ipopema TFI SA Analityk Quercus TFI SA Analityk Allianz PTE SA, Analityk DM PKO BP, Dział Zarządzania Portfelem Doradca inwestycyjny, ING TFI SA Analityk McKinsey

 6. Licencje - przepustki do kariery w finansach • Przepustka do rozmowy o pracę - dla pracodawcy dyplom jest gwarancją wysokiego poziomu kwalifikacji zawodowych i profesjonalizmu pracownika, • Duży popyt na rynku na posiadaczy tytułów w szczególności CFA oraz doradcy inwestycyjnego, • Interesująca praca i nieograniczona możliwość rozwoju zawodowego w najlepszych instytucjach finansowych, • Gwarancja wysokich zarobków.

 7. Licencje polskie Makler papierów wartościowych Makler giełd towarowych Doradca inwestycyjny Licencje międzynarodowe: CFA PRM FRM ACCA, EFG (European Financial Guide) Prestiżowe licencje na rynku finansowym

 8. CFA (Chartered Financial Analyst) Dyplomowany Analityk Finansowy • Powszechnie rozpoznawany i uznawany międzynarodowy standard, uprawnia do pracy na całym świecie, • Tytuł cieszący się największym poważaniem i prestiżem w świecie finansów, • Świadczy o wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania inwestycjami i etyki, • Tę specjalizację posiada 160 osób w Polsce, • Organizowany przez CFA Institute (www.cfainstitute.org) • Egzamin anglojęzyczny, • Tytuł otrzymuje się po zdaniu 3 etapów i odbyciu 5-letniego doświadczenia, • W Polsce zdanie choćby jednego egzaminu to spory atut

 9. Organizacja egzaminu • Koszt: rejestracja jednorazowo: 390 – 465 USD; każdy jeden etap: 600 – 930 USD w zależności od terminu wpłaty, literatura wliczona w cenę • Termin egzaminu: czerwiec każdego roku, można zdawać w większości stolic europejskich, • Aby rozpocząć program CFA trzeba posiadać co najmniej licencjata (skończone 3 lata studiów) • Praca (wg prowadzonych statystyk) : Fundusze inwestycyjne (27%), Banki inwestycyjne (19%), Banki komercyjne (15%), Konsulting w zarządzaniu inwestycjami przedsiębiorstw (14%), Firmy konsultingowe (7%), Firmy ubezpieczeniowe (5%), inne (13%) • Średnie wynagrodzenie: 5’letnie doświadczenie: 789 000 USD (UK), 600 000 USD (USA), 10’letnie doświadczenie: 1 034 000 USD (UK), 755 000 UDS (USA), zwykle o 25-35% wyższe od średniej • Kursy przygotowawcze: 1500 – 3000 euro za ok. 120 godzin szkoleń • Literatura: Schweser lub materiały CFA Institute • Zdawalność : 40 % 1 etap, 19 % 3 etapy

 10. Zakres materiału • Normy etyczne i zawodowe, • Narzędzia inwestycyjne, • Ekonomia, • Analiza sprawozdań finansowych, • Wycena aktywów, • Analiza ilościowa, • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym.

 11. PRM – Professional Risk Manager • Kolejny międzynarodowy standard zawodowy, bardzo ceniony na rynku finansowym na całym świecie, w języku angielskim, • Egzaminator: PRMIA (Professional Risk Manager International Association) – www.prmia.org, • Praca: zarządzanie ryzykiem na rynku finansowym zarówno w instytucjach finansowych (banki), przedsiębiorstwach, wielkich zachodnich korporacjach, • Dowód na znajomość narzędzi ilościowych, finansów, metod zarządzania ryzykiem, standardów etycznych, praktycznych przypadków zarządzania ryzykiem oraz analitycznego myślenia, • W Polsce do niedawna mniej popularny (20 PRMów, w tym 4 byłych członków KN Manager) Teraz specjaliści od ryzyka są coraz pilniej poszukiwani z powodu wzrostu udziału eksportu w PKB, przystąpieniem Polski do UE, globalizacją i wyrównaniem standardów na świecie.

 12. Jak wygląda egzamin • Koszt egzaminu: 1 egzamin – 195 USD, 4 egzaminy – 500 USD, można zdawać razem lub oddzielnie • Posiadacze tytułu CFA muszą zdać tylko 3 i 4 etap • Termin egzaminu : każdego dnia, egzamin przeprowadzany wyłącznie drogą internetową – odbywa się na komputerach, w specjalnych pomieszczaniu, w tym 2 miejsca we Wrocławiu • Egzamin można zdawać nieskończoną ilość razy, ale trzeba odczekać 6 miesięcy (pula pytań prawie stała) • Zdawalność: 60 % - każdy z egzaminów, 50 % - 4 etapy • Literatura: przewodnik samokształceniowy w wersji elektronicznej 250 USD, handbook w wersji drukowanej 315 USD, przykładowe testy

 13. Doradca inwestycyjny • 271 doradców inwestycyjnych, a na rynku zapotrzebowanie na ok. 400 – duży popyt na rynku • Egzamin organizowany przez KNF (www.knf.gov.pl ) • Aby być doradcą inwestycyjnym trzeba posiadać co najmniej średnie wykształcenie, • Zajmują się szeroko pojętą analizą rynku, a doświadczeni zarządzają portfelami, • Wybrane instytucje rynku kapitałowego mają obowiązek zatrudniania doradców inwestycyjnych np. Domy Maklerskie, TFI, PTE, • W Polsce CFA i doradca inwestycyjny to kwalifikacje komplementarne.

 14. Jak wygląda egzamin • 3 etapy, etap 2 oraz 3 można zdawać 3 razy • Koszt: Każda próba zdawania etapu to 500 zł (3*500 zł), można zdać wszystkie w jednym roku, • Termin egzaminu: zwykle marzec każdego roku w Warszawie, raz lub dwa razy do roku, • Średnie wynagrodzenie: miesięczne „na starcie” waha się od 3500 zł (Wrocław) do 6000 zł (Warszawa). Co roku wzrasta o ok. 20 %. Ponadto wypłacane są coroczne premie za osiągnięte wyniki funduszu jako system motywacyjny (pięciozerowe stawki) • Kursy przygotowawcze – 5400 zł za 148 godzin szkoleń, • Zdawalność – ok. 5%, średnio 10 osób rocznie, etap 1 – ok. 20%, etap 2 – ok. 25%, etap 3 – ok. 90%

 15. Mikroekonomia Makroekonomia Rachunkowość Prawo Etyka Statystyka Finanse przedsiębiorstw Instrumenty pochodne Instrumenty udziałowe Instrumenty dłużne Zarządzanie portfelem Etap 1 – test wyboru, 110 pytań, punkty ujemne za błędne odpowiedzi Etap 2 Analiza sprawozdania finansowego Wycena instrumentów dłużnych Wycena instrumentów udziałowych Wycena instrumentów pochodnych Zarządzanie portfelem Etap 3 Etyka oraz przepisy prawa dotyczące pracy DI Zarekomendowanie odpowiedniej strategii inwestycyjnej Zakres tematyczny

 16. Makler papierów wartościowych • 1932 licencjonowanych maklerów w Polsce, • Głównie przekazuje na giełdę, modyfikuje i anuluje zlecenia maklerskie, a bardziej doświadczeni są kierownikami POKów, • Od niedawna mogą samodzielnie doradzać – doradztwo inwestycyjne (po zdaniu dodatkowego egzaminu uzupełniającego) • Zatrudnienie : domy maklerskie, banki, zagraniczne osoba prawne, towarzystwa funduszy powierniczych, towarzystwa emerytalne, spółki giełdowe.

 17. Jak wygląda egzamin • Organizowany przez KNF (www.knf.gov.pl), • Jeden etap – 120 pytań, test jednokrotnego wyboru • Koszt: 500 zł, egzamin uzupełniający – 150 zł, • Termin: raz lub dwa razy w roku w Warszawie, • Aby być maklerem papierów wartościowych trzeba posiadać co najmniej średnie wykształcenie, • Zakres tematyczny podobny do doradcy, jednak mniej szczegółowy, • Na start 2-3 tysiące złotych, ale w biurze maklerskim w stolicy makler z kilkuletnim stażem może zarobić nawet do 20 tys. zł miesięcznie. Na pensję maklera składa się podstawa oraz prowizja od transakcji (w czasie hossy nawet 100 tysięcy złotych).

 18. Zakres tematyczny • Zagadnienia prawne, • Rachunkowość finansowa, • Rynki i instrumenty finansowe, • Matematyka finansowa, • Analiza i wycena instrumentów dłużnych, • Analiza finansowa przedsiębiorstw i wycena akcji, • Analiza instrumentów pochodnych, • Strategie inwestycyjne, • Obrót giełdowy i pozagiełdowy, • Etyka zawodowa. • Dla maklera najistotniejsze jest poznanie zasady zawierania transakcji giełdowych, zasady pracy dealerskiej na rynku walutowym i pieniężnym i zasady działania banków. Z umiejętności technicznych musi poznać technikę zawierania kontraktów w handlu zagranicznym, formy płatności i środki zapłaty stosowane w obrocie gospodarczym (weksle, czeki, akredytywy i inne), mechanizmy działania wszystkich giełdy papierów wartościowych) oraz typy transakcji walutowych (spot, forward, swap, futures i options).

 19. Praca w grupach szkoleniowych • Zajęcia odbywają się w czterech grupach szkoleniowych (3-5 osób). Każda grupa niezależnie realizuje materiał według opracowanego harmonogramu - Study Guide: • Grupa szkoleniowa analityków finansowych CFA, • Grupa szkoleniowa Zarządzających ryzykiem PRM, • Grupa szkoleniowa Doradców Inwestycyjnych, • Grupa szkoleniowa Maklerów Papierów, Wartościowych. • Co najmniej półroczny okres przygotowań, • Każda grupa wybiera lidera, • Wspólne spotkania i wzajemna pomoc, • Po 2-krotnym zapoznaniu się z literaturą każdy rozwiązuje zadania z książek, • Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych z poprzednich lat, • Próbny egzamin.

 20. Co czytamy? Literatura podstawowa: • F.K. Reilly, K.C. Brown – „Analiza inwestycji i zarzadzanie portfelem T.1 i T.2”, PWE 2001 • J. Hull – „Kontrakty terminowe i opcje: wprowadzenie”, WIG PRESS 1999 • F. Fabozzi – „Rynki obligacji: analiza i strategie”, WIG PRESS 2000 • J. Gajdka, E. Walinska – „Zarzadzanie finansowe: teoria i praktyka. T.1 i T.2”, FRR 2000 Literatura pomocnicza: • D.A Aczel „Statystyka w zarządzaniu” PWN 2000 • D.Begg, S. Fisher, R.Dornbusch – „Ekonomia: Mikroekonomia i Makroekonomia”, PWE 2000 • R.A Brealey, S.C Myers „Podstawy finansów przędsiębiorstw T.1 i T.2” PWN 1999 • E.J. Elton, M.J. Gruber – „Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartosciowych", WIG PRESS 1998 • E.F. Brigham, L. C. Gapenski – „Zarzadzanie finansami. T.1 i T.2”, PWE 2000.

 21. Inicjatywy Global Management Challenge www.gmcpoland.pl – zarządzanie wirtualną spółką Ernst & Young Financial Challenger – wycena spółek, przeprowadzanie transakcji sprzedaży/kupna spółki, przygotowywanie analiz finansowych www.ey.com.pl/challenger Stock Market Challenge – wirtualna gra giełdowa www.stockchallenge.pl Targi Programów Menedżerskich (współpraca z CEMS Club Warszawa przy SGH w Warszawie) Projekt pozwala studentom z całej Europy zapoznać się z ofertą programów menedżerskich oferowanych przez największe międzynarodowe korporacje i wziąć udział w procesie rekrutacji www.manager.waw.pl

 22. Badania naukowe analiza wpływu poszczególnych informacji (jak np objęcie przez fundusze inwestycyjne udziałów danej spółki, rekomendacje maklerskie) na cenę akcji – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego prezentacje i dyskusje przeprowadzonych na spotkaniach Koła Naukowego Zarządzania Finansami Manager, w celu ustalenia dokonywanego postępu i wymiany dotychczasowych wniosków, udział w III Ogólnopolskim Forum Zarządów Spółek Giełdowych debaty między kołami naukowymi o podobnej tematyce przedstawienie wniosków badań na seminarium zorganizowanym przez koło publikacja wyników badań (referat dotyczący GPW) na łamach miesięcznika Nasz Rynek Kapitałowy oraz w licznych portalach finansowych (np. Bankier.pl, IPO.pl, www.inwestycjealternatywne.pl).

 23. Badanie naukowe • Temat: „Badanie efektywności polskiego rynku papierów wartościowych na tle zagranicznych rynków”, • Analiza wpływu poszczególnych informacji (takich jak objęcie przez fundusze inwestycyjne udziałów danej spółki, rekomendacje maklerskie) na cenę papierów wartościowych. • Analiza czasu i drogi między zaistnieniem danej informacji, ogłoszeniem jej a skutkiem jaki wywołała. • Badania prowadzone z wykorzystaniem komputerowego arkusza kalkulacyjnego oraz programu matematycznego w oparciu o samodzielnie zbudowane bazy danych, • Podział pracy – członkowie koła analizują wybrane spółki z indeksów WIG, WIG20, SWIG40 itp

 24. TERAZ DO DZIEŁA! Dziękuję za uwagę!