Kabuk Programlama - PowerPoint PPT Presentation

kabuk programlama n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kabuk Programlama PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kabuk Programlama

play fullscreen
1 / 33
Kabuk Programlama
108 Views
Download Presentation
lora
Download Presentation

Kabuk Programlama

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kabuk Programlama Kerem ERZURUMLU kerem@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 2. Bir ara katman Kullanıcı için bir arayüz Bir komut yorumlayıcı Kabuk Nedir?

 3. Program çalıştırma Girdi/çıktı yönlendirmesi Pipe işlemleri Metakarakter kullanımı Programlama dili Kabuk Neler Yapar?

 4. sh csh ksh bash Bourne Shell C Shell Korn Shell Bourne Again Shell Kabuk Çeşitleri

 5. [x@y z]$ <program_adı> <argümanlar> 1.Program Çalıştırma

 6. 2.Girdi/Çıktı Yönlendirmeleri

 7. [x@y z]$ <program1> | <program2> 3.Pipe

 8. 4.1 * 4.Metakarakterler

 9. 4.2 ? 4.Metakarakterler

 10. 4.3 ; 4.Metakarakterler

 11. 4.4 ^ 4.Metakarakterler

 12. 4.5 $ 4.Metakarakterler

 13. 4.6 [] 4.Metakarakterler

 14. 4.7 ‘ 4.Metakarakterler

 15. 4.8 “ 4.Metakarakterler

 16. 4.9 ` 4.Metakarakterler

 17. 5.1 cut 5.İleri Düzey Komutlar

 18. 5.2 tr 5.İleri Düzey Komutlar

 19. 5.3 sort/uniq 5.İleri Düzey Komutlar

 20. 5.4 xargs 5.İleri Düzey Komutlar

 21. Kural 1:Her programın başına hangi kabuk için yazıldığı “#!” ile belirtilmelidir. Kural 2: Çalıştırılmadan önce çalıştırma hakkı verilmelidir. 6.Programlama

 22. 6.1.1 $# 6.1Kabuk Değişkenleri

 23. 6.1.2 $0 $1 $2 $3 … $9 6.1Kabuk Değişkenleri

 24. 6.1.3 $* 6.1Kabuk Değişkenleri

 25. 6.1.4 $? 6.1Kabuk Değişkenleri

 26. 6.1.5 Kullanıcı tanımlı değişkenler 6.1Kabuk Değişkenleri

 27. 6.2Shift, Read, Expr komutları

 28. Tamsayı İşletmenleri Dosya İşletmenleri 6.3Test

 29. 6.4.1 if … then … else 6.4Kontrol Yapıları

 30. 6.4.2 case 6.4Kontrol Yapıları

 31. 6.4.3 for do … done 6.4Kontrol Yapıları

 32. 6.4.4 while do … done 6.4Kontrol Yapıları

 33. Diğerleri6.4.5 until6.4.6 break6.4.7 continue 6.4Kontrol Yapıları