1 / 25

Bilişsel Davranışçı Tedavide Görüşme ilkeleri

Bilişsel Davranışçı Tedavide Görüşme ilkeleri. Dr. Burhanettin Kaya. Bilişsel tedavi. Sorun odaklı Sınırlı süreli Yapılandırılmış Yardımlaşmacı Eğitsel. Genel ilkeler…. Empati, Koşulsuz olumlu bakış, Saydamlık, Paylaşma. Bilişsel…. Temel görüşme ilkeleri geçerli…

lloyd
Télécharger la présentation

Bilişsel Davranışçı Tedavide Görüşme ilkeleri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Bilişsel Davranışçı Tedavide Görüşme ilkeleri Dr. Burhanettin Kaya

 2. Bilişsel tedavi Sorun odaklı Sınırlı süreli Yapılandırılmış Yardımlaşmacı Eğitsel

 3. Genel ilkeler… Empati, Koşulsuz olumlu bakış, Saydamlık, Paylaşma

 4. Bilişsel… Temel görüşme ilkeleri geçerli… Tanımlayıcı ve içgörü yönelimli görüşme

 5. BDG’de amaç… Formülasyon ve tedavi planı Ortaya çıkarıcı,sürdürücü etkenlere ilişkin hipotez-test

 6. Bilişsel.. Görüşme ortamının özellikleri

 7. Ruhsal görüşmenin aşamaları

 8. İlk görüşmede amaçlar İşbirliği-güven ilişkisi Belirtide rahatlama Bilişsel modeli tanıtma Beklentileri alma Güçlükler ile ilgili ek bilgi

 9. İlk görüşmede amaç İlişki başlatmak İlişkiyi sürdürmek, uygun zemin hazırlamak Terapi-terapistle ilgili yanlış inançları düzeltmek Hedef belirlemek

 10. Dikkat edilmesi gereknler Zamanlama… Randevuyu hastanın alması Önceden uygulanan form ve ölçekler…

 11. İlk görüşmenin yapısı Hastayı rahatlatma… Empati İçtenlik Gerçekçilik Genel giriş…

 12. Başlangıçtaki dirençlerle uğraşma Hastanın duygusal karmaşası Hasta terapiden çok terapisti konuşuyorsa Suskunluk İlgisiz konuları konuşma

 13. İşbirliği kurma yöntemleri Rahatlatma Bulguları fark etme Bulgulara yanıt verme Sıkıntıyı bulmak Yakınmayı bulmak Empatik yanıtlar İçgörüyü değerlendirmek İçgörünün düzeyi Sağlıklı yanıyla ilişki… Terapotik amaçları tanımlama

 14. İşbirliği kurma yöntemleri Uzmanca tutum… Hastalığı bir perspektife oturtmak Bilgi sunma Şüpheyle uğraşma Umut aşılama

 15. İşbirliği kurma yöntemleri Liderliği ele alma Roller arası denge Görüşen kişinin rolleri Hastanın rolleri (taşıyıcı, muzdarip, VIP) Rol etkileşimi

 16. Bilgi alma teknikleri Yakınmaları öğrenme Açılış teknikleri “size nasıl yardım edebilirim?” “Sizin için ne yapabilirim?” “Size buraya ne tür bir sorun getirdi?” “Nereden başlayalım?” Açık hale getirme…(açık –kapalı uçlu sorular,özelleştirme, genelleme, araştırma, bağlantı kurma, özetleme)

 17. Uygun sorular… Araştırma Sizce neden getirdiler? Neden onlarla birlikte gelmiş olabilirsiniz? Bunların anlamı ne? Bu olan bitenler sizin rahatsızlığınızı gösteriyor olabilir mi? Sizce garip şeyler mi oluyor? Bunlar olurken ne hissettiniz? Aklınızda neler vardı?

 18. Uygun sorular… Bağlantı kurma (mantık dışı) Tam olarak anlayamadım. Lütfen bana aradaki bağlantıyı görmem için yardım eder misiniz? Özetleme (bipolar…) Kendinizi normal hissettiğiniz oldu mu? Son zamanlarda uykunuz nasıldı Neşeli olduğunuz zamanlarda sonradan pişman olduğunuz şeyler yaptınızmı? Neşeli olmadığınız bir dönem oldu mu? Şimdi ne anladığımı size özetlemek istiyorum…

 19. Uygun sorular (yönlendirme teknikleri) Sürdürüm Daha sonra ne oldu? başka ne oldu? bu çok ilginç peki sonra? Bunu biraz daha ayrıntılı anlatabilir misiniz? Sanırım bu önemli.. Lütfen devam edin

 20. Uygun sorular (yönlendirme teknikleri) Geçişler yumuşak vurgulanmış Bu konuyu anladım. Şimdi şu konu üzerine biraz konuşalım. Okuldayken… Ani geçişler Şimdi size başka bir şey soracağım Sizi şimdi muayene edeceğim

 21. Direnç… Hasta “Şimdi konuşmak istemiyorum, başka bir şey konuşalım lütfen” vs. “bu beni rahatsız etmiyor, başka önemli konular var”

 22. Terapist tutumları… Aşırı kaygı uyandıran Yargılayıcı-cezalandırıcı Tutamayacağınız sözler Kişisel örnekler vermeyin Övünmeyin Tehdit etmeyin Güçlükleriniz hastaya yansıtmayın Sabırsızlık Politik-dini tartışmalara girmeyin

 23. Terapist tutumları… Tartışmayın Alay etme-aşağılama Başarısızlık için suçlayıcı ifadeler Reddetmeyin Tahammülsüzlük Dogmatik tutumlar Erken ve derin yorumlar yapmayın

 24. Terapist tutumları… Direnç oluşturan travmatik malzemeyi deşmeyin Övmeyin-yaltaklanmayın Gerektiğinde güvence verin Hastanın akılcı olmayan tutumlarında bile açık yürekli olun Hastanın farklı tercihleri olmasına saygı gösterin Görüşmenin amacını gerektikçe yineleyin Gerektiğinde sempatik çıkışlar yapın

 25. Terapi ortamının yapılandırılması İşleyiş Süre Süreç Hastanın sorumlulukları Terapistin rolü Hediye alma

More Related