1 / 6

Vývoj jedince

Vývoj jedince. Vývoj → před narozením = nitroděložní (prenatální) → po narození (postnatální). Nitroděložní vývoj trvá 40 týdnů, má dvě období: 1) Zárodečné

lucky
Télécharger la présentation

Vývoj jedince

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Vývoj jedince Vývoj → před narozením = nitroděložní (prenatální) → po narození (postnatální) Nitroděložní vývoj trvá 40 týdnů, má dvě období: 1) Zárodečné 2) Plodové • Zárodečné období (Embryonální)- trvá 8 týdnů • - začíná oplodněním vajíčka • ve vejcovodu • - vajíčko se dělí a do týdne • sestoupí do dělohy a • zanoří se do sliznice • - z části buněk se vytváří • ochranné obaly, z části • zárodek(embryo)

  2. - začíná rozrůznění buněk → vznikají orgánové soustavy (nervová, trávicí, oběhová …) - od 4. týdne pracuje srdce • - ochranné obaly s děložní tkání • vytváří placentu • zárodek je s placentou spojen pupečníkem, jehož hlavní funkce je přívod živin a kyslíku a odvod zplodin • placenta také tvoří hormony udržující těhotenství a brání imunitnímu systému matky napadnout zárodek jako cizí těleso Výměna látek a plynů probíhá tzv. difúzí, krev matky a zárodku se však vzájemně nemísí. Přenést se můžou i nežádoucí látky: viry, alkohol, léky, drogy… → nevratné poškození zárodku.

  3. Zárodek je podobný zárodku jiných živočichů (velká hlava, ocasní část, žaberní oblouky). Ve druhém měsíci získává lidskou podobu (vytváří se obličej, končetiny s prsty, pohlavní orgány).

  4. 2) Plodové období (Fetální) – trvá od 9. do 40. týdne - rostou a vyzrávají orgány, tělo rychle roste do délky Video: vývoj plodu Nitroděložní vývoj je ukončen porodem a přestřižením pupečníku. Plod má průměrnou délku 50 cm a hmotnost 3300 g.

  5. Zdroje obrázků: • http://www.citruscollege.edu/lc/archive/biology/PublishingImages/0795l.gif • http://www.rodina.cz/g/zuzana/Vyvojplodu34.jpg • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/Human_placenta_baby_side.jpg/788px-Human_placenta_baby_side.jpg • http://absolventi.gymcheb.cz/2010/doungro/TEHOTENSTVI/OBRAZKY/ZARODEK8T.png • http://nd01.jxs.cz/953/723/11b60844ee_41983664_o2.jpg • Zdroje videí: • http://www.youtube.com/watch?v=QUPY4FAb6vA • http://www.youtube.com/watch?v=BgZ5z6RB06c

More Related