html5-img
1 / 10

MEVSİMLER VE AYLAR

MEVSİMLER VE AYLAR. HEDEFLER. Çocuklara mevsimlerin ve ayların isimlerini öğretmek. Hangi ayın hangi mevsime ait olduğunu öğretmek. Mevsimlerin özelliklerini öğretmek. HEDEF DAVRANIŞLAR. Çocukların hangi ayda olduğumuzu söyleyebilmeleri Hangi mevsimde olduğumuzu söyleyebilmeleri

loren
Télécharger la présentation

MEVSİMLER VE AYLAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. MEVSİMLER VE AYLAR

  2. HEDEFLER • Çocuklara mevsimlerin ve ayların isimlerini öğretmek. • Hangi ayın hangi mevsime ait olduğunu öğretmek. • Mevsimlerin özelliklerini öğretmek.

  3. HEDEF DAVRANIŞLAR • Çocukların hangi ayda olduğumuzu söyleyebilmeleri • Hangi mevsimde olduğumuzu söyleyebilmeleri • Mevsimlere göre yapılan etkinlikleri benimsemeleri

  4. BİR YILDA DÖRT(4)MEVSİM VAR İLKBAHAR YAZ SONBAHAR KIŞ

  5. ÇOCUKLAR KARTOPU OYNAMAYI SEVERLER.

  6. BAKALIM NE KADAR ÖĞRENDİK!...

  7. Aşağıdakilerden hangisi kış aylarından değildir? Aralık Mart Şubat

  8. BİR YILDA KAÇ MEVSİM VAR? 3(ÜÇ) 4(DÖRT) 5(BEŞ)

  9. EN SICAK MEVSİM HANGİSİDİR? İLKBAHAR SONBAHAR YAZ

  10. ŞİMDİLİK BU KADAR BİTTİ

More Related