1 / 9

PCI Express

PCI Express. PCI Express , PCIe ale také 3GIO (3rd Generation I/O) Interní lokální sběrnice založena na standardu starší PCI, komunikující na vetší přenosové rychlosti, podobna P2P Vývoj - společnost Intel Nahrazení sběrnic PCI a AGP

Télécharger la présentation

PCI Express

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PCI Express • PCI Express, PCIe ale také 3GIO(3rd Generation I/O) • Interní lokální sběrnice založena na standardu starší PCI, komunikující na vetší přenosové rychlosti, podobna P2P • Vývoj - společnost Intel • Nahrazení sběrnic PCI a AGP • Dělí se na několik pod tipů podle přenosové rychlosti :

  2. PCI Express - specifikace • Pracovní frekvence řízena podle počtu slotů nebo připojených zařízení • Šířka 32 a 64 bitů, napětí 3,3V • Impendace PCI Express - 57Ω ±10% • Přenos po dvou diferenciovaných vodičích • Přenosové rychlosti: PCIe 1x - 500MB/s PCIe 2x - 1000MB/s PCIe 4x - 2000MB/s PCIe 8x - 4000MB/s PCIe 12x - 6000MB/s PCIe 16x - 8000MB/s

  3. PCI Express 1x • Přenosová rychlost 500MB/s • Má nahradit v současnosti nejpoužívanější interní rozšiřující sběrnici PCI • Nyní malý počet rozšiřujících karet, dražší než pro PCI • Např.: řadiče, síťové karty, TV (DVB-T/S) karty atd.… • Určeno pro zařízení nepotřebující vysokou přenosovou rychlost

  4. PCI Express 16x • Přenosová rychlost 8000MB/s • Využití pro grafické akcelerátory, vysoká prostupnost • Téměř 4x rychlejší než AGP ,které zcela nahradilo • Modernější s rezervou do budoucna • Možnost spolupráce 2 a 4 grafických karet na dvou respektive čtyřech sběrnicích navzájem propojených pro zvýšení výkonu

  5. SLI Quad

  6. PCI Express X AGP • Zastaralá sběrnice AGP se v nových deskách už nepoužívá (pomalá, nedostačuje dnešním nárokům) • Nové generace graf. karet se vyrábějí pro sběrnici AGP jen velice omezeně. Na těchto kartách speciální můstek (nVidia – HSI, ATI – Railto). Cenově a výkonnostně tyto karty nevýhodné • Porovnáni PCIe 16x s AGP

  7. PCI Express X AGP Srovnání výkonu a ceny AGP a PCIe grafik • Geforce NX 7800GS 375/1200 MHz • Nejvýkonnější graf. karta pro AGP • Cena: 8 100Kč X • GeForce 7900 GT 525/1440 MHz • Graf. karta střední třídy pro PCIe • Cena: 7 500Kč

  8. PCI Express X AGP Možnosti použití starších grafických karet • možnost použití redukce AGP-> PCIe 16x • pouze pro některé tipy graf. karet • levné, cena cca 300Kč

More Related