Download
taklimat pengurusan unit sekolah menengah jabatan pelajaran johor n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TAKLIMAT PENGURUSAN UNIT SEKOLAH MENENGAH JABATAN PELAJARAN JOHOR PowerPoint Presentation
Download Presentation
TAKLIMAT PENGURUSAN UNIT SEKOLAH MENENGAH JABATAN PELAJARAN JOHOR

TAKLIMAT PENGURUSAN UNIT SEKOLAH MENENGAH JABATAN PELAJARAN JOHOR

566 Views Download Presentation
Download Presentation

TAKLIMAT PENGURUSAN UNIT SEKOLAH MENENGAH JABATAN PELAJARAN JOHOR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TAKLIMAT PENGURUSAN UNIT SEKOLAH MENENGAH JABATAN PELAJARAN JOHOR Hotel Pontian 18 Ogos 2009

 2. FOKUS

 3. CARTA ORGANISASISPS EN. MD. HASIDIN BIN ZAINI Ketua Sektor Pengurusan Sekolah HJ. JASNI BIN OMAR Timbalan Ketua Sektor Sektor Pengurusan Sekolah KAMARUDIN BIN ABUKetua Unit Sekolah Menengah HASSAN BIN AHMADKetua Unit Sekolah Rendah HJ. AMIR BIN ANUARKetua Unit Pra Sekolah HJ. MOHD. BAKRI BIN MAT DIAH Ketua Unit Perhubungan dan Pendaftaran

 4. CARTA ORGANISASIUMEN KAMARUDIN BIN ABU(Ketua Unit – Pen. Pengarah DG44) SHAMSUDIN BIN HARON(Pen. Pengarah DG44) HALIJAH BT. ARIFFIN (Pen. Pengarah DG44) MD.YUSOF BIN DAWAM (Pen. Pengarah DG41) NEZHAN BIN MD. ESA (Pen. Pengarah DG41) MOHD. RAZIF BIN YUSOF (Pen. Pengarah DG41) FATIMAH BINTI KASSIM (Ketua Pembantu Tadbir N22) OTHMAN BIN SHAFII (Pen. Pengarah DG41) Kakitangan Sokongan SITI RASHIDAH BT. ISMAIL (Pembantu Tadbir) NORHAYATI BT. GHAFFAR (Pembantu Tadbir) MAHANI BT. SULAIMAN (Pembantu Tadbir) NURUL ‘ AIN BT. (Pembantu Tadbir) MELATI BT. ABDULLAH (Pembantu Tadbir Rendah) AZHAR B. ABD. AZIZ (Pembantu Am Rendah)

 5. KEDUDUKAN DATA KAKITANGAN SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH

 6. CABARAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN NEGERI JOHOR MEMBANTU MEREALISASIKAN VISI KPM DAN MISI JPN JOHOR MELALUI: • PEMBINAAN KUMPULAN PENGURUS SEKOLAH YANG BERKESAN • PEMBINAAN KUMPULAN PEMIMPIN PENGAJARAN-PEMBELAJARAN YANG BERKESAN • PEMBINAAN KUMPULAN PEMIMPIN TRANSFORMASI • PEMBINAAN KUMPULAN PEMIMPIN PERTENGAHAN YANG BERKESAN • PEMBINAAN KUMPULAN GURU YANG PROFESIONAL • PEMBINAAN SEKOLAH CEMERLANG

 7. VISI Sekolah unggul penjana generasi terbilang

 8. MISI Membangun potensi individu melalui pendidikan berkualiti

 9. DASAR KUALITI SPS • Memastikan kakitangan Sektor Pengurusan Sekolah sentiasa peka dan resfonsif kepada kehendak pelanggan dan sentiasa memberi layanan daripada perkhidmatan kaunter yang mesra dalam masa lima minit. • Menguruskan pemerosesan semua jenis borang; contoh pertukaran guru dan lain-lain dalam masa 3 hari selepas borang diterima dari pihak berkenaan. • 3. Menguruskan proses penempatan guru dalam tempoh dua minggu setelah senarai diterima dari pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. • 4. Menguruskan proses pencalonan bagi pengisian jawatan-jawatan kenaikan pangkat di sekolah-sekolah • sebulan sebelum kekosongan berlaku. • 5. Melaksanakan penyeliaan berkelompok, selain dari penyeliaan individu, sekurang-kurangnya sekali seminggu.

 10. FUNGSI UTAMA SPS • Pengurusan Guru • -Penempatan dan pertukaran guru • 2. Pengurusan Murid • -Pertukaran dan penempatan murid • 3. Pengurusan Data dan ABM • -Data sekolah, guru dan murid, juga ABM Kewangan dan Perjawatan • 4. Pengurusan perhubungan dan pendaftaran • 5. Pengurusan cadangan pengisian jawatan kanan JPN/PPD/Sekolah • 6. Penyeliaan sekolah menengah dan rendah • 7. Program-Program KPM, JPN ikut dasar baru atau sedia ada

 11. AGENDA UTAMA SPS 2009 • Program peningkatan profesionalisme pemimpin pertengahan • 2. Program kepimpinan transformasi pendidikan negeri Johor • 3. Program jati diri untuk GKMP dan pegawai baru PPD/JPN • 4. Program berfokus Karnival Tingkatan 6, KRK dan Prasekolah • Program inovasi sistem berkomputeran pengurusan murid, KRK dan KGSK • Penambahbaikan sistem kaunter sektor Pengurusan Sekolah. • Mempercepatkan proses pengisian jawatan kanan • Penempatan / pertukaran Pengetua dan Guru Besar • setelah berkhidmat lebih daripada 3 tahun

 12. FUNGSI DAN TUGAS UMEN • Berdasarkan Sasaran Kerja Tahunan (SKT)

 13. FUNGSI DAN TUGAS UNIT SEKOLAH MENENGAH • Program dasar-dasar sedia ada, baru dan perluasan berkaitan dengan pengurusan sekolah oleh Kementerian Pelajaran Malaysia • Penyeliaan Sekolah Menengah. • Pertukaran dan Penempatan Guru di Sekolah Menengah. • Penempatan GSTT/ KPLI/PKPG dan Penempatan Semula Guru di Sekolah Menengah. • Penempatan Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT). • Penempatan Kumpulan Guru Simpanan Kebangsan (KGSK) di Sekolah Menengah. • Cadangan Pengisian Jawatan Naik Pangkat Sekolah Menengah. • Penempatan dan pertukaran murid.

 14. FUNGSI DAN TUGAS UNIT SEKOLAH MENENGAH (Sambungan) • Pengurusan Penempatan Pelajar Ke SBP • Pengurusan Pelajar Ke Kelas Rancangan Khas (KRK). • Pengurusan Pelajar Tingkatan 6. • Pengurusan Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Kewangan dan Perjawatan. • Pengurusan Data Sekolah, Guru dan Murid (Data OPMEN). • Mengurus Program Perkembangan Staf (Pengetua/Guru Penolong Kanan dan Guru) termasuk kepimpinan transformasi dan jati ndiri • Pengurusan Sekolah Baru. • Pengurusan MS ISO 9001:2008

 15. FUNGSI DAN TUGAS UNIT SEKOLAH MENENGAH (Sambungan) • Perhubungan Awam dan Tugas-tugas Khas Sekolah Menengah. • Urusetia Mesyuarat / Program / Aktiviti. ASC / Lonjakan Saujana / Majlis Permuafakatan Pemimpin Pendidikan (Pencadang senarai nama sekolah) Pemantauan Sekolah Sesi Awal dan Akhir Tahun PersekolahanTermasuk pemantauan berkelompok Mesyuarat Khas KPPM / Mesyuarat Permuafakatan KPM / Mesyuarat Majlis Perhubungan PPD Kebangsaan Pengisian Jawatan Guru Cemerlang / Pengetua Cemerlang Majlis-majlis Keraian Peringkat Jabatan dan Lain-lain

 16. MAKLUMAT UNIT SEKOLAH MENENGAH • Berdasarkan Keadaan Semasa

 17. BILANGAN SEKOLAH NEGERI JOHOR 2009

 18. SEKOLAH MENENGAH HARIAN NEGERI JOHOR SEHINGGA 30 JUN 2009 • TERMASUK SEKOLAH BARU • SMK SERI BALI, SEGAMAT • SMK PERSISIRAN PERDANA • SMK KOTA MASAI 2, JOHOR BAHRU

 19. MAKLUMAT KEDUDUKAN GURU SM HARIAN SEHINGGA 30 JUN 2009 Sekolah Menengah kekurangan 2033 guru

 20. KEDUDUKAN PERJAWATAN KANAN NEGERI JOHOR SEHINGGA 30 JUN 2009

 21. BILANGAN GURU CEMERLANGNEGERI JOHOR JUMLAH GC = 603

 22. Ringkasan Pengumuman Kuota Guru / Pengetua CEMERLANG (Kebangsaan)

 23. BILANGAN PENGETUA CEMERLANGNEGERI JOHOR

 24. ANALISA PERMOHONAN PC 2009

 25. JAWATAN KUASA PANEL PENILAI CALON PENGETUA CEMERLANG PERINGKAT NEGERI 1. Pengerusi Pengarah JPN Johor 2. Timbalan Pengerusi Timbalan Pengarah JPN Johor 3. Ahli Ketua Nazir Negeri Johor Ketua Sektor Pengurusan Sekolah Ketua Sektor Pengurusan Akademik Ketua Sektor Pendidikan Islam Ketua Sektor Peperiksaan dan Penilaian Ketua Sektor Pembangunan Kemanusiaan Semua PPD Negeri Johor

 26. JADUAL PENILAIAN

 27. PERJAWATAN TINGKATAN ENAMDAN SEKOLAH > 1750 Cadangan BPSM untuk ABM B41 2008 dimasukkan perjawatan guru tingkatan enam dan dibentangkan dalam Mesyuarat Pengurusan Tertinggi pada Bulan September 2007 bersama-sama cadangan penambahbaikan perjawatan pengetua (Sekolah Tingkatan Enam dan sekolah > 1750 daripada DG48 kepada 52 hakiki)

 28. PENEMPATAN KENAIKAN PANGKAT GURU TINGKATAN 6 Jabatan telah menerima senarai pemangkuan / hakiki PPP Siswazah yang mengajar Ting. 6 (Fasa 1) Catatan : KUP bagi mereka yang tidak cukup tempohperkhidmatan

 29. PERJAWATAN TINGKATAN ENAMSEKOLAH > 1750 ABM Perjawatan 2008 untuk jawatan Pengetua SM Harian DG48 kepada DG52 (Kekal ABM 2009) -Sekolah Ting. Enam – 86 -Sekolah > 1750 – 18 Semua telah diisi

 30. WARAN PERJAWATAN TINGKATAN ENAM(SM Harian)

 31. KAEDAH PENGISIAN PERJAWATAN TINGKATAN ENAM FASA 1 - Berdasarkan guru Ting. Enam yang sedia ada / mengajar pada tahun 2007/2008. FASA 2 - Berdasarkan permohonan (Terbuka) secara online

 32. OPERASI PENGURUSAN DATA • Senarai perjawatan di JPN, PPD dan sekolah dalam Anggaran Belanja Mengurus bagi Maksud Bekalan 41 Kementerian Pelajaran Malaysia Tahun 2009 hendaklah dipatuhi sepenuhnya. • Pastikan B41 tahun 2009 dan waran-waran tambahan dirujuk sentiasa bagi mempastikan ketepatan maklumat. • Dasar-dasar baru dan isu-isu semasa hendaklah diguna pakai dan dikenalpasti bagi memantapkan pengurusan dan profesionalisme guru.

 33. DATA YANG TEPAT • Data yang tepat membantu pihak pengurusan sekolah menengah untuk membuat:- • Penempatan / pertukaran guru. • Penempatan /pertukaran murid. • ABM kewangan / perjawatan. • perancangan PPD / JPN / KPM

 34. Data Operasi Menengah (OPMEN) • Aplikasi Opmen 2009 : • ABM (Perjawatan) 2009 • ABM (Kewangan) 2010 • Bulan kutipan data Opmen : • 31 Januari 2009 • 30 April 2009 • 31 Julai 2009 • 31 Oktober 2009

 35. PROSES PENEMPATAN GURU KE SEKOLAH MENENGAH HARIAN • Penempatan Guru Siswazah Sandaran Terlatih adalah tertakluk kepada keperluan dan kekosongan jawatan dalam setiap daerah. • Objektif Penempatan i. mengimbangkan bilangan guru terlatih siswazah di daerah (bandar / luar bandar) ii. menempatkan guru-guru latihan siswazah secara adil dan saksama (berdasarkan wajaran keperluan guru)

 36. PENEMPATAN GURU MULAI 2007 • BSM adalah merupakan pembekal guru-guru untuk ditempatkan oleh Bahagian Sekolah. • Proses-proses pemilihan calon GSST ini melibatkan proses saringan seperti berikut: i. Calon GSST yang memperolehi PNGK 2.75 ke atas dan dibawah tajaan KPM diserahkan terus kepada BPSH untuk ditempatkan. ii. Calon GSST yang memperolehi PNGK 2.74 ke bawah akan ditemuduga dan harus menduduki ujian INSAK yang diuruskan oleh pihak BSM. iii. Senarai nama calon GSST yang lulus temuduga dan ujian ini akan diserahkan kepada BPSH untuk urus penempatan

 37. ISU PELAKSANAAN – PENEMPATAN GURU • Senarai bekalan GSST masih belum mencukupi bagi penempatan tahun 2009/2010 • Masih berlaku pertindihan nama dalam melaksanakan proses penempatan menyebabkan proses pengurusan penempatan tidak berjalan lancar • Ketiadaan keselarasan unjuran keperluan opsyen dengan bekalan calon GSST yang diterima menyebabkan mismatch berlaku

 38. Calon guru yang tidak melapor diri pada tarikh yang ditetapkan hendaklah dilaporkan kepada JPN dan BPSH • Sekolah / Pejabat Pelajaran Daerah harus menerima guru-guru yang ditempatkan ke sekolah / daerah mereka walaupun tidak menepati opsyen. • BPSH masih menguruskan Penempatan GSST ke Bahagian-Bahagian lain bagi sekolah di bawah jagaan Bahagian Teknik dan Vokasional, Bahagian Pendidikan Khas, Bahagian Matrikulasi, Bahagian Sekolah Kluster dan SBP, Bahagian Seni, Sukan dan Kokurikulum dan Bahagian Pendidikan Islam

 39. TAKLIMAT PENEMPATAN / ORIENTASI

 40. ORIENTASI GURU BARU • PPD/JPN diminta memberi maklumbalas • pelaksanaan program orientasi guru baru. • Program orientasi hendaklah dilaksanakan • bagi semua Sekolah/PPD/JPN. • Borang penilaian pemantauan hendaklah • dipanjangkan kepada BPSH • JPN Johor menerima guru baru terlalu ramai • dan program orientasi pada awalnya dibuat peringkat PPD tetapi mulai awal 2008 dibuat peringkat JPN • Keberkesanannya melalui : • - Laporan keseluruhan mengikut daerah • - Laporan borang penilaian pemantauan • individu

 41. PENGURUSAN PERTUKARAN GURU ANTARA NEGERI • Permohonan secara online (Januari / Jun) • Proses Pertukaran Secara berpusat • Permohonan pertukaran guru bagi Bulan Jun hanya bagi kes-kes seperti • - mengikut suami / isteri • - sakit kronik sendiri/ suami/isteri/anak dengan surat sokongan Doktor Pakar Kerajaan • - Ancaman keselamatan • - Cukup tempoh perkhidmatan (Johor 4 tahun) • Permohonan bersama atau lain-lain tidak diterima • Permohonan Bulan Jun tiada rayuan berbanding januari • Penempatan pertukaran guru mestilah mengutamakan keperluan sekolah

 42. PERGERAKAN GURU SECARA PENTADBIRAN KE KPM, JPN DAN PPD • Pergerakan guru dari sekolah ke KPM dan JPN juga memberi kesan kekurangan guru di sekolah • JPN diminta mengenalpasti jumlah guru / guru bimbingan dan kaunseling yang dipindahkan secara pentadbiran oleh BSM ke PPD, JPN, BSM dan Bahagian-bahagian lain.

 43. PENEMPATAN GURU HARIAN KE IPG, IAB DAN MATRIKULASI (Disebabkan permohonan / kenaikan pangkat) • Pergerakan guru dari sekolah ke IPG, IAB dan Matrikulasi memberi kesan kekurangan guru di sekolah • Sekolah / PPD / JPN diminta mengurus pergerakan guru secara berhemah

 44. PELAKSANAAN MS ISO 9001:2008 DI BAHAGIAN SEKOLAH, JPN DAN PPD/G • JPN hendaklah terus mematuhi pelaksanaan MS ISO. Walau bagaimana pun BPSH sedang membuat penambah baikan kepada MPK dan PK • MS ISO 9001:2008 • -Ada 12 prosedur kerja • -Audit dalam telah dilaksanakan mulai Jun 2009 dengan menggunapakai MSISO 9001:2008

 45. GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING • JPN/PPD hendaklah lantik mengikut jawatan yang diluluskan dan ikut norma perjawatan 1 : 500 • Hampir semua negeri masih tidak dapat memenuhi norma perjawatan ini. • Penempatan GBK hendaklah ditempatkan sebagai guru kaunseling bukannya sebagai guru akademik • Disebabkan jawatan guru ini masih banyak kekosongan, JPN/PPD diharapkan cuba elakkan pertukaran jawatan guru ini kepada guru mata pelajaran. • Masa bertugas GBK ialah dari 8 pagi hingga 4 petang dan ia masih lagi bergantung kepada budi bicara pengetua. • JPN/PPD diminta memantau GBK yang bertugas luar hingga menyebabkan tugas hakiki ditinggalkan

 46. GURU MPV • Norma guru MPV ialah 0.5 bagi 1 kelas dan 1 mata pelajaran. • Jika tahun permulaan hanya 1 kelas sahaja yang dibuka dan 1 mata pelajaran sahaja yang ditawarkan. Norma guru MPV bagi sekolah tersebut ialah 1:1:1. • Tahun berikutnya guru MPV tidak dibekalkan ke Sekolah tersebut. • Oleh itu setiap daerah dikehendaki memberi laporan bagi sekolah yang menjalankan MPV pada tahun 2002,2003,2004,2005,2006, 2007, 2008 dan awal 2009 dari segi bekalan guru, bilangan sekolah, bilangan kelas, bilangan murid dan bilangan mata pelajaran yang ditawarkan bagi setiap Sekolah. • Kebenaran pertukaran guru MPV hendaklah dirujuk terlebih dahulu kepada pegawai pertukaran di Unit Menengah bagi memudahkan urusan penggantian guru tersebut.

 47. LAPORAN DATA MATAPELAJARAN VOKASIONAL 2009

 48. MAKLUMAT TERKINI Semua mata pelajaran MPV di bawah Bahagian Pendidikan Teknik & Vokasional (BPTV) BPTV akan menyelaras/memantau pertukaran guru Teknik & Vokasional di SMT dan SMK Kelulusan pembukaan dan penutupan matapelajaran Teknik & Vokasional adalah dari BPTV. Permohonan melalui SPS Jabatan Pelajaran Negeri

 49. NPQH (KURSUS KELAYAKAN PROFESIONAL KEPENGETUAAN) • Data berkaitan graduan NPQH hendaklah dikemas kini terutamanya data yang berkaitan yang memegang jawatan pengurusan. • Pihak JPN/PPD dikehendaki memberi peluang kepada lulusan NPQH bagi menjawat jawatan pengurusan sekolah supaya lulusan NPQH dapat mempraktikkan ilmu serta kemahiran yang diperolehi dan mendapat pengalaman menguruskan sekolah. • Pelaksanaan ke jawatan pengurusan sekolah adalah tertakluk kepada kekosongan jawatan dan keperluan perkhidmatan di JPN.

 50. SEKOLAH CONFORMING DAN SEKOLAH PREMIER • Data berkaitan Sekolah Conforming dan Sekolah Primier hendaklah dikemas kini terutamanya data yang berkaitan nama sekolah, guru, murid dan kelas. • Sekolah/PPD diharap dapat mengemaskini data-data tersebut bagi memudahkan pihak JPN/KPM memaklumkan kepada pihak pengurusan tertinggi.